Home

Nye regler for tannbehandling

Koronavirus - Tannlegeforeninge

 1. Ny plakat om koronatiltak ved tannbehandling (publisert 24. april) TrinnVis oppdatert i henhold til Helsedirektoratets nye veileder (publisert 23.april) Nye vedtatte regler for sykefravær, omsorgspenger og permittering (publisert 20. mars) Ny krisepakke fra Stortinget.
 2. Tannbehandling til pasienter i gruppe C Pasienter som omfattes av tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav c, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon eller hjemmesykepleie» omtales ofte som «gruppe C-pasienter». Disse pasientene har rett til nødvendig tannhelsehjelp i det fylket der de bor eller midlertidig oppholder seg
 3. Nå foreslås det strengere regler, blant annet for tannbehandling i utlandet for å unngå at nordmenn tar med seg resistente bakterier hjem. Ny resistens oppstår også som følge av mutasjoner
 4. Kan det stemme det jeg leste i avisen om trygdekontorets nye regler som er at de dekker tannbehandling over en viss egenandel? Hvis så har jeg kanskje nå mulighet til å få gjort noe da jeg har en tannkjøttsykdom og ingen økonomi til å få dekket det selv. Er gjeldsoffer

Tannbehandling til pasienter i gruppe C - Helsedirektorate

 1. Det er fri tannbehandling for barn, psykisk utviklingshemmede (registrerte), eldre og syke som har vært i institusjon sammenhengende mer enn tre måneder eller har mottatt tjenester fra hjemmesykepleien mer enn tre måneder sammenhengende. Det er også noe refusjon for ungdom i overgang fra barn til voksne inntil 20 år
 2. Analyse av stønadsutbetalingene til tannbehandling (2014) Rapport. PDF (1.5 MB) Quality indicators in oral health care - A nordic project - proceedings in 2012 (2013) Rapport. PDF (1.5 MB) Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus (2011
 3. Departementet kan i forskrift gi regler om hvilke opplysninger som skal gis, når disse skal gis og hvordan de skal registreres og formidles videre til sentralt register. 0: Tilføyd ved lov 2 juli 1999 nr. 64 (ikr. 1 jan 2001 iflg. res. 1 des 2000 nr. 1199)
 4. Nytt fra Helsedirektoratet Fra vitenskapen Nytt om legemidler Vestibulær rehabilitering. Noen få typer tannbehandling omfattes av reglene for Frikort egenandelstak 2. Dette gjelder enkelte former for tannkjøttbehandling og behandlinger for sykdommer og medfødte feil som krever tann- eller kjevekirurgisk behandling
 5. Noen få typer tannbehandling omfattes av reglene for frikort egenandelstak 2.Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du har rett på tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, kan du som hovedregel ikke få refusjon fra Helfo som en del av folketrygden
 6. Dette er reglene for de private tannlegene. I disse refusjonsordningene inngår ikke dem som har hjemmehjelp etc - disse er en av gruppene som har prioritet innen den offentlige tannhelsetjenesten. Har man f.eks sykdommer som medfører tannskader kan de private tannlegene med Helfo-avtale sørge for tannbehandling med refusjon
 7. Regjeringen presenterte nye regler for å kunne åpne samfunnet videre. - Vi har fått til mye sammen, og vi fikk det til fortere enn noen trodde på. Jeg forstår at mange er utålmodige, men vi.

Tannhelse i folketrygden, økonomisk støtte til tannbehandling NAV. Hovedregelen er at man som voksen betaler all tannbehandling selv. Det finnes imidlertid to muligheter for refusjon/økonomisk støtte fra NAV, og tannlegen din kan hjelpe deg i vurderingen av hvilken økonomisk dekning du kanskje har rett på Generelt om stønadsberettiget tannbehandling (NAV 20.12.07) Nye regler for dekning av tannlegeutgifter. Nyhetsarkiv. Bli medlem i dag - 1/2 pris ut året! Ved å bli medlem i NAAF støtter du en god sak og får mange gode medlemsfordeler. Les mer her. Ja, jeg vil bli medlem

