Home

Vannprøve mattilsynet

Veiledning til drikkevannsforskriften § 19 - Mattilsynet

Analyser av en vannprøve gir et øyeblikksbilde av kvaliteten på drikkevannet et aktuelt tidspunkt og sted. Vannprøvene må fordeles i tid på en måte som gir et mest mulig representativt bilde, Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal Tlf. 22 40 00 00 Mattilsynet fører tilsyn med at kravene i drikkevannsforskriften følges. Hvert år velger vi et tema som vi følger opp spesielt når vi er på drikkevannstilsyn. UV-anlegg og drikkevannsbasseng er eksempler på slike temaer. Vi følger samtidig opp avvik innen andre drikkevannstemaer, hvis vi oppdager noe som kan utgjøre en helsefare

Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal Org.nr. 985 399 077. Innhold. Om Mattilsynet. Ledige stillinger. Presserom. Nettstedskart. Personvernerklæring. Adresser. Kontakt oss. Send oss en epost. Postadresse. Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal Tlf. 22 40 00 00 Når du har fått etablert en ny vannbrønn, skal en vannprøve tas etter 1-2 ukers bruk og sendes til Mattilsynet. Man bør unngå å drikke vannet før prøveresultatet er kommet. Dersom vannprøveresultatet viser at vannet må renses, kan du sende prøveresultatet til oss i Nordnorsk Brønnboring og vi vil skreddersy et renseanlegg til deg

Tilsyn med drikkevann Mattilsynet

Skjema Mattilsynet

Vannprøver - avfall, kjemisk, analyse, kjemisk analyse, lab, inneklima, akkreditering, ik-mat, vannprøver, kjemi, ivar iks, analyse av vann - Finn firmaer, adresser. Mattilsynet har i oktober mottatt flere meldinger fra EU om funn av etylenoksid i sesamfrø med opprinnelse India. Norske importører har i henhold til matloven plikt til å stanse omsetning når det foreligger grunn til mistanke om fare for helseskadelige næringsmidler Mattilsynet anbefaler at turbiditeten ut fra vannbehandlingsanlegget ikke overskrider 1 NTU ved vannforsyningssystemer som bruker overflatevann. Målingen av analyseusikkerhet estimeres ved 1 NTU. Se også vedlegg 1. Vedlegg 3 Søknad om godkjenning av vannbehandlingskjemikalier skal inneholde følgende dokumentasjon: a Mange lurer på om brønnvannet de har er trygt å drikke. Det finnes noen enkle forholdsregler du kan ta for å sikre vannkilden. Fjern forurensningskilder i nærheten, sørg for god drenering rundt brønnen, før jevnlig tilsyn og vær oppmerksom på endringer i vannkvalitet, smak eller lukt

Velkommen til Mattilsynets skjematjenester. Du blir nå sendt videre til innloggingssidene til ID-porten. Etter at du har logget inn blir du styrt videre til Mattilsynets skjematjenester SYNLABs Folkehelsepakke. Vi anbefaler denne for alle som får sitt vann fra egen kilde ValdresLab utfører mikrobiologiske, fysikalske og kjemiske analyser av vann og næringsmidler. Vi mottar vann og næringsmidler til analyse fra både private og b Eurofins fakturerer deg direkte og dersom du har spørsmål til din vannprøve, så må du kontakte Eurofins. Frogn kommune mottar ikke informasjon om din vannprøve. Du står fritt til å velge et annet firma til å teste vannet ditt, da bør du ta kontakt med dette firmaet for å få tilsendt deres prøveflasker og skjemaer

Krav til vannforsyninger. Drikkevannsforsyning som forsyner 2 eller flere husstander er meldepliktige til Mattilsynet jf §17 i Drikkevannsforskriften pr 01.01.17 Frist for registrering av vannverk som tidligere ikke er registrert er 01.07.2018 Hva koster det og hva får jeg? Mange assosierer vannanalyser med enkle engangstester, som lakmuspapir i skolens kjemi! Analysene som inngår i våre pakker er alt annet enn dette Det kan være vanskelig å bestemme når man bør sende ut et kokevarsel. Artikkelen gir råd som kan være til hjelp når du som vannverkseier skal vurdere om du må anbefale koking av drikkevannet Planene etterleves og er oppdaterte. Planene angir når prøver skal tas, hvor de skal tas og hvilke analyser som skal tas av hver vannprøve. Vannverkseierne har også etablert gode rutiner for å håndtere avvik, de følger disse og de rapporterer slik regelverket krever, sier seniorinspektør i Mattilsynet Olav Vatn Mattilsynet i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet, NIBIO, Havforskningsinstituttet, Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) og Statens strålevern

