Home

Oslo tingrett innsyn

Les ærlige gjesteomtaler · Gratis avbestilling · Trygt å book

 1. Åpenhet og innsyn er en viktig grunnpilar i demokratiet. Åpenhet er også en av kjerneverdiene for domstolene. Se Oslo tingretts Vær Åpen-plakat
 2. Oslo tingrett. Offentlighet og innsyn; Offentlighet og innsyn. Åpenhet og innsyn er en grunnpilar i demokratiet. Åpenhet er også en av kjerneverdiene for domstolene. Se Oslo tingretts Vær åpen-plakat. Av hensyn til smittefare pga. covid-19, må adgangen til rettssalene for tiden avtales på forhånd
 3. Postadresse. Postboks 2106 Vika 0125 Oslo ; Besøksadresse. C.J.Hambros plass 4 ; Kontakt. 22 03 52 00 ; oslo.tingrett@domstol.n

Offentlighet og innsyn Norges Domstole

I Oslo tingrett kan du henvende deg i resepsjonen i 1. etasje for å se denne pressemappen. Finner du ikke avgjørelsen? Av ulike grunner kan det hende du ikke finner avgjørelsen du leter etter i pressemappene. Ta da kontakt med domstolen. I Oslo tingrett kan du sende en e-post til presse@domstol.no Innsyn. Søk i politiske møter og saker, plan- og byggesaker, følg med på kunngjøringer. eInnsyn Oslo kommunes byutviklingsprosjekter: hva, hvorfor og hvor mye. Kunngjøringer Her finner du kunngjøringer fra Oslo kommune. Si din mening om plansaker Se og. Oslo tingrett. Kontakt oss Om domstolen Faste aktører Jobb i Oslo tingrett Publikasjoner Offentlighet og innsyn Søknad om filming i rettssal Informasjon om koronasituasjonen Hjelp til å sette opp stevning. Del siden; Skriv ut; Oslo tingrett. Org.nr. 974714647; Personvern og informasjonskapsle Politikk og innsyn Politikk og innsyn. Politikk Innsyn Statistikk Finn fram i kommunen Finn fram i kommunen. Bydeler Etater, foretak og ombud Vervet som meddommer i Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere

Koronavirus og smittevernstiltak i Oslo kommune. Råd og regler i Oslo Finn informasjon om anbefalinger og påbud som gjelder i Oslo 2020-10-08 Oslo tingrett - Kjennelse TOFOT-2019-142041 Saken gjaldt etteroppgjør av erstatning som følge av at skadelidte i ettertid av erstatningsoppgjør hadde blitt 100 prosent ervervmessig ufør. Det første spørsmålet var om skadelidte hadde adgang t.

Politikk og innsyn Politikk og innsyn. Politikk Innsyn Statistikk Finn fram i kommunen Finn fram i kommunen. hvordan du kommer med innspill og hvordan vi planlegger for utvikling av Oslo. Si din mening om plansaker og abonner på kunngjøringer. Plan- og bygningsetaten. Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Byantikvaren. Jobb i Oslo kommune Janne Kristiansen skriver i sitt tilsvar til Oslo tingrett at det er i hovedsak prinsipielle årsaker til at det ikke gis innsyn i referatet og lydopptaket fra møtet med Bjørnar Olaisen Konkurser behandles etter konkursloven av tingrett og bostyre. Hos sistnevnte er det ingen innsynsrett, og for øvrig er det tvisteloven og domstollovens regler om offentlighet som avgjør eventuelt innsyn. Det finnes en del veiledning i uttalelse nr 61 fra Konkursrådet - som du finner her

Oslo tingrett - Norges domstoler Norges Domstole

 1. Finn informasjon om anbefalinger og påbud som gjelder i Oslo under korona. Tiltak som innføres natt til tirsdag 10. november Fra 9. november kl. 24:00, altså natt til tirsdag, innfører vi blant annet rødt nivå på videregående skoler og full skjenkestopp
 2. VG ønsket innsyn i sentrale dokumenter i forbindelse med sine artikler om I dommen skriver Oslo tingrett blant annet at «Retten er enig med riksadvokaten i at dette er dokumenter som.
 3. 2020-05-26 Oslo tingrett - Dom TOSLO-2019-175852-2 Saksøker hadde som ledd i en forretningsavtale med en annen person, dekket utgifter for ca. 800 000 kroner for saksøkte som er billedkunstner
 4. Innsyn i offentlig saksbehandling. Søk i offentlig journal og politiske saker
 5. helseopplysninger, samt at innsyn i slike dokumenter ville være et brudd på EMK artikkel 8 om rett til respekt for sitt privatliv. Begjæringen ble ikke tatt til følge. (Sammendrag ved Lovdata.) Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2011-142455-1 (11-142455ENE-OTIR/03). Anket til Borgarting lagmannsrett LB-2011-155296
 6. Oslo tingrett - TOSLO-2011-123393 Instans Oslo tingrett - Beslutning. Dato 2011-08-11 Publisert TOSLO-2011-123393 Stikkord 22. juli-saken. Bistandsadvokat. med at hun trenger innsyn i straffesaksdokumentene for å holdes orientert om saken på en forsvarlig måte, og a