Foreslår strengere regler for utenlandsk tannbehandling. Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier øker kraftig. Nå foreslås det strengere regler, blant annet for tannbehandling i utlandet for å unngå at nordmenn tar med seg resistente bakterier hjem Få svar på ofte stilte spørsmål om tannbehandling. Ta en titt, kanskje får du svar på akkurat det du lurer på Det er 15 ulike sykdommer, skader eller tilstander som kan gi rett til støtte til tannbehandling fra Helfo. For kreftpasienter er det særlig fire som kan være aktuelle: Hvordan søker jeg? Det er tannlegen som er ansvarlig for å vurdere om du har rett til støtte til tannbehandling. Tannlegen trenger en legeerklæring eller uttalelse fra kreftlege eller annen spesialist [

Asylsøkeres rettigheter og regler til tannbehandling er klargjort i en egen nasjonal veileder fra Helsedirektoratet. Veilederen slår fast at de har samme rettigheter som resten av befolkningen som hovedregel: Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen Trygderefusjon og tannbehandling. Hvite Smil ønsker å hjelpe pasientene våre med å få de trygderettighetene de har krav på. Derfor har vi satt oss grundig inn i regelverket om trygderefusjon. Vi har betydelig kunnskap og erfaring med hensyn til muligheter for refusjon Søk om individuell stønad på blå resept i den nye tjenesteportalen til Helfo og Helsedirektoratet. Ny søknadsløsning for individuell stønad på blå resept. Fastlegeordninga Fastlegeordninga. Kommunen har ansvar for å organisere fastlegeordninga og sørgje for at personar som ønskjer det får ein fastlege herunder tannbehandling. Utgangspunktet er at den voksne del av befolkningen selv skal betale for behandling hos tannlege og tannpleier. Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å gi hel eller delvis stønad til grupper i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov. Trygderefusjon er begrenset til undersøkelse og. Barn får gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak. Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo. Tenner og tannhelse hos barn og unge. Tenner hos barn Vondt i munnen hos barn.

Nye refusjonsregler i tannbehandling fra nyttår Helsedirektoratet foreslår nå at taksten som gir støtte til mer enn en arbeidsoperasjon hos tannlege, skal sløyfes fra nyttår Her dekker trygden utgiftene til tannbehandling når de overstiger et visst beløp per år. Det er et krav at det skal være årsakssammenheng mellom behovet for tannbehandling og krigspåkjenningen. Det kan jo være vanskelig å dokumentere dette så lang tid etter krigens slutt, men det forutsettes at jo større påkjenningene var under krigen, jo større er sannsynligheten for en sammenheng

Reglene om ny alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon trer i kraft 1.1.2020. Lovendringen følger opp avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor Skattelovens § 6-83 har regler om særfradrag for skattytere som har usedvanlig store Det nye er at Skatteetaten nå viser direkte til definisjonen av sykdommer i § 1 i forskrift av 13. desember 2007 nr 1412 om stønad til dekning av utgifter Det er fremdeles slik at dersom krav om fradrag for utgifter til tannbehandling nektes,. Etiske regler viser at vi som yrkesgruppe tar ansvar for pasientene og faget vårt, og det vil være medvirkende til at publikum opprettholder tilliten til tannlegestanden. Dette kan også få betydning for den enkelte tannlege ved at pasientene føler at de kan stole på tannlegen sin Utkast til nye regler om folketrygdens stønad til tannbehandling ble sendt på offentlig høring 9. november 2007 med høringsfrist 30. november 2007. Under forutsetning av Stortingets vedtak av 2008-budsjettet vil nye regler bli gjort gjeldende fra 1. januar 2008

Foreslår strengere regler for utenlandsk tannbehandling

Nye regler: Taxisjåfør Ørnulf bruker halve arbeidsdagen på å vente på turer - Jeg ba om at regjeringen ikke skulle gi oss kutt i dagpengene til jul, så dette var den beste julegaven jeg kunne håpe på fra regjeringen, sier Magne Melsæter som har vært permittert fra jobben som konferansevert ved Skandic Ålesund siden mars Den 1. oktober trer de nye helsekravene for førerkort i kraft. Målet med disse er å tydeliggjøre hvilke regler som gjelder for de forskjellige helsetilstandene og hva som skal til for å få. Nytt regelverk og takster for folketrygda si stønadsordning til tannbehandling Publisert: 30. des 2019 @ 09:08 Vedlagt link til Nytt regelverk og takster gjeldande frå 1. januar 2020 publisert og fastsett av Helse- og omsorgsdepartementet

Nye regler vedr. tannbehandling - Åpent forum ..

