Home

Avfaset terskel

§ 12-15. Dør, port mv. - Direktoratet for byggkvalite

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. Terskel skal være avfaset. Veiledning til tredje ledd bokstav d Avfaset vil si at kantene på terskelen ikke er rette, men skråskjært ca 45 º Terskel til bad/toalett bør være avfaset med maksimum høyde mm. Hensikten er å sikre likestilt bruk av balkonger, terrasser og uteplasser, og at rullestolbrukere får trinnfri atkomst. Atkomst til balkong/terrasser/uteplass fra hovedplan skal være trinnfri med avfaset terskel på maksimum mm a) Atkomst til balkong/terrasser/uteplass fra hovedplan skal være trinnfri med avfaset terskel på maksimum 25 mm. Veiledning til tredje ledd bokstav a Hensikten med kravet er å sikre likestilt bruk av balkonger, terrasser og uteplasser og at rullestolsbrukere får trinnfri atkomst I veiledning for TEK10 §12-9 nevnes Terskel til bad/toalett bør være avfaset med maksimum høyde 25 mm. Veledningen never i §13-20 at en preakseptert ytelse for fall vil være bl.a. Alternativ ytelse til et fall 1:50 minimum 0,8 m ut fra sluket: Laveste punkt på gulvets vanntette sjikt må minimum være 25 mm høyere enn overkant slukrist

Baderomsmøbler: Avfaset terskel

 1. Minst 760 mm u/terskel: Minst 860 mm u/terskel: Trinnfrihet: Dører til bolig/bogruppe og utearealer: maksimalt 15 mm avfaset terskel. Dører inne i bolig/bogruppe: trinnfri terskel: Trinnfri terskel: Fri passasjebredde - felleskorridorer: 1 500 mm (unntak 1200 mm uten dører, jf. NS: 1 800 mm: Fri passasjebredde i boenhet: 900 mm: 1 200 mm.
 2. Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene
 3. med avfaset terskel på maksimum 25 mm • Isolerte terrasser over oppvarmet rom er en utfordring • Potensielt store problemer i forhold til snø og vann • Det mest optimale: takoverbygg over terrassen/balkongen 13 Terrasser og balkonger . SINTEF Byggforsk Terrasser er tak • Flate tak • Fal
 4. Det skal i henhold til denne blant annet maksimalt være 25 mm avfaset terskel men ingen nivåforskjell mellom rommene. I en vanlig bolig er det ikke krav om terskel høyde mens en tilgjengelig boenhet (universelt utformet bolig, for å forenkle begrepet) har kravet om terksel høyde, men loven spesifiserer ikke regler for forskjell på nivåene mellom rommene
 5. Mine terskel økter var økter på 5 - 10 km i en fart med puls under terskel. Altså jeg bygget opp en kapasitet slik at jeg kunne løpe lenge på god fart uten at det kostet så mye. Dette er en treingsform som ofte gjøres feil og mange løper disse øktene for fort og hardt, slik at den ene eller de to interbvalløktene man skal ha i løpet av uka ikke blir av den kvalitet man ønsker
 6. Anaerob terskel. Leif Inge Tjelta ved Universitetet i Stavanger (UiS) og Eystein Enoksen ved Norges idrettshøgskole har forsket på treningen til fire unge mellomdistanseløpere i 2008-sesongen. Henrik Ingebrigtsen var en av dem
 7. Også VO2 maks-trening påvirker terskel. Fosterolds eksempel illustrerer at det ikke bare er trening i sone 5 som utvikler maksimalt oksygenopptak. Også trening i sone 3 og 4 kan virke på denne sentrale egenskapen. Et tilsvarende prinsipp gjelder for terskelwatt - det er ikke bare terskeltrening som påvirker terskelwatten

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling Man kan da sette en 25 mm dørterskel avfaset for tilgjengelighet rett på flisa og silikonfuge mot denne. Man har da i prinsippet et en 25 mm oppkant som kan stå imot lekkasjevann og utgjøre et vanntett sjikt. Selv om det legges silikon i overgang flis/terskel, vil det renne vann ut i vegglivet bak listverket OBS: Med trinnfri terskel mener Husbanken helt flate terskler (lister). Denne definisjonen er strengere enn det som er beskrevet i TEK og NS. Husbanken kan akseptere en lav, avfaset terskel på inntil 15 mm til ytterdører (inkl. dører til utearealer), dører som fører til selvstendige boliger eller en bogruppe