Se alle våre analyser på vann. Logistikk Matråd AS tilbyr ulike typer logistikk- og transportløsninger basert på kundens beliggenhet og de tidskrav prøvene har Mattilsynet har tilsyn med næringsmidler, herunder drikkevann. I 2009 overtok Mattilsynet innsamlingen av vannverksopplysninger. Folkehelseinstituttet hadde tidligere ansvar for slik datainnsamling. Opplysningene samles inn gjennom Mattilsynets skjematjenester (MATS), og data overføres jevnlig til Vannverksregisteret I drikkevann kan det forekomme ulike stoffer som kan påvirke drikkevannsforsyningen og være av helsemessig betydning. I denne veilederen finner du hvilke stoffer som kan forekomme i drikkevann, og hvilke tiltak som må til for å forebygge, redusere eller eliminere farer

Vannprøver og analyse Nordnorsk Brønnborin

Mattilsynet har mistanke om at en vannprøve tatt i det lokale vannettet i Surnadal i Møre og Romsdal, kan inneholde den fryktede E.coli-bakterien. Toåringens tilstand er torsdag bedre Visste ikke helt hvor jeg skulle plassere denne tråden så jeg prøver her. Saken er den at vannet her hjemme har endel rust i seg, noe som jeg tipper ikke kan være så sunt å drikke i lengden. Lurer derfor på om det er noen plass man kan levere inn prøve av vannet for å finne ut om det er farlige m.. Mattilsynet Sortland - desinfisering toaletter, hygieneservice, hånd tørrere, kurs til horec, desinfiseringsmidler, hånd desenfisering, horeca, ik-mat, horeca.

• Send vannprøve til et laboratorium for analyse ved endringer i lukt eller farge, eventuelt endring i smak, på vannet, eller ved mistanke om at forurenset vann har kommet inn i brønnen. Brønneiere kan også ta kontakt med den lokale avdelingen til Mattilsynet på telefon: 22 40 00 00 - Målet med en vannprøve er naturligvis å skaffe seg et mest mulig riktig bilde av vannkvaliteten, samtidig det er viktig å velge analyser av hva som er viktig og verdifullt å vite for hvert enkelt vannverk

Analyser av drikkevann - Eurofins Norg

Vannprøve (celler/liter): Alexandrium tamarense/minutum 200 Alexandrium spp vurderes Pseudonitzschia spp 1 000 000* Protoceratium reticulatum 1 000* Dinophysis acuta Mattilsynet i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet, NIBIO, Havforskningsinstituttet,. Du kan levere vannprøve selv fra egen brønn eller anlegg. Nytt krav fra Mattilsynet er brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker. Mer informasjon her. 1 Velg analysepakke. Les beskrivelsen for mer informasjon om pakkens innhold. Fyll ut kontaktinformasjon Velg om du ønsker å hente prøveflasker eller få prøveflasker sendt pr. post. Til slutt velger du om du ønsker å levere prøven på laboratoriet eller sende den pr. post. I løpet av 10 virkedage.. Fra nyhetsoppslag på NRK.no:Mattilsynet er bekymret for at kraftige regnskyll skal kunne dra med seg jord, døde smådyr eller bakterier fra dyreavføring ned i brønnvannet via sprekker eller andre åpninger.- Man bør åpne brønnen og kikke ned etter døde dyr og følge med på avvikende lukt og smak på vannet. Det kan også være fornuftig å ta en vannprøve