Ukjent regel for mange: Har du skadet en eller flere tenner i en ulykke? Da kan du kanskje få dekket mye av kostnadene til tannbehandling. Har du skadet en tann på grunn av slag eller støt mot munnen, for eksempel du falt, veltet på sykkel, Nye tenner på 4 dager; Zygoma: Ved lite ben i overkjeve; Tannbehandling De nye energikravene implementeres i byggteknisk forskrift, TEK 10. Det betyr blant annet tykkere vinduer og bedre isolert gulv. Nye boliger og bygg blir 20-25 prosent med energieffektive med endringene, ifølge regjeringens egne beregninger. Boliger og bygg under 70 kvadratmeter er delvis fritatt fra reglene Etter du har fått nye tenner, er det viktig med jevnlig sjekk og rens av tenner. Hos OralCare Norge kan du få utført årlig sjekk og rens av tenner. Du kan også reise til Budapest for årlig sjekk hvis du ønsker det. Konsultasjon. Hvis du ønsker behandlingsplan med pris for tannbehandling i Budapest, kan du ta en konsultasjon hos OralCare. Frem til nå har dette vært veldig skjevt fordelt, og med de nye reglene vil det bli mer like vilkår. Men, økningen i tollfri-grensen for utenlandske varer gjør at det fortsatt er forskjellsbehandling mellom norske- og utenlandske selskaper, så om man ser dette fra næringslivets ståsted som helhet så er det langt fra optimalt, dog vesentlig bedre enn tidligere

Rettigheter til fri tannbehandling - NAPHA Nasjonalt

De nye reglene vil også gjøre det enkelt for privatpersoner og profesjonelle aktører å fly drone i de ulike EU-/EØS landene etter de samme reglene. Tre nye kategorier erstatter RO1, -2 og -3 . I det nye regelverket finner vi tre kategorier operatører: «open», «specific» og «certified» Regler for refusjon, HELFO: I dette punktet omhandles kun bittanomalier som kan behandles kjeveortopedisk. De bittanomalier som er stønadsberettiget, er delt opp i tre grupper. Opplistingen i gruppene gir en uttømmende oversikt over de tilfeller der det ytes stønad til kjeveortopedisk behandling

Tannhelse - Helsedirektorate

Nye viktige regler i sameierEr du sameier, styremedlem i et sameie, eller er utbygger og planlegger å seksjonere må du gjøre deg kjent med de nye reglene som nå er trådt i kraft.Denne artikkelen presenterer de viktigste endringene i ny lov.Rett til å anlegge ladepunkt for elbilMed bakgrunn i den sterke veksten av elbiler og ladbare hybrider gir den nye loven sameiere rett til å etablere. Snart er det klart for nye regler på varebil - som påvirker muligheten til å bygge tilbake til personbil igjen. (Foto: Broom.no) Ombygging av varebil: Ny regler gjør at du kan spare titusener

De nye reglene pålegger nå også en plikt for arbeidsgiver til å holde oversikt over hvilke skattepliktige personalrabatter den ansatte har benyttet seg av, både hos arbeidsgiver selv og hos arbeidsgivers leverandører eller kunder. Arbeidsgiver må rapportere det eventuelle skattepliktige beløpet til Skatteetaten Nye regler for smittevern i Oslo. Av. Eva Alnes Holte - 27.10.2020 - Nå må vi være sterke og hjelpe hverandre, sier Raymond Johansen, byrådssjef i Oslo. Mer bruk av munnbind og mindre kontakt med andre. Dette er noen av de nye påbudene som gjelder for Oslo fra torsdag 29. oktober klokka 12 Nye fyllinger reparerer tenner etter for eksempel rotfylling eller karies. Misfargede fyllinger kan enkelt poleres rene til sin naturlige farge hos tannlege eller tannpleier. Hva er en men som regel benyttes en tannkrone. Estetisk tannbehandling - Mindre hakk og skader på tannen kan som regel enkelt repareres med en tannfylling Nye regler for reisende Myndighetenes nye regler inkluderer at alle som ankommer Norge fra utlandet, utenom Norden, skal settes i karantene Nye regler for bobiler Regler for Bobiler. Nye regler for bobiler. Endringer av forskrifter gjør at bobiler over 3500 kg betaler personbiltakst i bomstasjoner, får økt lovlig hastighet på motorveier, økt kjøretøybredde og krav til vinterdekk og kjettinger endres. Endringene gjelder fra oktober 2016