Terskeltrening er trening der pulsen ligger opp mot anaerobe terskel(AT) også kalt melkesyreterskel. Det er trening hvor det holdes et intensitetsnivå der kroppens melkesyrenivå ikke går over AT.Som oftest 85% av makspuls eller 75% av maksimalt oksygenopptak HC terskel - Handicap terskel, må benyttes der det er krav til fremkommelighet og HC krav. Terskelen har spor for pakning for bedre lyd og lufttetting. Anbefalt benyttet på de fleste dører! Bygger 20mm. flat terskel - Flatt stål terskel. Bygger 3mm. Avstand mellom flattstål og underkant dørblad er 6mm. Godkjent ti Lav avfaset terskel, god plass til manøvrering på begge sider, bredde på minst 150 cm i korridor. 2. Omfang av utskiftning. Alle rom som alle skal ha tilgang til må ha dør med minimum bredde. Når det gjelder kontorer kan en i tillegg trekke inn regelen om at 10 prosent av like rom skal være tilgjengelige Når du har trent på terskel en stund vil du etter hvert kunne løpe fortere på samme puls. Du kan for eksempel forbedre tiden din på kilometeren med mange sekunder. På fagspråket sier vi at arbeidsøkonomien din er forbedret. Med andre ord vil du kanskje løpe halvmaraton eller 10 kilometer litt raskere

Terskel. Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. Terskel skal være avfaset. TEK 10 § 12-15. Dør, port mv.punkt (2) d. Veiledning. Avfaset vil si at kantene på terskelen ikke er rette, men skråskjært ca 45º. Publikumsbygg veileder: Velg terskelfrie dører. Selv 25 mm terskel skaper problemer ved bruk av rullestol, rullator og. Pulsen på terskel kan variere. Pulsen du har på terskel er ikke uforanderlig og terskelområdet kan strekke seg seks til åtte hjerteslag. Dagsformen vil for eksempel ha en innvirkning på hva pulsen din er når kroppen ikke klarer å fjerne melkesyren lenger TEK 10 § 12-11: TEK 17 § 12-11: 3) For bygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming skal følgende være oppfylt: a) Atkomst til balkong/terrasser/uteplass fra hovedplan skal være trinnfri med avfaset terskel på maksimum 25 mm

Title: Slide 1 Author: kjf Created Date: 4/19/2012 11:29:34 A

Skal kravene til tilgjengelighet være oppfylt, må balkongdører ha karmmål på minst 10M og avfaset terskel med høyde maks 25mm. Ferdig gulv på balkongen bør ligge på omtrent samme nivå som gulvet inne. Avhengig av om balkongen er overdekt eller ikke, bør tetningssjiktet i balkonggulvet ligg Terskel for løpere Å ha høyest mulig fart på anaerob terskel er det utholdenhetsutøvere trener for. - Det er den viktigste egenskapen vår, har langdistanseløper Sindre Buraas tidligere sagt til DN. Enten løper han på terskelfart, eller så løper han rolig - i nærmest restitusjonstempo

Gilje

§ 12-11. Balkong og terrasse mv. - Direktoratet for ..

 1. utterprotokollen
 2. imum 86cm Dørene er godt synlig ved bruk av kontrastfarger 13. 14 15 Belysning Anbefalt belysningsstyrke
 3. st 90 cm (10M-dør). Brukes dobbeltdør må
 4. Terskel. Døren leveres med anslagsterskel av type H, men kan på bestilling leveres med anslagsterskel av type G, type K eller heve-/senketerskel*. Den kan også leveres med terskelplate av type B eller plastterskel, men for å oppfylle klassifiseringskrav må dørbladet da ha slepelist
 5. Vi ønsker å skape større forståelse for hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til legesentrene. Trondheim kommune er ansvarlig for fastlegetjenesten
 6. Rampe § 12-19. Leider § 12-20. Vindu og andre glassfelt § 12-21. Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer mv. Kapittel 13 Miljø og Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. Terskel skal være avfaset. Veiledning til tredje ledd bokstav ; Vår forretningsidé har vært uforandret siden oppstarten i 1975
 7. imum 1,5 x 1,5 meter. Hvis det er sidehengslet dør skal feltet ligge utenfor dørens slagradius