• Send vannprøve til et laboratorium for analyse ved endringer i lukt eller farge, eventuelt endring i smak, på vannet, eller ved mistanke om at forurenset vann har kommet inn i brønnen. Brønneiere kan også ta kontakt med den lokale avdelingen til Mattilsynet via vårt sentralbord 22 40 00 00. Gode råd for godt brønnvan Vannanalyse - test av vann LabTjenester tilbyr analyse av drikkevann, bassengvann, avløpsvann, sigevann, prosessvann mm. Vi har kunder fra hele landet og har gode løsninger for sending av prøveflasker og retur av prøver Mattilsynet ble etablert 1. januar 2004 og overtok ansvaret for oppgavene til Statens næringsmid-deltilsyn, det var påvist bakterier i en vannprøve hos et vann-verk. Undersøkelsen viste at 11 av 19 distrikts-kontorer anbefalte at vannverket umiddelbart måtte iverksette kokevarsel,. Her er en fin oversikt og en enkel forklaring av de ulike grenseverdier i drikkevann. Skulle det være spørsmål om grenseverdier utenom; ta kontakt med oss

Hva forteller mikrobiologiske drikkevannsanalyser? - FH

NRV NRA - Vannanalyser og grenseverdie

 1. I tillegg vil en vannprøve alltid bare representere et øyeblikksbilde. Mattilsynet anbefaler at farge ikke overskrider 20 mg Pt/l. Hardhet. Hardt vann har ingen negativ helseeffekt, men kan gi bruksmessige problem som avleiringer i ledningsnettet, i oppvaskmaskin, varmtvannsbereder, kaffetrakter og lignende
 2. stekrav for vannkilde til mer enn 1 husstand. Minste kravet er 1 drikkevannprøve Pakke A per år og i tillegg 1 råvannprøve per år dersom vannkilden forsyner mer enn 1 husstand.*. Nytt krav fra 2017 er også at det skal utarbeide en prøvetakingsplan (les mer på mattilsynet.no) og registrere vannforsyningssystemet hos mattilsynet
 3. Utslaget betyr at laboratoriet har dyrket fram kolonidannende enheter i en petriskål, for en vannprøve på 100 millimeter vann. Og påvisning betyr at tiltak må iverksettes umiddelbart. Ved avvik vil vi ta en oppfølgingsprøve og varsle mattilsynet for en vurdering om vi skal sende kokevarsel
 4. Velkommen Du har nå kommet til MjøsLab sin nettbutikk hvor vi skal tilby et bredt spekter av analyser på alle typer vann. Se ellers www.mjoslab.no 1. Du velger analysepakke. Betaler / ber om å få faktura.Du mottar ordrebekreftelse.MjøsLab sender deg prøveemballasje tilpasset pakkevalget ditt. 2. Du fyller flasker og sender tilbake til MjøsLab.Prøvene må leveres/sendes [
 5. Mattilsynet refses i ny rapport. Bare 11 av 19 distriktskontorer ville anbefalt å koke drikkevann med bakterier i. Riksrevisjonen har gått igjennom Mattilsynetws virksomhet. om de ville anbefalt å koke vannet dersom et kommunalt eid vannverk oppdaget koliforme bakterier i en vannprøve
 6. •Mattilsynet er likevel bekymret for fremtiden: Uten et vedvarende fokus på å opprettholde høy drikkevannskvalitet, kan situasjonen forverres. •Mattilsynet anbefaler derfor følgende områder for å sikre alle nok og trygt drikkevann i fremtiden: •Økt fokus på utbedring og oppgradering av distribusjonssystemet for drikkevann
 7. Mattilsynet er bekymret for at kraftige regnskyll skal kunne dra med seg jord, Det kan også være fornuftig å ta en vannprøve. Oslo får ikke renset drikkevanne
Vannbehandling i privathusholdning | Profinor