Hvilke avgjørelser finner jeg i pressemappene? Norges

Fengslingsmøter er som hovedregel åpne, men det ikke er lov å referere fra forhandlingene. Retten kan oppheve referatforbudet. Pressen bør få mulighet til å uttale seg før dørene lukkes. At fengslingsmøter skal være åpne, følger av domstolloven § 124(1). Referatforbudet står i domstolloven § 129(1) (forbud mot å referere fra forhandlinger i rettsmøter som ikke er e I Oslo tingrett la han kortene på bordet, og forklarte at han var full og ikke skjønte konsekvensen av ordene som han liret av seg. Men alkohol er irrelevant i denne typen saker Oslo tingrett er allerede største i landet, mens Oslo byfogdembete ligger på en tredjeplass. Unikt for byfogdembetet er spesialiseringen innen konkurs, arv og skifte, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning, midlertidig forføyning og arrest 2020-03-30 Oslo tingrett - Dom TSTRO-2019-145813 - UTV-2020-665 Spørsmål om gevinst ved salg av boligeiendom var skattefri som følge av at selger hadde minimum et års botid i de to siste år før salget, jf. skatteloven § 9-3

Oslo tingrett fra Oslo Sentrum, Oslo. Domstoler. Er dette ditt firma? La 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på internett - Oslo tingrett har over lengre tid lagt sterke føringer for en åpenhetspraksis på et område der dette er varierende. Norges største domstol legger til rette for rask tilgang til dokumenter, og har tatt i bruk automatisert innsyn for enkel og effektiv tilgjengelighet, heter det i en uttalelse fra juryen, som ble ledet av Janne Stang Dahl, som er kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet Oslo tingrett: Den pågrepne i Krekar-saken kan ikke utleveres til Italia Oslo-kvinne tiltalt for å tagge rasistiske utsagn på eget vindu OSLOBY / / For abonnenter. Tre siktet for å ha lurt VG ble nektet innsyn i våpensak - saksøker Riksadvokate OSLO TINGRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse BESLUTNING Avsagt: 21.04.2020 Saksnr.: 20-010369ENE-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig med begrenset fullmakt Ruth Haile Tesfazion Saken gjelder: Begjæring om innsyn i straffesaksdokumenter Verdens Gang A

Oslo tingrett slutter seg til forslaget om å lovfeste en generell plikt til å vurdere meroffentlighet. Jf. domstolloven § 16-1. 2. Fotoreglene Oslo tingrett er enig i forslaget om at det innføres en generell regel om at foto/film bare kan skje med rettens tillatelse, og at regelen gjøres lik i sivile saker og straffesaker Nekter offentlig innsyn i foreningslov-konkurransen To team meldte seg i juli på i anbudskonkurransen om å få skrive en helt nye lov - «foreningsloven». Hva som er innholdet i de to tilbudene, vil departementet ikke avsløre - Oslo tingrett har over lengre tid lagt sterke føringer for en åpenhetspraksis på et område der dette er varierende. Norges største domstol legger til rette for rask tilgang til dokumenter, og har tatt i bruk automatisert innsyn for enkel og effektiv tilgjengelighet, uttaler juryen, som i år ble ledet av Janne Stang Dahl. Åpenhetsprisen ble delt ut under Kommunikasjonsforeningens.

Innsyn - Oslo kommun

 1. - Oslo tingrett tildeles Åpenhetsprisen 2018 for deres systematiske arbeid med, og praktisering av, åpenhet og meroffentlighet. De har over en lengre periode lagt sterke føringer for en åpenhetspraksis på et område der dette er varierende. Norges største domstol legger til rette for rask tilgang til dokumenter, og har tatt i bruk.
 2. Elden: - Publikum må få innsyn Men Oslo tingrett besluttet å kaste ut pressen. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon Hans-Martin Thømt Ruud
 3. Oslo og Viken. Om oss. Innsyn. Innsyn Sakene og dokumentene som er unntatt offentlig innsyn, er merket med den lovhjemmelen som er brukt. Enkeltsaker som du kan be om innsyn i . Fylkesmannens plikt til å føre journal og publisere denne på internett er hjemlet i offentleglova § 10
 4. De frykter økt innsyn kan gjøre det vanskeligere for politi og påtalemyndighet å etterforske lovbrudd i fremtiden. Oslo tingrett avslo i mars i år kravet om utlevering av overvåkingsvideoen

