Home

Hovedoppgjør 2021

Hovedoppgjør 2018 - Lonnsoppgjor

Hovedoppgjør 2018; Streiken i finans over 06. 06. 2018 . Streiken i finans ble avblåst 5. juni. Ifølge LO Finans fikk arbeidstakerne et vesentlig bedre resultat enn det som ble tilbudt i meklingen I 2018 er det hovedoppgjør, noe som betyr at man både kan forhandle om lønn og andre endringer i tariffavtalene. Hovedoppgjør 2018. Viktige hendelser før forhandlingene starter i mars

Hovedeoppgjøret 2018: - - Frekt å kreve at vi skal vise

Publisert 08.04.2018 Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 1 krone til alle, 2,50 kroner i lavlønnstillegg og 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene. Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst Hovedoppgjør 2018; Stort ja-flertall i uravstemningen i privat sektor 27. 04. 2018 . Lønnsoppgjøret mellom LO, YS og NHO er endelig godtatt. Meklingsresultatet har vært ute til uravstemning, og partene meldte fredag 27. april at medlemmene sa ja Overenskomstområdeinndeling Hovedoppgjør 2018 Overenskomstområde 1: Kultur Arendal Kulturhus AS ÀRRAN - Lulesamisk senter Beaivvas Sami Nasunalateahter Brageteatret Carte Blanche AS Dansens Hus AS Den Nationale Scene Den Norske Opera & Ballett AS Det Norske Blåseensemble anno 1734 Det Norske Teatret Drammen Scener AS Haugesund Teate Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no>Temaoversikt> Lønnsoppgjør Lønnsoppgjør. Spekter har hovedavtale med LO, Unio, Akademikerne, SAN og YS, samt direkte med to forbund, NJ og NFF. Hovedavtalene danner sammen med reglene i arbeidstvistloven grunnlaget for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler

Slik ble hovedoppgjøret 2018 - FO - Din fagforenin

2018 - HOVEDOPPGJØR - SAMORDNET. Generelt tillegg på kr 1,00 per time fra 1. april 2018. Det ble gitt kr 0,30 til fordeling i forbundsvise tilpasningsforhandlinger. I tillegg ble det gitt et tillegg på kr 2,50 per time til alle på overenskomster med gjennomsnittslønn under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn Brev om lokale forhandlinger og beregning av lokal avsetning (12.07.2018) Brev om lokale forhandlinger 2018 (04.07.2018) - korrigert pr. 17.08.2018 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 - 30. april 202 Slik ble lønnsoppgjøret 2018 Her kan du lese et sammendrag av hvordan lønnsoppgjøret 2018 ble for FOs medlemmer på alle tariffområder. Les mer: Hva er et hovedoppgjør

31. mai 2018. Finans Norge og Finansforbundet og LO-forbundene i finans møtes annethvert år til hovedoppgjør. I slike tarifforhandlinger er det mulig å forhandle om både lønn og endringer i tariffavtaleverket. Hvis forhandlingene ikke fører frem, kan én av partene velge å bryte forhandlingene Hovedoppgjør med forhandlinger om ny hovedtariffavtale skjer hvert 2. år. Avtalen inngås vanligvis for to år, og gjelder for alle som er part i avtalen. I årene mellom hovedoppgjørene har vi mellomoppgjør hvor vi som regel kun forhandler om økonomiske tillegg 7. Hva er hovedoppgjør? Når det er «hovedoppgjør» forhandles det om lønn, men også om andre viktige arbeidsvilkår som arbeidstid og velferdspermisjoner. I år er det hovedoppgjør. Det er hovedoppgjør hvert andre år. 8. Hva er mellomoppgjør? Når det er «mellomoppgjør» forhandles det bare om lønn. Det er mellomoppgjør hvert. Neste år er det hovedoppgjør og da skal det ikke bare forhandles om kroner og øre. Hele tariffavtalen som regulerer lønn, tillegg, Tillitsvalgte må også gjerne ta initiativ til å skape arenaer for innspill til og diskusjoner om tariffoppgjørene i 2018, sier Deltas forbundsleder Erik Kollerud

KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor 15.10.2020 - Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør. Det vil si at partene skal forhandle om alle deler i tariffavtalen, som lønnsnivå, beslutningsprosedyrer på arbeidsplassen, arbeidstidsordninger og pensjon. Forhandlinger i tariffoppgjøret 2020. Oversikt over kommende forhandlinge Uravstemningen i PBL ble avsluttet onsdag, og et flertall av de som deltok stemte nei. Sentralstyret i Utdanningsforbundet har dermed bestemt seg for ikke å godkjenne resultatet i tarifforhandlingene med PBL

16. april 2018 «På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, anslås årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,8 prosent i 2018.» Slik står det skrevet i et felles notat fra LO og NHO etter at de ble enige i hovedoppgjøret søndag 8. april 16. januar 2018; Det kommer ofte spørsmål om hvordan lønnsforhandlingene foregår og hva diverse begreper betyr, Annenhvert år er det Hovedoppgjør, det varierer om det er forbundsvise eller samordnede oppgjør, det bestemmes av LOs Representantskap, i år den 27 Publisert av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) Torsdag 15. mars 2018. Video: Frode Ersfjord. Årets hovedoppgjør var et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger. I hovedoppgjør som gjennomføres annet hvert år, reforhandles overenskomster og tariffavtaler Hovedoppgjøret 2018: Viktige datoer og veien videre torsdag 8. mars 2018. Mandag 12. mars overleverer LO kravene til NHO i årets samordnede hovedoppgjør. Fra 14. til 20. mars blir det forbundsvise sløyfer hvor Industri Energi sine forhandlingsutvalg deltar Overhenget til 2018 i det statlig tariffområde er beregnet til 0,7 pst. I kommunene inkl. undervisningssektoren er årslønnsveksten i 2017 anslått til 2,5 pst. For ansatte i kommunesektoren eksklusiv undervisningsansatte er lønnsveksten beregnet til 2,6 pst. Overhenget til 2018 i kommunesektoren samlet og er beregnet til 1,4 pst

Hovedoppgjøret 2018. Ved et hovedoppgjør er det ikke kun lønn det forhandles om, også sosiale bestemmelser som rett til betalt spisepause og sykepengeordningen kan bli tema. Det samme gjelder pensjon. Dette gjør forberedelser viktig og Akademikerforbundet må klargjøre hvilke prioriteringer som skal gjøres inn mot oppgjøret Forrige hovedoppgjør i 2018 ga norske bussjåfører en reallønnsnedgang. Nå er forventningene og streikeviljen stor før vårens lønnsoppgjør Hovedoppgjøret 2018. I år har det vært hovedoppgjør, som innebærer at det kan forhandles om bestemmelsene i tariffavtalen i tillegg til lønnen Liste over artikler i kategorien 'Hovedoppgjør' Tittel Publisert Treff; Enighet mellom YS, LO og NHO 08. april 2018 Treff: 2770 Første streikeuttak er avgjort! 03. april 2018 Treff: 4257 Viktige tidsfrister i hovedoppgjøret for buss og bane 17. mars 2018 Treff: 418 Hovedtariffavtalen 1.5.2018-30.4.2020. Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2018 til 30.4.2020

2018:05 Før lønnsoppgjøret 2018 ##Forfatter## ##Tittel## Dette notatet er en analyse av hvilke tema vi forventer vil stå på dagsordenen i lønnsoppgjøret 2018, og hvilke utfordringer partene vil møte i forhandlingene. Lønnsoppgjøret i 2018 er et hovedoppgjør, noe som innebærer at de aller flest 6. april 2018. Siden 1992 har vi hatt tre år med 500 000 eller flere tapte arbeidsdager, og alle falt på år med hovedoppgjør. Forfatter: I år er det hovedoppgjør som gjennomføres i partallsår og det er i forbindelse med hovedoppgjørene vi observerer størst antall tap av arbeidsdager og flest konflikter.. Resultat hovedoppgjøret i staten 2018. 28.05.2018 08:09:29. Årets hovedoppgjør i staten er i mål etter mekling på overtid. Les om resultatet her - Oppgjøret har en totalramme på om lag 2,8%. Av dette er det satt av 1,9% til lokale forhandlinger med virkning fra 01.07.18 Publisert 08.04.2018, kl. 16.49 Oppdatert 08.04.2018, kl. 17.55 Del. Del på Facebook Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, som betyr at det ikke bare skal forhandles om lønn,.