Vannprøve og vannkvalitet. Lytt til teksten Stopp avspilling. Vannprøvetaking - privat drikkevann. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med kvaliteten på drikkevannet. Kontaktinfo. Trude Øverlie. Avdelingsingeniør Vann og avløp trude.overlie@gran.kommune.no 91 13 97 93 61 28 30 00; post@ringebu.kommune.no; Adresse: Hanstadgt 4, 2630 Ringebu; Finn veien; Åpningstider hverdager 09.00 - 14.00; Lørdag og søndag Stengt; Personer som har avtalt møte med ordfører eller ansatt utenom åpningstida blir møtt ved døra av den en har avtale me Planene etterleves og er oppdaterte. Planene angir når prøver skal tas, hvor de skal tas og hvilke analyser som skal tas av hver vannprøve. Vannverkseierne har også etablert gode rutiner for å håndtere avvik, de følger disse og de rapporterer slik regelverket krever, sier seniorinspektør Olav Vatn i Mattilsynet. Regelbrudd ved 111 vannver Tirsdag 13. februar: Med bakgrunn i vannprøve tatt ut 07.02.18, og samtale med Mattilsynet, oppheves kokepåbudet på drikkevann og vann til all matlaging for alle abonnenter ved Vanvikan vassverk. Prøven viser ingen forekomst av koliforme bakterier eller andre parametere utenfor grenseverdiene. Kommunen tar vannprøver en gang per uke

Ingen blåskjellråd denne uken - I Risør

Analyse av vannprøve koster 386 kroner pluss merverdiavgift. Mattilsynet har overhodet ikke innsyn i hva vi driver med. Vi har taushetsplikt. Vår oppgave er å analysere vannkvalitet og næringsmidler til forbrukernes beste, sier Svein Emil Holm. Lik Oppland Arbeiderblad på Facebook Artikkeltags Les. Det er utarbeidet et system for prøvetaking som er godkjent av Mattilsynet. Vi tar flere prøver enn det forskriftene krever, og alle vannprøve analyseres for sykdomsfremkallende bakterie. Prøvetakingen skjer ut ifra en plan for å kunne fange opp evt endringer i vannkvaliteten over tid. Jo større vannverket er, jo flere prøver

Radon/hydrogensulfid/CO 2

Mattilsynet har mistanke om at en vannprøve tatt i det lokale vannettet i Surnadal i Møre og Romsdal, kan inneholde den fryktede E.coli-bakterien. 5. okt. 2006 15:05 19. okt. 2011 20:36. smp-stories-top-widget. Nå blir befolkningen som får vann fra Faukskåa vannverk i søndre Surnadal, bedt om å koke alt drikkevann Drikkevannskilden i Grimstad er Rore. (se Rore på kart) Har du et lite vannforsyningssystem? Informasjon til deg som er vannverkseier ved vannforsyningssystem som produserer mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn. Informasjonsbrosjyre fra Mattilsynet (august 2017) Drikkevannet i Grimstad Kvaliteten på drikkevannet Det er flere faste prøvetakningspunkter på forskjellige steder i. I filmsnutten under vil du se hvordan du enkelt kan ta en vannprøve selv Hvor mye prøvematerial trenger laboratoriet Det kommer litt an på hvilken analyser du skal bestille Mattilsynet, Dokument 3:8 (2011­2012). I undersøkelsen ble et utvalg av Mattilsy­ nets distriktskontorer bedt om å behandle en sak der det av saksgrunnlaget gikk frem at det var funnet 4 koliforme bakterier per 100ml i en vannprøve på ledningsnettet til et kommunalt vannverk som forsyner 35 000 personer. Undersøkelsen viste at 1 PRODUKSJONEN KREVER SPESIALKOMPETANSE PÅ GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER. BERGEN VANN HAR DERFOR EGET LABORATORIUM FOR VANNANALYSER. Laboratoriet har fire ansatte og utfører analyser av vannprøver

Vannprøver bedrifter gulesider

Mattilsynet er forvaltningsmyndighet for begge forskriftene. Ansvar. Vannverkseieren skal sikre at drikkevannet er helsemessig trygt, sopp eller parasitter/protozoer) som finnes i en vannprøve. Det analyseres ikke på de enkelte humanpatogene mikroorganismene (sykdomsfremkallende hos mennesker). En vannprøve er kun et øyeblikksbilde. En vannkilde kan fort bli påvirket av ytre forhold, som for eksempel en utett skjøt ved inn eller uttak, regnvann, på innsiden av sisterneoverflaten. Rengjøring bør utføres en gang pr. år. Mattilsynet har liste over godkjente kjemiske produkter til behandling av drikkevann. Brønner Mattilsynet har mistanke om at en vannprøve tatt i det lokale vannettet i Surnadal i Møre og Romsdal, kan inneholde den fryktede E.coli-bakterien ALS har testet produkter for Miljødirektoratet 25 mai 2020. ALS Laboratory Group Norway AS har analysert produkter for Miljødirektoratet i deres kontroll av fritidsprodukter kjøpt i nettbutikker Undersøkelse av husdyr kan være aktuelt. Ved mistanke om innenlands felleskildeutbrudd oppklaring av utbrudd i samarbeid med det lokale Mattilsynet ev. Folkehelseinstituttet. Salmonella kan dyrkes fra matvarer, men kan være vanskelig å påvise i vannprøve. For håndtering av utbrudd se Folkehelseinstituttets veileder: Utbruddsveiledere

