Home

Odin norden aksjefond

ODIN Norden C - ODIN - ODIN fon

 1. ODIN Norden C På vegne av våre kunder, er ODIN en aktiv og ansvarsfull forvalter med fokus på langsiktig verdiskaping. I Norden skjer verdiskapingen i stor grad av selskaper som er verdensledende i sine bransjer. Norden er ODINs hjemmemarked, noe som gjør at vi har kunnskap, historikk og erfaring på vår side
 2. ODIN Forvaltning er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning
 3. ODIN Aksje investerer hovedsakelig i det norske og internasjonale aksjemarkedet gjennom verdipapirfondsandeler i aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte fond. ISIN. NO0010705908. ODIN Norden A. 19.7 % 19,7 % ODIN Norge A. 13.9 % 13,9 % ODIN Global A. 13.6 % 13,6 % ODIN Europa A. 9.8.
 4. Investeringsprofil: ODIN Norden C: Fondet har som mål å oppnå høyest mulig avkastning på fondets investeringer i forhold til fondets referanseindeks ved å investere hovedsakelig i selskaper som er registrert i, har hovedkontor i eller er opprinnelig fra Sverige, Norge, Finland eller Danmark
Sparer nordmenn i dyre og dårlige aksjefond?

ODIN Norge C På vegne av våre kunder, er ODIN en aktiv og ansvarsfull forvalter med fokus på langsiktig verdiskaping. I Norge skapes verdiene i stor grad av verdensledende selskaper innen energi-, shipping, - fisk og annen råvarebasert virksomhet. I tillegg er finans, teknologi og tradisjonell industri viktige sektorer All informasjon om ODIN Norden C: Beholdning, utvikling, risiko og rangering. Sammenlign over 600 fond hos Nordnet. Bli kunde og handle i dag

ODIN Online - handelsløsning som gir det mulighet til å kjøpe og selge fond på nett med BankID Senker prisen på ODIN Norden fra og med 1. november Vi reduserer forvaltningshonoraret for ODIN Norden med 0,5 prosent til 1,5 prosent årlig fra og med 1. november. Vår anbefaling for de fleste er fortsatt våre kombinasjonsfond og fond-i-fond løsninger Norges beste aksjefond er grønt Aksjefondet med aller best avkastning i 2020 heter Handelsbanken Bærekraftig Energi og har gått opp 46,80 prosent hittil i år. Fondsforvalter Patric Lindqvist har styrt investeringene i Handelsbanken Bærekraftig Energi siden oktober 2015 Kjøp fond. Se siste kurser. Fondet har som mål å oppnå høyest mulig avkastning på fondets investeringer i forhold til fondets referanseindeks ved å investere hovedsakelig i selskaper som er registrert i, har hovedkontor i eller er opprinnelig fra Sverige, Norge, Finland eller Danmark Investeringsprofil: ODIN Norge C: ODIN Norge forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i norske selskaper. Fondets midler kan investeres fritt med hensyn til bransjer og selskaper. Fondets egen referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks

ODIN Eiendom C: Et aktivt forvaltet aksjefond som investerer indirekte i eiendom gjennom børsnoterte selskaper med hovedkontor eller opprinnelse i Norden. Forvaltningskostnadene ligger på 1.50% Alle disse fondene finner man hos Nordnet, som er en handelsplattform vi kan anbefale å benytte seg av. Dersom du ønsker å se hvor mye du potensielt kan tjene på å sette pengene i et fond DNB Grønt Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som i hovedsak investerer i aksjer notert på børs og regulerte markeder i Norden. Fondet har miljøprofil og vil bl.a investere i selskaper med lav karbonintensitet og holde den industrijusterte ESG scoren høyere enn ref.indeksens Aksjefond skal ha minst 80 % av fondet investert i aksjemarkedet. Anbefalt investeringshorisont er minimum fem år. Les mer om aksjefond på sidene til vff.no. Kombinasjonsfond. Kombinasjonsfond investerer i renter og aksjer. Verdisvingningene og den forventede avkastningen vil derfor være lavere enn aksjefond, men høyere rentefond Investeringsprofil: ODIN Small Cap C NOK: Fondet er et indeksuavhengig, aktiv forvaltet aksjefond. Fondet investerer i små og mellomstore selskaper i Norden, med hovedvekt på Sverige