I 2018 er det hovedoppgjør, noe som betyr at det kan forhandles om både lønn og andre endringer i tariffavtalene. I slutten av februar velger LO oppgjørsform, og NHOs forhandlingsfullmakt vedtas. NHO antar forhandlingene starter 12. eller 13. mars Hovedoppgjøret 2018: Viktige datoer og veien videre. Publisert 12. mars 2018 av Jan Erling Haugen . Mandag 12. mars overleverer LO kravene til NHO i årets samordnede hovedoppgjør. Fra 14. til 20. mars blir det forbundsvise sløyfer hvor Industri Energi sine forhandlingsutvalg deltar

Hovedoppgjøret 2018 - Samfunnsbedriften

 1. Beste lønnsoppgjør på mange år, men ikke for alle - Null til pensjonistene Ifølge LO det beste lønnsoppgjøret på lenge, men veksten for pensjonistene er null og niks
 2. Tariffoppgjøret i 2018 er et hovedoppgjør. Det innebærer at det både forhandles om økonomi og innholdet i avtaleverket
 3. All informasjon om lønnsoppgjøret finner du her.. Utsatt hovedoppgjør i offentlig sektor. De offentlige oppgjørene har en frist til å bli ferdig til 1. mai, men på bakgrunn av utsettelsen i frontfaget vil også de øvrige oppgjørene bli svært forsinket

Resultatet av lønnsoppgjøret 2018 - NH

2018 var et hovedoppgjørsår, der man forhandlet om både lønnstillegg og endringer i de øvrige bestemmelsene i tariffavtalene. 2019 er derimot et mellomoppgjør, hvor man kun forhandler om lønnstillegg. Magnussen sier til Dinside at DNB Markets anslag på årets lønnsvekst er 3,1 prosent Hovedoppgjør: Hovedtariffavtalene løper for to år om gangen. De årene avtalen utløper, forhandles det både om økonomi og om de andre bestemmelsene i avtalen. Dette kalles hovedoppgjør. For avtaleperioden 1.5.2018 - 31.4.2020 er det inngått to hovedtariffavtaler

YS krever reallønnsvekst | SkL-nyheter | SKL

Video: Lønnsoppgjør - Spekte

Enighet mellom YS og Virke — YS

Hovedtrekk i årets lønnsoppgjør, som var et hovedoppgjør er at staten og hovedsammenslutningene til slutt ble enige om en økonomisk ramme innenfor rammen for frontfaget på 1,7 prosent. Tilleggene gis fra 1. oktober 2020. Andre endringer: Partene er enige om felles innsats for likelønn og bærekraft og miljø Digitaliseringens påvirkning på varehandel - 2018 (PDF) Lønnsomhet i varehandelen - rapport 2019 (PDF) Årets oppgjør er et hovedoppgjør og gjennomføres forbundsvist. Dette vil si at hvert enkelt fagforbund utarbeider sine egne krav og forhandler med arbeidsgiverne om kravene for hvert enkelt tariffområde Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det forhandles både om lønn og andre rettigheter i tariffavtalene. Dette innebærer at det kan forhandles om alt i tariffavtalene, for eksempel arbeidstid, Alternativet er samordnet, slik det var i 2008 og 2018 Så ble det på overtid enighet i årets lønnsoppgjør i staten. Resultatet ble 2,8 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai 2018. I tillegg er lønnssystemet ytterligere forenklet ved at lønnsrammer (29 ulike) erstattes med én lønnsstige. Les mer her: Informasjon fra Akademikerne stat om l.