Mattilsynet tar både vannprøve og giftprøve. Giftsjekken koster 12 000 kroner, ifølge seniorinspektør Merete Hestdal i Mattilsynet. Giften kommer fra visse farlige alger i gruppen dinoflagellater, deriblant en undergruppe som kalles Alexandrium Vannprøve for alle. 234 likes. På denne siden vil du finne informasjon du trenger vist du har lyst å bli med på vannprøver. Her vil det ligge bilder og beskrivelse av øvelsene Slik fungerer vannprøve-ordningen på vannverk, ifølge Mattilsynet: Et av kravene til vannverkseiere er at de skal ha en prøvetakingsplan for vannforsyningssystemet som de er ansvarlige for å. Kjelevann. Arcon AS leverer avanserte kjemikalier til behandling av matevann til damp- og varmeanlegg. God vannbehandling og oppfølging av vannkvaliteten beskytter matevannstanker, kjeler og kondensatsystemer mot korrosjonsangrep, kjelsten, belegg og slamdannelser, og dermed vil varmeoverføring i vekslere, unødig stans i produksjon og havari unngås Mattilsynet har mistanke om at en vannprøve tatt i det lokale vannettet i Surnadal i Møre og Romsdal, kan inneholde den 19.09.2006 E.coli-funn i drikkevann i Surnada

Nissedal er ein hyttekommune som i dag har 2000 fritidsbustader. Nissedal utvidar stadig med fleire hyttefelt, bustadtomter og er aktive i næringsutvikling. Kilometerlange sandstrender, landskjende jettegryter, og store område med svaberg både ved innsjøen Nisser og oppe på fjellet, gjer at Nissedal byr på heilt spesielle naturopplevingar innan terrengsykling, padling, båtliv, vandring. På grunn av usikkerhet knyttet til prøvene og fortsatt høyt bakterieinnhold i lokale vannkilder anbefaler Mattilsynet at utkjøring av drikkevann til Buvika fortsetter. Rådet om å ikke drikke vann fra Gammelflateelva i Sjøtun som ikke er kokt, opprettholdes på grunn av påviste bakterier Privat brønn -informasjon og vannprøver. Mattilsynet har laget et informasjonsskriv til de med mindre vannforsyningsanlegg (private brønner): Informasjon til de minste vannforsyningsanleggene. For mer informasjon om vannet i din private brønn se Har du trygt vann i brønnen?. Vannprøve til laboratorium Har du oppdaget at vannet er uklart, smaker annerledes eller har en lukt kan det være lurt å ta en vannprøve. I følge Folkehelseinstituttet kan drikkevannet ha en direkte påvirkning på deg og din families helse dersom vannet du drikker eller er i kontakt med inneholder

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no. Les mer her Drikkevann på hytta Mattilsynet ber folk sjekke brønnvann Kraftig regnvær etter langvarig tørke kan påvirke brønnvannet. Nå ber Mattilsynet folk vær obs på vannkvaliteten. Send vannprøve til et laboratorium for analyse ved endringer i lukt eller farge, eventuelt endring i smak,. Send vannprøve til et laboratorium for analyse ved endringer i lukt eller farge, eventuelt endring i smak, på vannet, eller ved mistanke om at forurenset vann har kommet inn i brønnen. Brønneiere kan også ta kontakt med den lokale avdelingen til Mattilsynet Mattilsynet tok ut stikkeprøvebasert vannprøve på ledningsnettet. Prøven er tatt ved hytte 65 og viser hygienisk tilfredsstillende vannkvalitet for den aktuelle prøven. Tilsynet omfattet prøveuttak, se vedlegg. Konklusjon Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke avdekket forhold som vil føre til påpeking av plikt eller varse om vedtak Mattilsynet eller Norsk Matanalyse. Du ringer dem og spør. Tok ihvertfall imot private vannanalyser da jeg jobba i NoMa. 0. Del dette (Bergen vann KF), fikk instrukser av dem om hvordan vannprøve skulle tas, og fikk med beholdere til å ta vannprøve i. Tok vannprøve, leverte (innen så og så mange timer), og fikk resultatet etter få.