Video: Lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven) - Lovdat

Søndag trer nye regler for vinterdekk til tungbiler i kraft. Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) mener reglene er et viktig tiltak for bedre trafikksikkerhet Slik blir de nye reglene for forbrukslån I dag fastsetter regjeringen nye kjøreregler for bankene som låner ut penger på kort sikt med høy rente. Her er de viktigste punktene Nye regler for EU-kontroll. Skriv ut. Fra februar 2019 vil siste siffer i registreringsnummeret ikke lenger bestemme kontrolltidspunktet. Det blir også nye krav til de som utfører kontrollen og krav til kontroll av traktor. [25.05.2018] Hvert år er gjennomføres det over 2 millioner EU-kontroller i Norge

Tannbehandling, kreftsyke - NHI

Ungdom 19-20 år får tannbehandling til redusert pris, og betaler 25 % av offentlige takster, til og med det året de fyller 20 år. Her finner du eksempler på priser for ungdom 19-20 år. Om du velger privat tannlege, må du betale alle utgifter selv. Se «Hva koster tannlegen» Voksn Regjeringen vil rette opp i en utilsiktet konsekvens av dagpengeregelverket, og innfører derfor nye regler fra 1. juli. Arbeidstiden før du blir arbeidsledig har betydning for om du har rett til dagpenger eller ikke, og for hvor mye du får utbetalt dersom du arbeider når du mottar dagpenger Du blir ikke berørt av de nye reglene hvis du er bosatt innenfor EØS, eller i et land som Norge har trygdeavtale med. Fra uke 21 vil NAV sende ut et informasjonsbrev til alle mottakere av forsørgingstillegg til uføretrygd og alderspensjon. Ved en feil har NAV sendt ut informasjonsbrev om nye regler for forsørgingstillegg med uriktig tittel Eksempel med fjorårets regler. Hva betyr så de nye reglene for beregning av dagpenger i praksis? Jo, la oss si at du tjente 200.000 kroner i 2015, 1.400.000 kroner i 2016 og 200.000 kroner i 2017. Summen av inntektene blir da 1.800.000 kroner, noe som gir en gjennomsnittlig årsinntekt på 600.000 kroner

Mattilsynet mener disse nye reglene vil gjøre det mer tungvint å jobbe med svin for enkelte personer, men at de også vil redusere risikoen for at MRSA kommer inn bak fjøsdøra. Sett i sammenheng med hvor mye MRSA koster samfunnet og hvor stor trussel antibiotikaresistens er, så mener vi at dette er regler som helt klart er verdt ulempene de medfører for enkeltpersoner skriver. De nye samordningsreglene sier hvordan tjenestepensjon skal beregnes sammen med pensjon basert på de nye reglene for opptjening i folketrygden. Disse reglene innfases gradvis for alle som er født mellom 1954 og 1962. 1954-kullet blir 67 år i 2021 og reglene gjør det mulig å beregne pensjonen deres * Nye regler for out-of-bounds, som gjør at man kan droppe ballen i fairway mot to straffeslag. Det er travle dager for golfsportens styringsorganer, USGA og R&A. Nylig kom nyheten om at de skal innføre et felles handicapsystem over hele verden fra og med 2020 , og mandag offentliggjorde omsider de de varslede endringene i golfreglene

Nye regler om skattefrie naturalytelser trer i kraft 1.1.19. Forskriften er nå endelig vedtatt. Her kommer det endelige resultatet for gaver, personalrabatter, overtidsmat og fri avis. Gaver til ansatte. Fra 1.1.19 justeres enkelte anledninger og beløpsgrenser for skattefrie gaver i arbeidsforhold Nye regler for innbetaling av kommunale krav Nye regler for innbetaling av kommunale krav Fra 1. august kan du ikke lenger betale skatter, avgifter og kommunale fakturaer på servicekontoret i kommunehuset Folkvang De nye reglene trer i kraft 1. januar 2019. Når det gjelder konkrete innleieforhold som allerede eksisterer ved ikrafttredelsen, gis endringen i § 14-12 annet ledd virkning fra 1. juli 2019. Nøkkelord: BNL I 2017 gjorde de norske rent bord hos Nye Veier - i 2019 gikk. Informasjon om nye regler for smittebeskyttelse i svinebesetninger • Mattilsynet har vedtatt en forskrift som har som hovedformål å hindre at svin smittes med MRSA fra mennesker. Forskriften gjelder for dem som har vært i en risikosituasjon og som skal ha kontakt med svin. Forskriften pålegger ikke folk å teste seg, men pålegge 1 januar 2019 må alle selskaper som følger internasjonale regnskapsregler (IFRS) endre måten de regnskapsfører leieavtaler. Vi forventer at de nye reglene vil øke selskapenes rapporterte gjeldsgrad, men samtidig vil driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) forbedres betydelig