Tariffoppgjøret i 2018 er et hovedoppgjør. Det innebærer at forhandlingene kan dreie seg om både lønn, sosiale bestemmelser og andre forhold som er omfattet av hovedtariffavtalene. Relaterte lenke Landsoverenskomsten for elektrofagene 2018- Offshoreavtalen 2018- Akkordtariff landbasert virksomhet- Produktivitetsavtale onshore- Produktivitetsavtale for skip. Overenskomst for Heisfaget. Elektronikkavtalen - EF (I 2016 ble kun satsene endret. Se protokoll for endring satser i 2017 I 2018 var det et samordnet oppgjør, med forbundsvise sløyfer, som var svært krevende. Og i fjor var vi nær en streik på flyteriggområdet, noe som er høyst uvanlig i et mellomoppgjør. -Vi ønsker derfor tidlig dialog med arbeidsgiverne for å ha en så ryddig og ordentlig prosess som mulig (ref. Hovedavtalen mellom LO og NHO) med fokus på å oppnå et best mulig oppgjør for våre. Avviket skyldes at finansiering av planlagte avtaler i 2018 ikke ble realisert da forhandlingene fortsatt pågår, samt at utbrukte midler fra 2017 ble overført til 2018. Siste hovedoppgjør iht. salgskontrakt ble gjennomført ved årsskiftet 2015/16 Hovedoppgjør eller mellomoppgjør? Annet hvert år er det såkalt hovedoppgjør, hvor man forhandler om både lønn og øvrige arbeidsvilkår, som pensjon eller reise-, kost og losjibestemmelser. De andre årene er det såkalt mellomoppgjør, hvor man kun forhandler om lønn. I 2019 er det et mellomoppgjør

Tariffrevisjonen 2018 var et hovedoppgjør hvor hele overenskomsten var gjenstand for forhandlinger. Det ble gitt et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 1,75 %, minimum kr. 7 700 med virkning fra 01.05.2018. Det ble avsatt midler til sentrale lønnsmessige tiltak med virkning fra 1.5.2018 tilsvarende 0,35 % av lønnsmassen på årsbasis Gjennomsnittlig årslønn økte med 3,4 prosent i fjor og reallønnen etter skatt med 1,2 prosent. Det viser den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), som ble lagt frem mandag denne uken. Det er disse tallene partene bruker som rettesnor når de om kort tid skal i gang med å forhandle i årets hovedoppgjør

Tariff 2018/2019 | Artikler | Akademikerforbundet

Resultater tariffoppgjøret 1990 - 2019

Hvorfor bli medlem? check Vi er partipolitisk uavhengige ; check Vi har egne ansatte advokater som hjelper deg ved førerkortbeslag eller andre problemer som oppstår i arbeidsforholdet ditt ; check Vi jobber for at du skal ha en arbeidsdag å leve med og en lønn å leve av ; check Vi har gode, frivillige avtaler du kan spare mye på, blant annet med Gjensidige forsikrin Hvert år er det enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør. Før forhandlingene starter forbereder partene sine krav. Hovedtariffavtalen KS 2018-2020 (hovedtariffavtalen-1.5.2018-30.4.2020.pdf, 934kB) Hovedtariffavtalen for KS-bedrift 2018-2020 (ks-bedrift-2018-2020.pdf, 752kB Tariffoppgjøret 2020 Unngår streik flybransjen Tre timer på overtid kom Fellesforbundet og NHO Luftfart fram til et anbefalt resultat i meklingen på Flyoverenskomsten tariffrevisjonen 2016 , og avtalt videreført i tariffrevisjonen i 2018. Arbeidet skal avsluttes innen mellomoppgjøret 2021 . Endringer i overenskomsten kan tas inn i tariffperioden . Partene er enige om at mandatet presiseres til også å gjelde : Virkninger av fastlønnsavtaler ved virksomhetsoverdragelse