Mattilsynet oppdaterer sine systemer fra fredag 6. klokken 20 til rundt midt på dagen lørdag 7. Dette vil berøre våre systemer som dermed ikke vil fungere som de skal i perioden. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre Vi bruker informasjonskapsler på dette nettstedet for å fremme din brukeropplevelse. Vi bruker også informasjonskapsler for å fastslå dine preferanser og levere reklame til deg. Ved at du fortsetter å bla gjennom dette nettstedet, godtar du vår bruk av informasjonskapsler Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. Last ned Forskrift om drikkevann og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger som pdf. Høring. Forslag til forskrift om drikkevann og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger har vært på offentlig høring to ganger, først fra 7. juli til 10. oktober 2014 deretter fra 18. mai til 20. august 2015

De kommunale vannverkene er kontrollert og godkjent av mattilsynet Kommunen tar prøver som analyseres ved godkjent laboratorium Bodø kommune leverer drikkevann til mer enn 50.000 Bodøværinger og er dermed regionens største næringsleverandør Sigrid Helene Hanssen har klare meninger om hvordan vannverksutbyggingen i Hitra kommune bør gjennomføres. Og hun er klar på at dette bør være en kommunal oppgave. Denne uka kunne hun feire at siste abonnent til Tranvik Vannlag fikk koblet til reint vann, men nå går vi over i ny fase sier hun, der hun støtter initiativet fra fem andre private vannlag som vil ha kommunal drift

Video: Mattilsynet Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og

Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Jeg har en mistanke om at det er for mye av et eller annet i vannet her. Jeg får alltid en enorm hudkløe etter dusjen her hjemme, men ikke hvis jeg dusjer et annet sted. Hvor og til hvem henvender man seg for å få tatt vannprøve Oppdatering 10.juni: Kokepåbudet er opphevet. Kommuneoverlegen, i samråd med Mattilsynet, har opphevet kokepåbudet med umiddelbar virkning. Det ble ikke påvist bakerier i noen av vannprøvene. Vannet kan nå trygt drikkes .Oppheving av kokepåbudet gjelder for alle husstander. Ny SMS-varsling om oppheving av kokepåbudet er sendt ut. Vannprøve oktober 2018. Vannprøve oktober 2018. Du finner resultat av vannprøver tatt i slutten av oktober, bortsett fra Kimtall som er over grensenverdien på 100 cfu/ml på enkelte pumpehus så ser det bra ut. Egil sjekker med Mattilsynet vedrørende hvilke og antall prøver som skal tas etter de nye forskriftene.. Sjekk også om vannet ser grumsete ut og om det er avvikende lukt på vannet. Ved mistanke om at vannet i brønnen er forurenset, oppfordres man til å sende inn vannprøve til et laboratorium for analyse. Brønneiere kan også ta direkte kontakt med Mattilsynet på telefon

- Vi har informert Mattilsynet, sendt ut kokevarsel til alle innbyggere på SMS og skal sende inn en ny vannprøve til testing, sier Helgesen. Han betegner dette som ren rutine, og understreker at. Hjemmel: Fastsatt av Stokke kommunestyre 8. februar 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15 og 15A 1. vannprøve i oktober. Prøve som var ferdig analysert fredag 09.10.2015 viser ingen tegn til e-colie i drikkevann etter at det har gått gjennom renseanlegget. Det er heller ikke funnet intestinale entrokokker. Mattilsynet har så langt ikke trukket tilbake påbudet Det er tatt vannprøve som tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften, legger han til. 1. januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som innebærer strengere krav til alle drikkevannsprodusenter. Alle vannverk med to abonnenter eller flere, skal registreres hos Mattilsynet