Hvem betaler tannlegeregningen din? - helsenorge

De nye reglene åpner i utgangspunktet for at det kan innvilges betalingsutsettelse for perioden 1. juli til 31. desember 2020. I brev av 26. mai fra Jan Tore Sanner til Stortinget, har Finansministeren bedt Stortinget om å fremskynde behandlingen av de nye reglene for betalingsutsettelse,. Nytt år, nye muligheter, og nye regler. Denne artikkelen gir en oversikt over de viktigste endringene i NAV reglene som trer i kraft i 2019. Senioradvokat Mette Berget Bråthen i PersonskadeAdvokat1 anbefaler at man setter seg inn i de nye NAV-reglene. Flere a

Regjeringen har foreslått nye regler for studieåret 2020-2021. Forslagene til nye regler gjelder studenter på universitet, høgskole eller fagskole. De nye reglene er ikke fastsatt ennå, men vil trolig bli det i april. Da vil vi gi mer informasjon om de nye reglene og om nye satser for stipend og lån i studieåret 2020-2021 Nye regler for traktoren i veitrafikken trer endelig i kraft! Breddereglene er myket opp, tillatt kjøreavstand økt - og kjettingkravet forankra i sunt bondevett Lars Raaen 21.01.2020, klokken 12:52. Statens Vegvesen proklamerer i dag at regelverket.

Regelen har vært at mannskapet har kunnet gå rett i arbeid etter første negative test. De nye forutsetningene for dette er imidlertid at de nå skal testes hver tredje dag og bo på eget rom de første 10 dagene Nye regler for hvor lenge man kan motta AAP Perioden med AAP skal ikke være lengre enn det som er nødvendig for å gå tilbake til eller komme i arbeid, eller den tiden det tar å få avklart at vilkårene for å få uføretrygd er oppfylt Regjeringen har vedtatt nye regler om opphold på fritidseiendommer, om karantene og isolasjon ved smitte og sykdom og om karantene for personer som ankommer fra utlandet. I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer

Regler for gratis tannbehandling

Nye korona-regler for politikerne Kommunestyret i november ligger an til å bli holdt digitalt, varsler ordfører Gunnar Wilhelmsen. SPRIT I NÆVAN: Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen varsler nye. Nye regler for elsparkesykler er på trappene. Samferdselsdepartementet vil få på plass dette snarlig.(Kilde NRK 07.36) Neste; Tweet. Kulturkalender fra KSU.NO. For større kalender og arrangementskategorier - trykk her. Legg til arrangement Samtidig vil de nye reglene gi økt risiko for de useriøse aktørene. Arbeidsgivere som bryter forskriften, risikerer bøter på inntil 20.000 kroner og opptil 6 måneders fengselsstraff Trygg tannbehandling til lav pris - både i Norge og Budapest Viktig informasjon: Oppdatering 07.09.20. Ungarn har stengt grensene f.o.m. 1. september og slipper dermed ikke inn turister i landet og dette vanskeliggjør reise til klinikken akkurat nå

Miljødirektoratet har innført nye regler for fotografering og bruk av åte fra 1.1.2020! Her er link til disse nye reglene: Fra 1.1.2020 er utlegging av åte til store rovdyr og i visse tilfeller ko Nye regler for elbillading i borettslag og sameier. Styret må ha svært god grunn for å nekte tilrettelegging for elbillading. Beboere i borettslag og sameier har rett til å lade elbilen sin hjemme, men mindre det er svært god grunn til å nekte. Publisert: 30. august 2019