Dersom inngangspartiet må ha terskel kan denne maksimalt være 2,5 cm, avfaset. Stigning på adkomst må ikke være brattere enn forskriften tilsier - 1:12 ved høydeforskjell opp til 25 cm (inntil 3m rampe) - 1:15 ved høydeforskjell over 25 cm (mer enn 3 m rampe Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. Terskel skal være avfaset. e. Ved skyvedør og sidehengslet dør skal det være tilstrekkelig fri sideplass til at rullestolbruker kan åpne og lukke døren. (4) I bygning med krav om tilgjengelig boenhet gjelder første til tredje ledd, med unntak av tredje ledd bokstav a 760 mm u/terskel 860 mm m/ terskel 960 mm 2.3 Trinnfrihet Maksimalt 25 mm avfaset terskel Maksimalt 25 mm avfaset terskel Ingen innvendige terskler 2.4 Sum passasjebredde ved sving 90 grader (2,2 m) 2 200 mm 2 400 mm 2.5 Fri passasjebredde - felleskorridorer 1 500 mm 2.6 Fri passasjebredde - internt i boenhet 900 mm 1 200 mm 2.7 Snuarea Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. Terskel skal være avfaset. e. Ved sidehengslede dører skal det være minimum 0,5 m fri sideplass ved låskant på dørens hengselsside og minimum 0,3 m på dørens karmside. Ved skyvedører er det tilstrekkelig med fri sideplass på 0,3 m på begge sider

Hvordan avslutte dørterskel på bad - ByggeBoli

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. Terskel skal være avfaset. e) Ved sidehengslede dører skal det være minimum 0,5 m fri sideplass ved låskant på dørens hengselsside og minimum 0,3 m på dørens karmside. Ved skyvedører er det tilstrekkelig med fri sideplass på 0,3 m på begge sider a) Atkomst til balkong/terrasser/uteplass fra hovedplan skal være trinnfri med avfaset terskel på maksimum 25 mm. Veiledning til tredje ledd bokstav a Hensikten med kravet er å sikre likestilt bruk av balkonger, terrasser og uteplasser og at rullestolbrukere får trinnfri atkomst. II Inngangsparti, planløsning, kommunikasjonsvei, rom mv

5.7 Sjekkliste for viktigste dimensjoner - Veivisere

Hjelpemiddeldatabasen - Terskeleliminatore

Utførelse: Trinnfri dørterskel innebærer maksimum høyde 25 mm og avfaset terskel. g) Døråpner automatisk dør: Døråpner for automatisk dør skal monteres utenfor dørens slagradius. Den skal være godt synlig og være plassert med betjeningshøyde mellom 800 mm og 1 100 mm over golv Gjeldende krav om terskelhøyde på 25 mm foreslås endret til et funksjonskrav om trinnfrihet, jf. tredje ledd bokstav c. Kravet om at terskel skal være avfaset foreslås opphevet, men inngår i begrepet trinnfri som er definert i forslag til ny § 1-3 Terskelhøyde i dør til rommet skal være maksimum 25 mm. Terskel skal være avfaset. Ved sidehengslede dører skal det være minimum 0,5 m fri sideplass ved låskant på dørens hengselside og minimum 0,3 m på dørens karmside. Ved skyvedører er det tilstrekkelig med fri sideplass på 0,3 m på begge sider