Trygt å drikke vannet i Hvitsten

Hva skjer når ulike plantevernmidler blander seg i bekker og vann? Stoffer som kanskje ikke er så farlige hver for seg kan sammen utgjøre en risiko for miljøet. Vi trenger derfor enkle rutiner for å vurdere effekten av de plantevernmidlene vi finner. NIVA og NIBIO har sammenliknet giftighetstester og modeller som metoder for løpende vurdering av overvåkingsdata av plantevernmidler Terje Skomsvold fra Mattilsynet påpekte at man ikke bør stole på en enkelt vannprøve, for noen dager etter kan brønnen bli infisert, om en smittebærende lemen eller mus faller i vannet. Noen av deltakerne på bygdemøtet var (fra venstre) Terje Skomsvold fra Mattilsynet, Knut Nordmo, teknisk sjef Arne Blix og rådmann Kirsten Pedersen (foto: Idar Nilssen)

Disse må sende søknad til Mattilsynet. Dette gjelder vannforsyningssystemer som forsyner: Minst 20 husstander, herunder hytter, eller minst 50 personer. Næringsmiddelvirksomhet, (jf. så må du ha tatt vannprøve fra brønnen, å fått den godkjent hos et godkjent laboratorium. Svar fra den analysen sendes til Våler kommune,. Mange synes de har veldig godt vann i brønnen sin, men de har aldri tatt vannprøve for å måle vannkvaliteten. Vi oppfordrer alle til å ta jevnlige vannprøver! Se også vår og Brønnbrosjyre og Drikkevann i spredt bebyggelse. Hvorfor? Det er ditt eget ansvar i sikre at drikkevannet fra brønnen din ikke gir risiko for sykdom eller.

Vannprøve Kornsjø 10.02.2020.pdf Vannprøver Prestebakke 10.02.20.pdf Hvis du mener at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven Det er kun én vannprøve fra 11. mai der hydrokarboner er påvist Avdelingssjef Torkjell Andersen i Mattilsynet advarer imidlertid beboere mot å ta i bruk drikkevannet Det vil bli sendt inn ny vannprøve til Mattilsynet i morgen, og sirabuen må koke vannet inntil videre. Dersom prøven friskmeldes i morgen, må det også testes neste uke før drikkevannet kan friskmeldes helt - Vi har varslet Mattilsynet, kommuneoverlegen og sendt SMS-varsel til alle innbyggere der vi anbefaler koking av drikkevannet, sier teknisk sjef i Utsira, Arvid Helgesen til NRK

 • Fru timian kokebok.
 • Leketeorier.
 • Real housewives of beverly hills watch online free season 8.
 • Ya sushi trondheim.
 • Er dette alt cezinando betydning.
 • Pareto principle.
 • Däck uppsala librobäck.
 • Saalhausen mtb.
 • Maria goretti kindergarten.
 • Hendrix drammen.
 • Kinderärztlicher bereitschaftsdienst braunschweig.
 • Europeiske kolonier.
 • Lage kalender selv gratis.
 • Support mobile sony.
 • Tommy rødningsby.
 • Face 2 face design and communication.
 • Flight gear mac.
 • Hersteller tankwagen.
 • Europa galerie sarrebruck ouverture dimanche.
 • Amc gremlin kaufen.
 • Morsomme spørsmål til venner.
 • Hibiscus kryssord.
 • Westfalenplatz braunschweig.
 • Fjärrkontroll universal tv.
 • Pantone kopp.
 • Danse contemporaine solo.
 • Mafiaenshevn bb.
 • Wohnwagen mieten nordhorn.
 • Kjæresten min vil ikke ha flere barn.
 • Anton sport sykkel.
 • Wied radweg.
 • Toyota 86.
 • Emirates business class price.
 • Salt og pepper meny.
 • Surolan mensch.
 • Feldbinder kesselwagen.
 • Perioral dermatitis.
 • 50 årskrise menn.
 • Eksamen r1.
 • Skien fritidspark curling.
 • Eksempel på trivselsundersøgelse.