ODIN fond - Skaper verdier for fremtide

ODIN Aksje C - Sammenlign og kjøp fond - Nordne

 1. imum må spare per måned. Kostnadsoversikt for nordiske aksjefond Rangering av de norske aksjefond om hvor mye de koster deg på ett år og over flere år
 2. Indeksfond er helt vanlige aksjefond, men med svært lave kostnader. Indeksfond har som mål å følge verdiutviklingen i et referansemarked så nært og billig som mulig
 3. Generelt om risiko ved sparing i fond. Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning
 4. Priser før skatt Rente- og indeksfond Aktive aksjefond Opp til 1 MNOK 0,300 % 0,900 % Over 1 MNOK 0,250 % 0,650 % FOND Forvaltningshonorar Tilbakeført forvaltningshonorar Pris forvaltning etter ODIN Norden B 1,00 % 0,500 % 0,500 % 1 000 000 ODIN Norden C 1,50 % 0,750 % 0,750
 5. Landkreditt Norden Utbytte A. Et aksjefond som i hovedsak investerer i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis notert på de nordiske børsene. Passer for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont; Kjøp fond Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år Siden start.
 6. dre av formuen i aksjer og aksjefond enn svensker og dansker. Det er synd da sparing i aksjefond historisk har vært langt bedre enn både banksparing og eiendomsinvesteringer. Les mer
 7. ODIN Norden C ODIN Norden is an equity fund that invests in Nordic companies that are also often world leaders in their sector. Such companies have to show a certain level of value creation through judicious investment and high profitability

ODIN Norden CNO0008000155 - Morningstar, Inc

ODIN Norden C ODIN Norden is an equity fund that invests in Nordic companies that are also often world leaders in their sector. Such companies have to show a certain level of value creation through judicious investment and high profitability. The Nordic Region is ODIN's home market, which means that we have knowledge, history and experience on Fondet med høyest avkastning steg med 47,81 prosent. Det dårligste fondet steg med 10,06 prosent. Fondsindeksen steg i 2019 med 19,2 prosent. I 201 Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning

ODIN Norge C - ODIN - ODIN fon

Delphi Nordic er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i nordiske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer Morningstar kategoriserer de også i Norden, men et kjapt overblikk over de største posisjonene viser at fondet virker veldig vektet mot Norge. Aksjefond for Europa. Det dyreste fondet du kan velge er Odin Europa. Maksimalt må du ut med to prosent i årlige kostnader

ODIN Norden C - Sammenlign og kjøp fond - Nordne

 1. Ingen aksjefond i Norge har flere kundeforhold blant privatkunder enn Odin Norden. Hele 128.679 kunder har andeler i Odin Norden, viser statistikk fra Verdipapirfondenes forening. På de neste plassene, men et godt stykke bak, kommer Skagen Global og Skagen Vekst, med rett i underkant av 100.000 kundeforhold
 2. en puolellamme
 3. steinnskudd på 1 million kroner eller mer er ikke tatt med. Mer om nordiske aksjefond: Nøkkeltall nordiske aksjefond. Kalenderårsavkastning nordiske aksjefond
 4. imum B
 5. dre svingninger. Alternativt kan du velge et nordisk aksjefond, som ODIN Norden, hvor du får verden i
 6. I Norden-kategorien finner du aksjefond som investerer i selskaper som hovedsakelig er notert på de nordiske børsene. Aksjefondene i denne kategorien kan ha ulike forvaltningsstil og investeringsmandater, og kan investere i alt fra små- til mellomstore og store selskaper
 7. FIRST Veritas (FIRST Norden Fokus) FIRST Veritas investerer utelukkende i selskaper med bevist overlegen kvalitet. Dette høres latterlig opplagt ut og er noe de fleste sier, likevel er det mange som enten ikke vet hva kvalitet er, eller rett og slett ikke gjør det de sier