Se også EDPBs spørsmål og svar om de nye reglene for overføring av personopplysninger til tredjeland (engelsk, pdf). Jeg overfører ikke personopplysninger til tredjeland, og databehandleren min lagrer bare dataene i EØS. Databehandleren er likevel underlagt overvåkingslover i et tredjeland Nye regler for dekning av reiseutgifter. Allmenngjøringsforskriftene i skips- og verftsindustrien, renhold, byggfag og elektrofag har bestemmelser om at arbeidsgiver skal dekke utgifter til reise, kost og losji. Fra 1. desember 2018 er det ikke lenger krav om at arbeidsgiver skal dekke utgifter for reise mellom arbeidstakers hjemland og Norge Videre er også punkt 6.1 nytt, som krever at takstmannen utarbeider en oppdragsbekreftelse. 1. FORMÅL. 1.1 Formålet med etiske regler er å sikre at all taksering og beslektet virksomhet som utøves følger det som regler for god takseringsskikk fastsetter, utover norsk lovgivning, Norsk taksts lover, vedtekter og instrukser Sjekk frist for EU-kontroll. Tast inn ditt registreringsnummer og sjekk når du må ha godkjent EU-kontroll. Når kan du ta EU-kontroll? Det er opp til deg hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen, så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen

Coronaviruset - Dette er de nye reglen

Dette er de nye reglene for Bergen og nabokommunene. Stengte treningssentre, maksimalt 20 personer på arrangementer, og ikke flere enn fem personer i private hus. Det er blant tiltakene som innføres i Bergen fra lørdag. Byrådsleder Roger Valhammer presenterte de nye koronatiltakene på en pressekonferanse fredag Samtidig foreslås det nye regler for dykking innen sjøfart. Formålet er å sørge for at all yrkesdykking er underlagt et hensiktsmessig regelverk, samt å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for skipsarbeidstakere som er involvert i dykkeoperasjoner, uavhengig av hvor eller hva det dykkes fra Nå er de nye skattereglene klare, og vi mener investeringskonto fremdeles vil være en attraktiv kontotype. Nedenfor kan du lese detaljert om de nye reglene på kontoen. For de som kun vil ha et kjapt overblikk har vi dratt frem høydepunktene først, som også baserer seg på spørsmålene vi fikk inn og besvarte på chat-event om de nye skattereglene for Investeringskonto Zero den 17. des 2018 Nye strøm-regler kan gi dobbel nettleie - én gruppe rammes hardt. RAMMES: Titusenvis av nordmenn kan få langt dyrere strømregning med de nye reglene foreslått av myndighetene

Tannhelse i folketrygden, økonomisk støtte til

Nye regler for testing for jobbpendlere som er bosatt i Finland ( eller Sverige) og pendler hyppig mellom bostedland og Norge 16. oktober 2020 av Anu Nilsen Ifølge Covid- 19 forskriftens §6b skal alle jobbpendlere som er bosatt i Finland ( eller Sverige) og hyppig pendler mellom bostedsland og Norge er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst. REGLER FOR DRONER Slik blir de nye drone-reglene. Fra nyttår blir det nytt regelverk å forholde seg til. drone. quadkopter. multikopter. dji phantom vision plus. Foto: Eirik Helland Urke (Bilde: Eirik Helland Urke) Fra nyttår blir det nytt regelverk å forholde seg til Utgiver: Romerikes Blad AS Ansvarlig redaktør (konst.): Lars Lier Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Kontakt kundesenteret: 32 27 70 07 Tips redaksjonen Tipstelefon: 63 80 00 00 Abonnere Sett inn annonse Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. RB har ikke ansvar. Nye regler for asylsøkere? EU-sjef Ursula von der Leyen vil erstatte den såkalte Dublin-forordningen i asylsaker med et nytt styringssystem. NYE REGLER? Om en uke kommer EU-kommisjonen med et nytt forslag til migrasjonspakt. Her demonstrerer migranter på øya Lesvos etter brannene i Moria-leiren

Utstyrsregler (UR) - kun regler for bekledning Utstyrsregler MTB for aldersbestemte (mars 2019) Utstyrsregler Landevei Utstyrsregler Landevei for aldersbestemte sesongen 2021. Reglement for turritt landevei (mars 2019) Reglement for turritt terreng (mars 2019) Reglement for trimritt landevei og terreng. Øvelsesprogram for mesterskap (ØPM - Nye regler for åpent kontorlandskap bryter med loven Arealnormen på 23 kvadratmeter per ansatt skal innføres i alle nye statlige kontorbygg

Nye regler for dekning av tannlegeutgifte

Kofa: Nye Veier brøt reglene i E18-kontrakt. Nye Veier mente leverandøren skrev for mye i sitt tilbud. Kofa er ikke enig. Spørsmålet er om Nye Veier brøt de grunnleggende kravene til likebehandling og forutberegnelighet ved å trekke Nettskog 20 poeng Nye, liberale regler for fjernlys trådte i kraft i fjor. Kort fortalt betyr det at du nå kan montere så mange ekstra fjernlys du vil på bilen din. Man behøver ikke fortelle en nordmann at det er viktig å både se og å bli sett