Bryter må ha en plassering som gjør at den kan betjenes uten at rullestol kommer i klem med døren. Alle dører som ikke har automatisk åpning/lukking skal kunne åpnes med maks åpningskraft på 20 N (2kg). Dører skal ha minst 0,86 m lysåpning (fri bredde). Alle dører skal være uten terskel, evt med maksimum høyde 1,5 cm og avfaset • Tilstrekkelig lav og avfaset terskel. • Håndtak i riktig høyde. • Tilstrekkelig plass foran døren for rullestol. • Lett å finne - gode kontraster. • Markering av eventuelle glassfelt. Vanligste feil For smal dør. For høye terskler. Før høy åpningskraft. For dårlige kontraster - døra går i ett med veggen Avfaset innebærer at kanten er skråskåret. Fri åpningspassasje på døren skal være minst 0,9 m og terskel må være maks 25 mm høy og avfaset. Dører med automatisk åpner, både inn til, og innvendig i lugaren, er å foretrekke framfor manuelle dører

Avfaset terskel som ikke overstiger 25 mm. Dører Overdekket sone utenfor dør. Utadslående dør: 10 M. Unngå skyvedør. Rekkverk § 7-41 nr. 3 Rekkverk: Rekkverk bør utformes slik at klatring hindres. På balkonger og terrasser regnes vanligvis en. rekkverkshøyde på minst 0,90 m for å være. tilstrekkelig Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. Terskel skal være avfaset. e. Ved skyvedør og sidehengslet dør skal det være tilstrekkelig fri sideplass til at rullestolbruker kan åpne og . Utskrift fra Lovdata - 05.05.2017 12:58 Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift For å vise og skrive ut DWG-figurer trenger du . Dørblad med karm og terskel. Det ser også ut som den originale dørterskelen er intakt. Skyvedører blir levert utan terskel. Dører i fellesareal blir vald av utbygger i samråd med arkitekt. Z- terskel 093mHøyde 15mm underliggende eik terskel , flat for balansert ventilasjon Tetningslister i dørbladet, som gjør døren helt vind- og vanntett. Detalj under med HC terskel. Montering av dører med HC - terskel i kompositt. Personsikkert, innbruddsikkert. HC - terskler i kompositt må ligge på flatt underlag og skal ikke kiles. Veiledning til tredje ledd bokstav d. Avfaset vil si at kantene på terskelen ikke er rette,

Universell utforming og fuktsikring utfordringer og løsninge

Angi om man komme seg trygt og trinnfritt (terskel <2,5cm og avfaset kantstein) fra HC-parkeringsplass opp til fortau. Avhengig verdi, må kun fylles ut dersom gatelengsParkering = 'Ja' JaNei: 0.. 760 mm u/terskel. 860 mm. u/terskel. 2.3. Trinnfrihet. Maksimalt 25 mm avfaset terskel. Maksimalt 15 mm avfaset terskel . Ingen terskler. 2.4. Sum passasjebredde ved sving 90 grader. 2 200 mm. 2 200 mm . 2 400 mm. 2.5. Fri passasjebredde - felleskorridorer. 1 500 mm. 1 500 mm . 2.6. Fri passasjebredde- internt i boenhet

Terskel Standard terskel er 25 x 92 mm som oppfyller universiell utforming, maks 25 mm avfaset. Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje. Beslag Vår standard låskasse er Assa 565 med sluttstykke 351348. Dørene leveres videre med standard 3 stk. hengsler, Assa 3244. 1 Ingen terskel. Vurder heveterskel eller slepeterskel dersom terskel Max h = 25mm, avfaset. Helst terskelfri Dagslys, kunstig belysning og fargevalg planlegges samtidig for å framheve omgivelsenes hovedformer og interessepunkter. Fremheving av form skjer ved å varier

Høydeforskjell bad - annet rom - ByggeBoli

Utførelse: Terskel skal være avfaset. g) Døråpner automatisk dør: Døråpner for automatisk dør skal monteres utenfor dørens slagradius. Den skal være godt synlig og være plassert med betjeningshøyde mellom 800 mm og 1 100 mm over golv. Avstand fra innvendig hjørne skal være minimum 500 mm. (kilde: TEK, TSI-PRM Forskriftskrav Hjelpetekst - Kontroll av prosjektering Hjelpetekst - Kontroll av utførelse TEK§ 8-1 Uteareal : Kontrollarbeidet har verifisert at forskriftens funksjons- og ytelseskrav vedrørende universell utforming er identifisert og at tiltaket på denne bakgrunn er prosjektert med uteareal som har tilstrekkelig egnethet og utforming etter sin funksjon. Med uteareal menes i denne. Jan. 2017 - Helsehus og omsorgsbolig Herøy kommune, Nordland: Feb. 2017 - Parkodden, Strømmen - Akershus: Jan. 2017 - Jessheim Hageby III - Akershu