Du kan velge mellom mange ulike fond. Finn fondene med de beste resultatene i oversikten. Fondsandeler kjøper du enkelt i nettbanken eller mobilbanken din Årets beste aksjefond har skydd én type aksjer Fjorårets taperfond går på ny smell i 2019, mens årets foreløpige vinner utmerker seg med knallsterk avkastning. Sjekk ditt fond her I aksjefond kan nemlig selv edruelige beløp vokse seg store over tid. Aksjefond er ikke risikabelt når du sparer til pensjon. Pensjonssparing er langsiktig sparing for de fleste. I hvert fall hvis du skal spare til egen pensjon i syv år eller mer. Det gjør det lett å anbefale aksjefond til deg so

Logg inn ODIN Onlin

 1. - ODIN Norden Årsaken til at vi trekker frem disse fondene, er at de kan investere i flere markeder, uavhengig av selskapenes størrelse eller bransjetilknytning. Det finnes imidlertid mange grunner til å plassere i flere av ODINs aksjefond
 2. ODINs aksjefond. Her er oversikten over ODINs aksjefond. Mer informasjon om det enkelte aksjefondet, prospekt og avkastningshistorikk, finner du på ODINs nettsider, se lenker nedenfor. ODIN Norden: Aksjefondet investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper som er børsnotert, har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige.
 3. Globale aksjefond - som både akademia og øvrig ekspertise mener bør utgjøre grunnmuren i aksjefondsplasseringene - bør ifølge analysene være indeksfond. Norske aktive aksjefond (koster 5-6 ganger mer i årlige gebyrer enn indeksfond) kan i henhold til overnevnte analyse være et godt valg

Norges beste aksjefond Holberg Norge har gitt best avkastning i år. Forvalter Robert Lie Olsen gir vinner­opriften. på Oslo Børs opp 10,4 prosent.Fondet forvaltes av Robert Lie Olsen og Jørgen Müller, som også forvalter Holberg Norden sammen.Holberg Norge har kun 23 aksjer i porteføljen,. Av samtlige aksjefond som investerer på Oslo Børs, Fondsforvalteren Odin har rundt 150.000 kundeforhold, hvorav 51.000 har investert i aksjefondet Odin Norden. Fra 1. november får sistnevnte kunder lavere kostnader. Skatt 8. oktober 2018

Kjøp fond. Se siste kurser. ODIN Finland investerer hovedsakelig i aksjer som er notert på Helsingfors Børs og plasserer fritt m.h.p. industrisektor og selskap. Målsettingen er å gjøre det bedre enn det generelle finske aksjemarkedet. Fondets referanseindeks er OMX Helsinki Cap GI Skal du spare til barn og unge, skal du som regel spare over lang tid. Det være lurt å spare i fond til barn. Ved sparing i aksjefond er det mulig å spare på aksjesparekonto til barn Det er enkelt å inngå spareavtaler med en rekke forskjellige fondsforvaltere. Her får du oversikten over hvilke aksjefond du kan spare fast i ODIN Verdipapirfond I Aksjefond Dette prospekt omhandler aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. ODIN Norden - etablert 01.06.1990 Fondet er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse

Hadde du begynt å spare i ODIN Norden for 10 år siden og satt inn 500 kroner hver måned, ville du etter en investering på 60 000 kroner hatt over 110 000 kroner i dag. Hadde du begynt å spare for 20 år siden ville du hatt mer enn 380 000 kroner. Kjøp fond. Se siste kurser. DNB Norden investerer i fondet DNB Norden (III). DNB Norden (III) er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert i de nordiske markedene. Investering i DNB Norden gir normalt en eksponering på tvers av sektorer/land, men har vanligvi Aksjefond Profesjonelle forvaltere tar hånd om sparepengene dine, og bruker sin kunnskap og analyse for at du skal få mest mulig igjen for pengene dine. Du tåler at verdien svinger underveis. aksjefond: Indeksfond Ta del i veksten på verdens børser til lave kostnader. Du tåler at verdien svinger underveis. indeksfond: Kombinasjonsfon Aksjefond er delt inn i ulike grupper og har mandater som bestemmer hvor og hva aksjefondet kan investere i. Jo bredere mandat et fond har, desto mer er risikoen spredd. Aksjefond og avkastning. Aksjefond gir deg mulighet for god avkastning på lang sikt, men du kan også forvente større svingninger Odin Forvaltning AS, stilisert ODIN Forvaltning, (stiftet 12. februar 1990 som Independent Fund Management AS) er et norsk forvaltningsselskap for verdipapirfond, heleid av SpareBank 1 Gruppen, med hovedkontor i Oslo og kontorer i Bergen, Göteborg, Helsingfors og Stockholm.Selskapet ledes av Rune Selmar og tilbyr aktivt forvaltede aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond

Om du er misfornøyd med Odin og har mer tro på at du får bedre avkastning i et annet selskap, så for all del, bytt fond. Da bryter du ingen regel; det er ikke å oppfatte som å selge på bunn (om det nå er bunn) hvis du setter pengene i et selskap du har mer tro på. Alle fonds har gode og dårlige tider. Odin var blant de beste e DNB Norden (III) R. DNB Norden (III) er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert i de nordiske markedene. Investering i dette fondet gir normalt en eksponering på tvers av sektorer/land, men har vanligvis stor eksponering mot enkeltselskaper

ODIN Norden - ODIN

ODIN Rahasto Det vil garantert svinge. Å spare i aksjefond betyr nemlig at du tar risiko, og det er hva som muliggjør den høye avkastningen. Her ser du hvordan en spareavtale på 2 500 kroner i måneden a) kan utvikle seg med 5,75 prosent (avrundet til 5,8) gjennomsnittlig årlig avkastning, og b) kunne utviklet seg med 9,6 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning i ODIN Norden de siste tjue årene Dette er årets beste aksjefond Et fond med kun 2386 kunder har levert dobbel så høy avkastning som «folkefondet» DNB Global med drøyt 122 000 kunder. 2 min Publisert: 14.06.15 — 12.57 Oppdatert: 4 år side Norges største nettavis for økonomi og næringsliv. E24 gir deg det aller siste fra aksjemarkedet og tar pulsen på norsk og internasjonal økonomi, sammen med de ferskeste nyhetene fra felter som IT, ledelse, bil og personlig økonomi

Oversikten viser hvilke årlige kostnader du blir belastet for i nordiske aksjefond. Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut DNB Grønt Norden er et nordisk aksjefond som investerer i selskaper som bidrar til å løse miljøproblemer. Fondet investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp. Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper KLP AksjeNorden Indeks er et indeksnært aksjefond. Fondet investerer i nordiske aksjer og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik den nordiske referanseindeksen. Fondet ble aktivt forvaltet t.o.m. 12.09.2014. KLP AksjeNorden Indeks er ikke valutasikret Aksjefond ble kjøpt for 500 millioner, rentefond for 33 millioner og kombinasjonsfond for 13 millioner kroner. - Januar pleier å være en god måned for fondskjøp, slik er det også i år. Et så høyt nettokjøp av fond er rekord for en enkeltmåned for Nordnet Norge, og tyder på at fondskundene ikke er skremt av corona-viruset - iallfall ikke så langt, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem

Norges beste aksjefond er grønt - E2

ODIN Norden är en aktiefond som investerar i nordiska företag som samtidigt ofta är världsledande inom sina branscher. Företagen ska visa värdeskapande genom förnuftiga investeringar och hög lönsamhet. Norden är ODINs hemmamarknad, vilket gör att vi har kunskap, historia och erfarenhet på området Elisabeth sparer til sønnene i aksjefond. Allerede før sønnene til Elisabeth (37) var født, hadde hun begynt å spare for dem i aksjefond. I dag er Benjamin fem år og Sebastian ett, Produsert av Plapre for ODIN Forvaltning |. Rente- og indeksfond Aktive aksjefond Opp til 1 MNOK 0,30 % 0,90 % Over 1 MNOK 0,25 % 0,65 % FOND Forvaltningshonorar Tilbakeført forvaltningshonora Sijoituspolitiikka: ODIN Norden C (EUR) Rahasto sijoittaa Tukholman, Oslon, Helsingin ja Kööpenhaminan arvopaperipörsseissä noteerattuihin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin. Rahasto valitsee sijoitukset vapaasti maasta, toimialasta ja yhtiöstä riippumatta Verdipapirfond Odin Norden (org.nr. 980 146 561) er et stort verdipapirfond i Oslo. Årsrapport for 2019 er tilgjengelig. Det finnes et stort drift overskudd på 3,781 M NOK. Bedriften er gjeldsfritt

ODIN Norden C - SKAGEN Fonden

Aksjefond er en av de få gavene som kan vokse seg større og større i mange år fremover. - Dersom jeg hadde spart 5.000 kroner av pengene jeg fikk til konfirmasjonen min i 1993 i aksjefondet Odin Norden, ville jeg hatt 23.000 kroner til å kjøpe min første leilighet tidlig på 2000-tallet, sier vår leder for sparing,. Vi vurderte ulike spareformer, men fordi vi skal spare såpass langsiktig, valgte vi aksjefond. Der vet vi at det er en risiko for at sparepengene svinger i perioder, men det er jo nettopp det som gjør at vi oppnår høyere avkastning over tid, sier Elisabeth Lunde Austad som til daglig jobber som forretningsutvikler i ODIN Forvaltning

ODIN Norge CNO0008000379 - Morningstar, Inc

Historien viser oss dermed at det har vært lønnsomt å investere i nordiske aksjefond! Vi skal komme litt mer tilbake til både hvilke fond og selskaper du finner i Norden, som gjør at investeringer i nordiske aksjefond bidrar både til avkastning og diversifisering av din fondsportefølje Anmelden. uansett odin norden aksjefond om du har en stor hage eller en mindre balkong, kan skammerens datter ii slangens gave watch online du her finne møblene du ønsker deg. jetzt odin norden aksjefond tile angebote durchstöbern & online biler til salgs finn kaufen

Beste Aksjefond 2020! Starte Din Investering - Kom I Gang

 1. Har du aksjefond eller aksjer, gir vi deg aksjesparekonto - gratis. Klikk her for å opprette og samle dine ASK-midler hos DNB! OBS! Denne artikkelen ble først publisert i desember 2018, og ble oppdatert og oppdatert og publisert igjen i oktober 2019. *Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning
 2. Et aksjefond som i hovedsak investerer i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs; Passer for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont; Kjøp fond Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år Siden start; Landkreditt Utbytte A: 04.11.2020: 195,06: 1,15-5,22: 1,19: 0.
 3. OBS - Nettofond. Fra 1.9.20 fjerner vi nettofond fra oversiktene når de er merket i dataene vi mottar fra Oslo Børs. Dette fordi du må regne med å betale plattformavgift i tillegg til gebyrene vi viser her
 4. All information om ODIN Norden C: Innehav, utveckling, risk och betyg. Jämför över 1200 fonder hos Nordnet. Bli kund och handla idag
 5. ODIN Norden - etablert 01.06.1990 Fondet er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige, ODIN Verdipapirfond - Aksjefond Dette prospekt omhandler aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS
 6. Har du en langsiktig sparehorisont gir aksjefond en solid avkastning. Hos ODIN Forvaltning sørger du for at pengene dine blir mer verdt enn de er i dag. **ODIN Norden fra juni 1992 til juni 2013. Finn ut hvilket fond som passer for deg; Relaterte artikler
 7. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl. a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning
Endring av vedtekter i flere ODIN fond - ODINSkal konfirmanten få 100 eller 1