Lønnsoppgjøret 2018 - regjeringen

Tariffoppgjøret: PBL og fagforeningene startet forhandlingene mandag klokken 09.00 Mandag 5. oktober forhandler PBL og fagforeningene om ny hoved- og hovedtariffavtale. Årets oppgjør er et hovedoppgjør, som innebærer at det både kan forhandles om lønn og øvrige bestemmelser i avtalen - Blant annet fikk sjåførene kompensasjon for moderate tillegg under samordnet hovedoppgjør i 2018. Gjennomsnittlig årslønn for bussjåfører vil etter oppgjøret ligge på 463.000 kroner, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport. Ny konflikt unngå Overenskomsten med bedriften blir reforhandla hvert annet år - dette kalles hovedoppgjør. Siste hovedoppgjør var i 2018 og vi er i gang med å forberede 2020 oppgjøret. Hovedoppgjøret i 2020 blei stoppa av korona. Frontfaget starter sine forhandlinger 3. august 2020. Spekterområdene er nok ikke i gang før uti september i år

Slik ble lønnsoppgjøret 2018 - FO - Din fagforenin

Meklingen i staten har startet: - Håper på mer ydmykhet (23.09.2020) I dag startet meklingen i staten. - Jeg håper vår statlige arbeidsgiver møter oss med mer ydmykhet og forhandlingsvilje, og skjønner at den ikke kan diktere et resultat, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat på vei inn til det første møtet med riksmekleren Dette fordi det i et hovedoppgjør er muligheter for å forhandle alle bestemmelsene i hovedtariffavtalen, og ikke bare økonomien. Det statlige hovedoppgjøret starter 1. september med frist 15. september, kl 00.00. Hovedoppgjøret i kommunal sektor og Oslo kommune starter opp 3. september og har samme frist

Tariffoppgjøret 2018 - Handel og Kontor i Norg

 1. Et hovedoppgjør betyr at hele hovedtariffavtalen er til revisjon i tillegg til lønnsforhandlinger for alle stillinger med sentral lønnsdannelse. I følge KS er det økonomiske handlingsrommet i år stramt, og 1,7 % av rammen er allerede bundet opp før selve forhandlingene begynner, i overheng, (prosentvis beregning som viser hvor mye lønnsnivået ved utgangen av et år ligger over.
 2. Oppdatert: 04.04.2018 18.02.45. 22. mars ble det brudd i lønnsoppgjøret mellom LO og YS på den ene siden av bordet - og NHO på den andre. Onsdag ettermiddag møttes partene til tvungen mekling hos Riksmekleren. Fristen er satt til midnatt 7. april. Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør
 3. Det tekniske beregningsutvalget la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets hovedoppgjør 26. februar og en endelig utgave 26. mars. I denne rapporten gis en oversikt over hovedtrekkene så langt i årets hovedoppgjør
 4. Riksmekler Mats Ruland har et godt håp om å unngå streik når oppgjøret i industrien starter i slutten av mars. Han ble utnevnt i november 2018. I fjor var det et mellomoppgjør
 5. 2018 ser ut til å bli et bra år for norsk økonomi. Forhandlingssjefen sier vårens tariffoppgjør er et hovedoppgjør, og da er det flere temaer enn bare lønn som tas opp i forhandlingene. - Kravene vi stiller varierer selvsagt noe for de ulike tariffområdene
 6. Tariffoppgjøret 2018 er et hovedoppgjør, og det er forventet at mange viktige spørsmål vil komme opp. Lønn er som alltid aktuelt, og trolig vil også pensjon bli tema i årets oppgjør i offentlig sektor