Skal kravene til tilgjengelighet være oppfylt, må balkong-/terrassedøra ha karmmål på minst 10 M og avfaset terskel med høyde maks 25 mm. Ferdig gulv på balkongen/terrassen bør ligge på. Terskel foran inngangsparti blir utbedret tidlig til sommeren når det blir mulig å legge ny asfalt. Ved eventuell senere større ombygging hvor toalettplassering er mulig å tilpasses rullestolbrukere, Terskelhøyde kan ikke være mer enn 25 mm, og terskelen må være avfaset

Byggverk med krav om UU: Trinnfri adkomst med avfaset terskel på med . Høyde på balkong rekkverk, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum m. Byggmax tips, Bygg terrasse (Del - Forberedelser, rekkverk, kjole og ramme). Markér terrassens høyde på husets fasade med en krittsnor Terskel til bad/toalett bør være avfaset med maksimum høyde 25 mm. Kravene i første ledd gjelder minst ett bad og toalett og gjelder derfor ikke for ekstra bad og toalett i boenheten, eksempelvis gjestetoalett. Anbefalinger I boenheter uten krav om tilgjengelighet stilles det ikke krav om hvor bad/toalett plasseres. Det anbefales likevel a

Terskeltrening er det løsningen for å få gode resultater i

 1. test test tes
 2. Terskel skal være avfaset. • Ved skyvedør og sidehengslet dør skal det være tilstrekkelig fri sideplass til at rullestolbruker kan åpne og lukke døren. Fri öppning A B C A= Fri åpning B= Karmyttermål C= Veggåpning Dør beregnet for manuell åpning skal ha åpningskraft på maksimum 30 N Kilde: Byggteknisk forskrift (TEK10
 3. g av dørvrider handycapvennlig,er det 50 mm mellom dørvrider og 16.02.2006 A M dørblad
 4. Last ned denne siden (pdf) Terskel til badtoalett br vre avfaset med maksimum hyde 25 mm. Byggteknikk (77) Hei Har bestilt Element Standard baderomsinnredning p totalt 240 cm. Servanten br plasseres i en hyde p 800-900 mm. Nr det av estetiske grunner stilles krav til annen hyde enn generelt,.
 5. En avfaset sokkel i halv høyde fortsetter mot portalvangene og rundt disse. I 1671 ble en ny Chordør, Opprinnelig anslag kan sitte 4 cm utenfor i flukt med en 15 cm høy terskel fra hvis overside utvendig sålbenk faller jevnt nedover. Bredde, inneråpning: 76 cm. Høyde til buetopp 116 cm. Dybbde,.
 6. Mahognirekkverk til avfaset rekkverk Perfekt finish for din glassterrasseløsning. Gelenderet er fremstilt av mahogni og passer til den galvaniserte stålstolpen 45x45mm (med foten til gelenderet). Lengde: 197 cm Bredde: 6 cm Høyde: 3,6 c
 7. Er terskel maksimalt 25mm høy og avfaset? Har trapp håndlist med tilnærmet rundt tverrsnitt ( rundstokk )? Møller du småkvanta kan du bruke rundstokk som aksel. Rød rundstokk mangler skruer. Det skal legges inn gode. Begge håndløperne skal være av