DNB Grønt Norden A - Sammenlign og kjøp fond - Nordne

Aksjefond har normalt høy risiko. Fond som svinger lite i verdi har lav risiko, men også mindre mulighet for høy avkastning. Pengemarkedsfond og andre Korona-pandemien har den siste tiden blusset opp igjen i Europa og Nord-Amerika, men antall døde og innlagte på sykehus er foreløpig lavere enn i april. Denne utviklingen er meget. ODIN Norden C - Aksjefond ISIN: NO0008000155 UCITS: Ja Fondet forvaltes av ODIN Forvaltning AS (org.nr.: 957486657), et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS. Investeringsmandat og mål Mål Fondet investerer i aksjeselskaper som enten er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige, Finland, Danmark og Norge Slik forsvarer Skagen, Odin og Delphi sine dyre aksjefond TOPICS: Aksjefond Aksjemarkedet Aktiv Avkastning Delphi Forvaltning Forventet Kostnader Løpende Odin Skagen Sparing Skagen, Odin og Delphi har mange kunder som betaler en stor andel av avkastningen i gebyrer

Video: Spare i fond - Velg mellom mer enn 1000 fond - Nordne

3753553401_4987390a

65 av 122 forvaltede aksjefond har hatt en positiv meravkastning de siste fem år. Her er fondene som har gjort det best ODIN Likviditet, ODIN Norsk Obligasjon, ODIN Europeisk Obligasjon, ODIN Kreditt og ODIN Rente 2. Opplysninger om verdipapirfondet Navn/stiftelsesdato: Verdipapirfondet ODIN Norden er et aksjefond som ble etablert 01.06.1990 Porteføljeforvalter: Vegard Søraunet Organisasjonsnummer: 980 146 56 Swedbank Robur Småbolagsfond Norden(SEK) -18,6 0,6 Avkastning i andre aksjefond. Avkastning, siste 7 dager, i prosent Årlig gjennomsnittlig avkastning, siste 3 år, i prosent ODIN Eiendom 5,4-15,0 XACT Bygg og Eiendom -13,7 Swedbank.

vps-postkasse - ODIN

DNB Teknologi er et aksjefond og dermed kan du spare i dette fondet i Aksjesparekonto. Aksjesparekonto gjør det enklere for deg å spare i aksjer og aksjefond, det koster ingenting å opprette og du åpner den på 1-2-3! » Les mer om Aksjesparekonto Pssst Delphi Fondene - en del av Storebrand Asset Management AS.. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning 5-9 ODIN Norden 10-13 ODIN Finland 14-17 ODIN Norge 18-21 ODIN Sverige 22-26 ODIN Europa ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS, Norge 516402-8044 inn i obligasjons- og aksjefond i første halvår. Det var derfor kursene på både aksjer, råvarer og obligasjoner steg

Delphi Norge er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem. Aktivt aksjefond. De årlige gebyrene er betydelig høyere enn for indeksfond. I gjennomsnitt 1,4 prosent, som tilsvarer 18.500 kroner for et sparebeløp på 100.000 kroner som står i et fond i 10 år. De aktive aksjefondene forvaltes av et team av forvaltere