2018 Natt til torsdag kom Akademikerne helse, med Legeforeningen, til enighet med arbeidsgiverforeningen Spekter i årets hovedoppgjør. Samfunnspolitisk avdelin Årets hovedoppgjør nærmer seg. I denne saken finner du alt du trenger å vite før forhandlingene begynner Tariffoppgjøret i 2018 var et hovedoppgjør. I frontfaget ble det enighet om en ramme for oppgjøret på 2,8 %, noe som har overslagseffekt på resultatet i alle tariffområder. Frontfaget viser til oppgjøret i industrien, hvor LO og NHO blir enige om en ansvarlig ramme, som i praksis vil bli resultatet i offentlig sektor Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør. Det er satt av 3 dager til forhandlinger: 18., 19. og 25.april. Finans Norge vil forhandle parallelt med Finansforbundet og LO: Handel og Kontor, Postkom. Hovedutvalg arbeidsgiver har oppnevnt følgende personer til Finans Norges forhandlingsutvalg til tariffoppgjøret 2018 I 2018 er det hovedoppgjør, og samlet oppgjør for første gang på 10 år. Forhandlingene startet 12. mars

1. september 2018 kl. 00:24 TV-bransjen forhandler på overtid. Flere populære TV-programmer står i fare dersom Norsk Filmforbund og Virke Produsentforeningen ikke blir enige Hovedoppgjør Tariffavtalene inngås for en begrenset periode, og kan sies opp senest tre måneder før de utløper, med mindre en annen oppsigelsesfrist er avtalt. Avtaler inngått mellom norske arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner har i hovedsak like utløpstidspunkt slik at disse reforhandles innenfor samme tidsperiode

Absolutt sjanse for storstreik - Rogalands AvisSpekter-oppgjøret: YS krever økt kjøpekraft - SisteTV-dramaoverenskomsten

I 2018 vil de fleste hovedoppgjør finne sted. Dette innebærer at partene i arbeidslivet på vegne av alle sine medlemmer framforhandler nye landsdekkende tariffavtaler. Avtalene vil som oftest vare i to år. På forhandlingsbordet ligger i prinsippet alt som partene har lov til å forhandle om:. Lønnsoppgjøret 2018 Det sentrale lønnsoppgjøret i 2018 var et hovedoppgjør. Lønnsoppgjørene for hhv. stat, KS, KS Bedrift og helseforetakene medførte resultater på om lag 2,8 prosent årslønnsvekst. Samlet sett er lønnsoppgjøret i offentlig sektor helt på linje med sentralt resultat i privat sektor, slik det også lød i 2017 I forrige hovedoppgjør i 2018 forhandlet LO samlet mot NHO. Nå skal LOs ulike forbund forhandle rundt 125 forskjellige overenskomster med arbeidsgiverne. p. Både lønn og andre deler av avtalene skal forhandles. 2. Økt lønn og likelønn. LO krever økt kjøpekraft for alle. Det betyr at lønningene skal stige mer enn prisene

 • What is baseball.
 • Tanzschule lets dance graz.
 • Lig tv 2 canlı izle bedava.
 • Guldbergaunet sommerhotell og camping steinkjer.
 • Emre can freundin.
 • Brudekjole outlet sjælland.
 • Deprimert undulat.
 • Iphone 6s 32gb neu ohne vertrag.
 • Inside man full movie.
 • Svulst i ryggmargen barn.
 • Nba all star 2018 players.
 • Senit bok.
 • Hofherr sport lermoos öffnungszeiten.
 • Gemeinde loiching mitarbeiter.
 • Studydrive tu dortmund.
 • Orientekspressen 2017.
 • Heks ansiktsmaling.
 • Livskvalitet who.
 • Fjerne skin tags med tråd.
 • Toppe kryssord.
 • One direction harry styles.
 • Breakdance leoben.
 • Blandet skog.
 • Kvhs norden stellenangebote.
 • Ddr2 sdram.
 • Hochzeitsanzeigen zeitung.
 • Knowing brother exo.
 • Kjæresten setter ikke pris på meg.
 • Breakdance leoben.
 • Macbook pro prisjakt.
 • Ausflugsziele rhein sieg kreis kinder.
 • Vegard ylvisåker helene helgesen ylvisåker.
 • Kørekort danmark.
 • Kløe tatovering.
 • Lexa cadeaubon.
 • Pagets sjukdom symtom.
 • Schönste wanderwege westerwald.
 • Gruve 2 svalbard.
 • Laboe naval memorial.
 • Fellesorganisasjonen.
 • Vaser ikea.