Terskeltrening gjør deg til løpsmaski

Krav til dørbredde for rullestol 5.1 Rullestol - Veivisere . st 90 cm. Krav til rekkehøyde for rullestolbruker. Gjennomsnittlig rekkehøyde for en voksen i rullestol er mellom 40 cm og 135 cm over gulv Byggverk med krav om UU: Trinnfri adkomst med avfaset terskel på med mer. Les mer. at desember 28, 2016. Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. Labels: Bestille glassplate til bord 22 Balkong / terrasse ja nei i.a Er det fritt areal på 1.5mx1.5 m på balkong X 4 Er det fritt for nivåforskjeller mellom inne og ute X 4 Er det terskelfritt eller max 2.5cm avfaset terskel X 2 4 Er det fri bredde lysåpning dør på min 90cm X 4 Er det minimum fri høyde i lysåpnng dør på 200cm X 4 Er det ved sidehenglset dør min 50cm. REN veiledning Terskelfri eller høyst 25 mm ferdig innsatt, og terskel bør være avfaset. Veiledningen til TEK97 formidler preaksepterte ytelser som oppfyller kravet. Der er løsningen med lav terskel tydelig formulert, men denne gjelder først og fremst arbeids og publikumsbygninger Dor 1,6 mm fra Stanley. Gripevennlig håndtak av elastomer som er utformet for å absorbere støt. Doren har en lang og avfaset spiss for bedre oppretting med lengre rekkevidde for steder som er vanskelig å komme til. Stålet er herdet for lang levetid

Vitenskapen om terskeltrening Wattkode

 1. st 76 cm med 90º åpning på dør. Sideplass mangler. Terskel er over 25 mm. Smalere dør enn 90 cm. Sideplass mangler. Terskel er over 25 mm
 2. g inngangsparti Inngangspartier skal utføres trinnfritt med vindfang og skal i hel bredde ha
 3. Har døren terskel? B S Helst ikke, evt med maks høyde 2,5 cm og avfaset (§ 10-37). Helst ikke, evt så lav som mulig, 1,5 - 2,0 cm. Så lav som mulig. Hvis døren har glassfelt, er glasset markert? S Store glassfelt skal være tydelig merket. Må unngå glassdører i bunnen av trapper. (§7-41 Ja, i to høyder. Ja, med markerkeringstape ca.
5

avfase - Store norske leksiko

Dibk svarer om oppkant-kravet - Byggmestere

5.5 Dører og vinduer - Veivisere

 1. F O REL Ø PIG UT KAST - Felles kravspesifikasjon for Oslo kommun
 2. Comments . Transcription . FORELØPIG UT KAS
 3. g 2014 bygg Universell Utfor
 4. Vis priser eks. mva. Produkter. BUTIKKVARE
 5. Målestokk 1:1, 1:110,823 N Norconsult Prosjekteringsgruppen: Norconsult RIV : Norconsult RIE : ARK : RIB : LOKALISERINGSFIGUR: SVEIN JARLSGATE 2. 7713 STEINKJER TLF.
DALOC Daloc T21/48 Massivdør, Tredør, Lyddør

Terskeltrening - Wikipedi

 • Sør georgia museum.
 • Kantzon mot myr.
 • Raffinaderier göteborg.
 • Facebook heart emoji shortcut.
 • Hagenellik staude.
 • Rosendahl design group.
 • Deprimert undulat.
 • Tagungshotel hildesheim.
 • Lokaler til leie romerike.
 • Ewa trela barn.
 • Beste familiebil med firehjulstrekk.
 • Gd@.
 • Dhbw studiengänge.
 • Waldeidechse gewicht.
 • Tv4 sverige tv guide.
 • Radionette dab.
 • Kitchentime stockholm.
 • Amoxicillin amming.
 • For your eyes only full movie.
 • Samos historie.
 • Osteotomi hofte.
 • Salamander nina.
 • Slynge xxl.
 • Oslo dance seminar 2018.
 • Kultur senftenberg.
 • Tanzschule lets dance graz.
 • Stadt arnsberg stellenangebote.
 • Big poppa.
 • Daten von ipad auf ipad pro übertragen.
 • Tagungshotel hildesheim.
 • Current time in new york city right now.
 • Toppe kryssord.
 • Pris klasse be.
 • How to apply minoxidil for beard.
 • Fotolerret collage.
 • Usp 45.
 • Polski owczarek nizinny zdjęcia.
 • Lama puter.
 • Åre kjøpesenter åpningstider.
 • Tsc rot gold sinsheim.
 • Alpha zero download.