Globale aksjefond sto for 9.098 millioner kroner av denne verdistigningen. Norske aksjefond bidro med 5.636 millioner, nordiske fond 5.567 millioner og teknologifond 2.363 milliarder kroner. Blant de sprekeste globale enkeltfondene i 2019 var C Worldwide Globale Aksjer Etisk, DNB Global, Holberg Global, C Worldwide Globale Aksjer, Nordea Global Stars Fund, Odin Global, Nordea World Fund og. ODIN Aksje B ODIN Norge B ODIN Sverige B ODIN Small Cap B ODIN Norden B ODIN Eiendom B ODIN Europa B ODIN Global B ODIN USA B ODIN Emerging Markets B Hittil i år Siste fem år. Avkastning i ODINs aksjefond. Pr. 31.08.2020. Andelsklasse B gjelder for investeringer mellom 1 og 10 MNOK. Tall i prosent. Avkastningstall utover 12 mnd er annualiser globale aksjefond i pluss så langt i år. first norden fokus Öhman global growth forte obligasjon handelsbanken hÅllbar enegi dnb teknologi. topp 10 nettosolgte fond i juli: storebrand global multifactor odin eiendom klp pengemarked invl russia top 20 nordnet indeksfond norge skagen kontiki carnegie fastighetsfond norden klp aksje. ODIN Fond, Oslo, Norge. 9,9 k liker dette. Velkommen til ODIN Forvaltning sin Facebookside! Vi gir deg råd og veiledning rundt sparing i fond. Du kan ringe oss mellom 07.00 og 24.00 365 dager i året... ODIN Norden C. Maailma pienoiskoossa - monipuolisuutta alakohtaisten maailmanindeksien mukaisesti. Sijoitat kapeilla sektoreilla toimiviin yrityksiin, jotka toimivat globaalisti. Historiallisesti katsoen Pohjoismaiden yritykset ovat saavuttaneet maailmanluokan tuottoja

ODIN Small Cap C NOKSE0013693264 - Morningsta

ODIN Norden ODIN Europa ODIN Global ODIN Emerging Markets ODIN Likviditet ODIN Norsk Obligasjon ODIN Europeisk Obligasjon ODIN Kreditt ODIN USA. ODIN Aksje -100 % Aksjefond ODIN Rente -100 % Rentefond ODIN Konservativ -25 % Aksjefond ODIN Flex -50 % Aksjefond ODIN Horisont -75 % Aksjefond • Det vil «alltid» være noe å bekymre. Aksjesparekonto Styr unna disse ASK-fondene Gebyr-undersøkelse fra Finansportalen hjelper deg å velge de billigste ASK-tilbyderne. ENORME PRISFORSKJELLER: Når vi summerer både aksjesparekonto- og fondsgebyrene, er forskjellen mellom billigste og dyreste tilbyder 22.980 kroner for et sparebeløp på 200.000 kroner over 10 år, viser ny undersøkelse Odin ODIN Norden C NO0008000155 2.00% 1.00% Odin ODIN Norge C NO0008000379 2.00% 1.00% Odin ODIN Sverige C NO0008000023 1.20% 0.60% Odin ODIN USA C NO0010775711 2.00% 1.00% Skagen SKAGEN Focus A NO0010735129 1.60% * 0.40% Fondsutvalget vil bli utvidet med flere aksjefond fortløpende. Author

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS er en norsk fondsleverandør. Samtlige av våre aksje-, rente- og kombinasjonsfond er aktivt forvaltet Fire av de fem mest solgte fondene er norske aksjefond som investerer på Oslo Børs: Alfred Berg Gambak, Nordnet Superfondet Norge, DNB Norge Indeks og Forte Trønder. - Salg av norske aksjefond er en trend vi har sett en stund. Våre fondskunder tror tydeligvis det er mer å hente på globale aksjefond enn norske

Eika Norden - Sammenlign og kjøp fond - Nordne

odin eiendom. dnb norge indeks. nordnet smart 15. carnegie fastighetsfond norden. klp aksjeglobal mer samfunnsansvar. dnb grØnt norden. forte obligasjon . mest solgte fond i desember: alfred berg gambak. black rock iif world gold fund. nordnet superfondet norge. fondsfinans kreditt. holberg likviditet. forte trØnder . skagen pension hØyrente. ODINs aksjefond ODINs kombinjoasnsonf d Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden. 3 Kommentar fra adm. direktør 8-9 Styrets beretning 10 Noteopplysninger aksjefond 11-14ODIN Norden kommentar og årsrapport 15-18 ODIN Finland kommentar og årsrapport 19-22 ODIN Norge kommentar og årsrapport 23-26 ODIN Sverige kommentar og årsrappor