Meddommer - Bystyret - Oslo kommun

Oslo tingrett Advokat Ane Stokland Postadresse NRK juridisk avd 0340 Oslo Besøksadresse B gis innsyn i grunnlaget for - og dermed muligheten for å kontrollere - de avgjørelser som den gang ca ett år og 9 måneder fra NRK ba om innsyn, til Oslo statsadvokatembeter avslo kravet. Pressen er ildce én gang. Riksadvokaten skal få «Lex Transocean» til å nekte dokumentinnsyn. I 2018 fikk Transocean-tiltalte Sverre Koch Høyesteretts medhold i kravet om innsyn i Økokrims interne eposter - Oslo tingrett har over lengre tid lagt sterke føringer for en åpenhetspraksis på et område der dette er varierende. Norges største domstol legger til rette for rask tilgang til dokumenter, og har tatt i bruk automatisert innsyn for enkel og effektiv tilgjengelighet, uttaler juryen, som i år ble ledet av Janne Stang Dahl. Åpenhetsprisen ble delt ut under Kommunikasjonsforeningens. Årets flaviuspris ble delt ut under åpningen av Skup fredag ettermiddag, og gikk til Oslo tingrett. I tillegg fikk professor emeritus Jan Fridthjof Bernt hederlig omtale. - Det er utrolig hyggelig å få en slik pris. Vi har et genuint ønske om så mye åpenhet som mulig, og jobber systematisk med dette hver dag, sier Kommunikasjonssje

Oslo-tingrett. Her blir Eirik Jensen pågrepet inne i rettssalen. Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel. Terrorsiktet skiensmann fortsatt i varetekt - nå krever forsvareren innsyn i dokumentene. MSG Production frifunnet - Flyman Holding AS har tapt en million på søksmålet I meldingen opplyser hun at hun opplever at Oslo tingrett har tatt en klar føring når det gjelder å praktisere åpenhet. - Fordi det i domstolen kontinuerlig tas avgjørelser som berører menneskers liv, er det viktig å ha gode ordninger for innsyn og kontroll Oslo tingrett får Åpenhetsprisen 2018 - Det er veldig hyggelig å motta denne prisen, og særlig hyggelig er det å få vite at det vi har gjort blir lagt merke til og satt pris på, sier kommunikasjonssjef i Oslo tingrett, Irene Ramm, etter at det ble klart at Oslo tingrett mottar Åpenhetsprisen for 2018 OSLO TINGRETT: Fire menn i alderen 18 til 21 år er tiltalt for å ha forsøkt å drepe en mann i 30-årene. Mannen selv er siktet for et annet drapsforsøk samme natt

Ved krav om innsyn vurderes innholdet i dokumentene på nytt, uavhengig av eventuell tidligere påført hjemmel for å unnta informasjon i dokumentene fra offentlighet. Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 Oslo. Nødnummer. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66 24. oktober 2018 kl. 12:00 Oslo tingrett får Åpenhetsprisen . Åpenhetsprisen går i år til Oslo tingrett for systematisk arbeid med, og praktisering av, åpenhet og meroffentlighet Oslo tingrett er en førsteinstans domstol med en rettskrets som dekker Oslo kommune.Tingretten holder til i Oslo tinghus, midt i Oslo sentrum. Domstolen behandler både sivile tvister og straffesaker. Sorenskriver i Oslo tingrett er Yngve Svendsen.. Oslo tingrett er Norges største domstol.Her behandles ca. en femtedel av alle sivile tvister og straffesaker i landet

OSLO TINGRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 15.10.2019 Saksnr: 19-059563MED-OTIR/08 Rettens leder: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende Meddommere: Tom Skeime Bente Lisbet Jæge Justisdepartementet vil slå sammen Oslo tingrett og Oslo byfogdembete Oslo krets av Advokatforeningen mener at landets finansielle sentrum trenger en spesialdomstol som kan ta kritiske avgjørelser på kort tid, og at forslaget er så mangelfullt at Stortinget ikke har tilstrekkelig grunnlag for å vurdere det Vil ikke at offentligheten skal ha innsyn i hva kraftselskapene driver med. Tirsdag holdt tre av investorene som har saksøkt Proras revisor Deloitte sine partsforklaringer i Oslo tingrett. mandag 18.09 2017 - En trist dag for norsk politi Skaperen av filmen om Snåsamannen følger rettssaken i Oslo Oslo tingrett vil løslate politimannen Eirik Jensen, som fredag ble dømt til 21 års fengsel. Spesialenheten anker og ber om oppsettende virkning - altså at Eirik Jensen blir sittende i fengsel.