Nye regler for innrapportering av tips er innført fra 1. januar 2019. NHO Reiseliv mener at innrapportering av all tips gir negative økonomiske konsekvenser for både arbeidsgiver og arbeidstaker Fra og med 01.01.2020 gjelder nye regler for korttidsutleie. De nye reglene vil påvirke utleiemulighetene i både borettslag og sameier Dette er de nye reglene for barnehagene Når barnehagene åpner skal det være små, faste grupper av barn og ansatte. Mandag 20. april skal barnehagene ta imot mange barn igjen De nye reglene etablerer faste grenser for skatt- og rapporteringsplikt Etter de nye reglene er det gjort unntak for rent «bagatellmessige» ytelser. Bonuser arbeidstaker mottar ved kjøp av varer og tjenester på vegne av arbeidsgiver, som for eksempel Trumf-poeng, vil for eksempel ikke være skatt- eller rapporteringspliktig Kommer med nye korona-regler Smitten sprer seg i norske byer. Derfor kommer myndighetene med strengere regler og råd i dag (torsdag). Av Karin Flølo 2842 innlegg . Av Norsk Telegrambyrå (NTB) 6423 innlegg . Norge Publisert: 5. november 2020 I dag.

Nye regler for utelivet trer i kraft fra midnatt noe som gjør at eierne av Koko's Bar i Gjøvik ikke ser lyst på situasjonen I 2011 ble det innført en ny modell for opptjening av pensjon i folketrygden. Offentlig tjenestepensjon skal samordnes med pensjon fra folketrygden, og vi har ikke tidligere hatt regler for hvordan tjenestepensjon skal samordnes med pensjon basert på nye opptjeningsregler i folketrygden I ny uføretrygd i folketrygden og i ny uførepensjon i offentlig sektor kan uføre kan ha en arbeidsinntekt (friinntekt) på inntil 0,4 G (kr. 35 348) uten at uføregraden endres. Regjeringen foreslår tilsvarende for de private uførepensjonene, som flertallet i Banklovkommisjonen, også at arbeidsinntekt utover 0,4 G skal redusere uførepensjonen med «kompensasjonsgraden» De nye reglene medfører at det er den formelle arbeidsgiveren som skal samle alle disse gavene i sin rapportering, og da vil alt som er mottatt fra tredjeparter være over 1 000-kr grensen og derfor bli skattepliktig. Det blir også 14,1 % arbeidsgiveravgift for selskapet Nye regler som berører barnehagen fra 1. august Fra 1. august trer det flere nye regler i kraft som berører barnehagen og barnehagedriften. Publisert: 19. juli 2018. Her finner du en oversikt over de viktigste regelendringene som trer i kraft 1. august og som vil ha innvirkning på barnehagen og barnehagens drift. Forbud mot.

 • Servustv motogp live stream.
 • Maria goretti kindergarten.
 • Tom ford herr parfym.
 • Aspergillus allergie.
 • Seltene hummel figuren.
 • Bankaxept as.
 • Washi tape oslo.
 • Comedy movies.
 • Avfaset terskel.
 • Rap bielefeld.
 • Hvordan døde michael jackson.
 • Onsdag på nynorsk.
 • Frank mutters.
 • Fysioterapi pasientreiser.
 • Macbook pro prisjakt.
 • Hovedoppgjør 2018.
 • Studentenwohnheim bremen uni.
 • Starkhorn 24v.
 • Celtic irish.
 • My heart will go on piano easy.
 • Hva man kan gjøre når man kjeder seg barn.
 • Maurseth camping.
 • Tt kort oslo.
 • Gta 5 schutzweste anziehen.
 • Formelsammlung mathematik pdf.
 • Passfoto stockholm billigt.
 • Spelare att värva fifa 18.
 • Kitzsteinhorn.
 • Jams kryssord.
 • Hells angels trondheim medlemmer.
 • Superzym shift.
 • Hvor mange måner har venus.
 • Frauenberufszentrum wels.
 • Hva er nemaslug.
 • Kulturell globalisering.
 • Carena double swing pris.
 • Burn windows image to usb.
 • Lidl asperges.
 • Tollarklubben se.
 • Dell xps 13 elkjøp.
 • Kuma dog.