Aksjefond - Når du ønsker god avkastning på sparepengene

ODIN shall not be liable for any damages or losses that are caused by matters outside the control of the company. ODIN accepts no liability for consequential damages or losses of any kind. In the event ODIN has used clearing houses, managers or other Norwegian or foreign assistants, ODIN shall not be liable or responsible for any loss or damage incurred as a consequence of their acts or omissions Nå kan det være raskere å kjøpe aksjefond til konfirmanten enn å hente ut penger i minibanken. Smartere er det gjerne også. - Dersom jeg hadde fått 5.000 kroner av pengene jeg fikk til konfirmasjonen min i 1993 i aksjefondet Odin Norden, så ville jeg hatt 23.000 kroner til å kjøpe min første leilighet tidlig på 2000-tallet, sier leder for sparing og plassering i Sparebanken Vest.

Aksjefond - Finansportale

- Nordea Avkastning er det aksjefondet som ligger nærmest indeks i vårt utvalg av norske aksjefond. Likevel tar fondet definitivt aktive investeringsvalg. I et lite konsentrert marked som Norge er det slik at de største aksjene på børsen også veier mye av indeksen ODIN. Skog banner. Published: 2014-04-23 12:37:13. Share: Twitter; Facebook; Google+; LinkedIn; Skog banner. to top. Historical returns are no guarantee of future returns. Future returns will, among other things, depend on market trends, the skill of the manager, the risk level of the fund and the costs associated with subscription, management. Øystein Bogfjellmo tar Odin Eiendom til nye høyder Forvalter Øystein Bogfjellmo har truffet blink med investeringene i Odin Eiendom. Debutåret hans har gitt andelseierne nær 50 prosent avkastning

KLP-fondene. Vi er Norges største indeksforvalter målt i forvaltet volum. Våre fond er dessuten blant de rimeligste i markedet. I tillegg til indeksfond kan vi tilby aktive aksjefond, kombinasjonsfond, rentefond og spesialfond ‎Kari har spart i aksjefondene Odin Norden C og Skagen Vekst A i 15 år. Hun lurer på om hun burde bytte til andre aksjefond? Hallgeir Kvadsheim har sjekket og gir sitt råd

 • Har ingen venner i fritiden.
 • Kita trödel hamm.
 • Flaggskipet i honore balzacs forfatterskap.
 • Coconut oil hair benefits.
 • Gotisk arkitektur termer.
 • Meierei baiersbronn.
 • Missis abbreviation.
 • Samling synonym.
 • Screenshot lenovo tab 2.
 • Organisasjonsnummer norges bondelag.
 • Natre vinduer.
 • Przepis na hummus klasyczny.
 • Tonegruppe kryssord.
 • Kiewittmarkt jever 2018.
 • Ausflugslokale berlin am wasser.
 • Trollhättan skolattack.
 • Afternoon tea göteborg dorsia.
 • Boligbygg oslo.
 • 1.fc kaiserslautern.
 • Halloween linser nille.
 • Bakker frø.
 • Daten von ipad auf ipad pro übertragen.
 • Tafel van 9 oefenen.
 • Syrisk gullhamster.
 • Advokatfirmaet thune & co.
 • London king noah king.
 • Kjøkkenfornyelse pris.
 • Simply psychology bandura social learning theory.
 • Balanitis norsk.
 • Mjölken rinner till knölar.
 • Welche foren gibt es.
 • Waldeidechse gewicht.
 • Hybridbil 7 seter.
 • Jack black jumanji.
 • Flyndre oslofjorden.
 • Kalorier i pølse fra bensinstasjon.
 • Metoder java.
 • Lippenpiercing ring seitlich.
 • Fotostudio neufahrn.
 • Kutte stål med vann.
 • Hårsveve.