Koronavirus - Oslo kommun

Oslo tingrett, den ene av to førsteinstansdomstoler i Oslo, ved siden av Oslo byfogdembete. Oslo tingrett er landets største domstol, målt både i antall saker, antall rettsdager og antall ansatte. Oslo tingrett behandler omtrent en femtedel av alle sivile tvister og straffesaker som bringes inn for domstolene i Norge. Den har cirka 200 ansatte og ledes siden 2018 av sorenskriver Yngve. Oslo Tingrett - familierett, advokatfirmaer, opphavsrett, arvesaker, advokathjelp, juridisk rådgivning, advokat, advokater, strafferett, juss, advokatbyrå. NAV-rapporten: Oslo tingrett vil ha kulturendring i straffesaker EØS-rettslige spørsmål må identifiseres også i straffesakene, mener sorenskriver Yngve Svendsen. Advokatforeningen tar til orde for at NAV-brukerne i sakene får fri rettshjelp Alle kan kreve innsyn i brev og dokumenter fra det offentlige. Retten til innsyn og krav til publisering av postjournaler er hjemlet i flere lover og forskrifter. En postjournal er enkelt forklart et register over all arkivført post og korrespondanse inn og ut fra offentlige virksomheter OSLO TINGRETT Deres referanse Vår refer-anse 12-108975TV1-OTIR/03 Dok 38 Dato 26.10.2012 Canal Digital Kabel Tv AS - Kulturdepartementet m.fl. Dagens Næringsliv v/journalist Bjørn Eckblad begjærte den 3 august 2012 innsyn i stevningen (uten bilag). Begjæringen er begrunnet i at saken er av stor interesse for den del a

OSLO TINGRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse . BESLUTNING. Avsagt: 29. august 2011 . Saksnr.: 11-076673ENE-OTIR/0 Oslo tingrett er en førsteinstans domstol og behandler både straffesaker og sivile tvister.. Oslo tingrett er Norges største domstol og rettskretsen omfatter Oslo kommune. Her behandles ca. en femtedel av alle sivile tvistemål og straffesaker ved landets førsteinstansdomstoler

Dommer fra Tingretter - Lovdat

Oslo Tingrett får Presseforbundets åpenhetspris gjennom sitt arbeid eller frivillige innsats har bidratt til å fremme eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidratt til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet»,. Oslo tingrett: Nedenfor finner du informasjon om Oslo tingrett, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Oslo tingrett på kartet eller snevre inn ditt søk om Oslo tingrett ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre Idet saken reiste spørsmål om dokumentforsendelse mellom Oslo tingrett og Oslo kommune, samt saksbehandlingen ved tingretten m. v. besluttet Oslo tingrett 13.04.2011 å overføre saken til Follo tingrett. Follo tingrett avsa prosessledende kjennelse 30.092011. Ved denne ble saken hevet for så vidt angikk påstandens post 2 e Kven kan få innsyn i Dødsårsaksregisteret? Tilgangen vert bestemt av kva slags opplysningar ein ynskjer, og kva dei skal brukast til. Det store skiljet er om opplysningane gjeld einskildpersonar, direkte eller indirekte TILSVAR TIL HALDEN TINGRETT Oslo, 7. mai 2013 Sak nr: Saksøker 1: Saksøker 2: 13-074153TVI-HALD Elisabeth Montelius Asbjørn Montelius Prosessfullmektig: Saksøkt: Advokat Helge Skaaraas Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS Postboks 444 1703 Sarpsborg Kommunal Rapport Prosessfullmektig: Saken gjelder: Advokat Jon Wessel-Aas Bing Hodneland advokatselskap DA Postboks 775 Sentrum 0106 OSLO.

Plan, bygg og eiendom - Oslo kommun

 1. OSLO TINGRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 21.06.2018 i Oslo tingrett, Saksnr.: 17-084113TVI-OTIR/04 17-148655TVI-OTIR/04 17-147201TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Ingebjørg Tønnessen Saken gjelder: Tvist om ilagt overtredelsesgebyr Cappelen Damm AS Advokat Olav Kolsta
 2. OSLO TINGRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 11.11.2019 i Oslo tingrett Saksnr.: 18-091835TVI-OTIR/08 Dommer: Tingrettsdommer Sven Olav Solberg Saken gjelder: Krav om yrkeskvalifikasjoner som psykolog etter psykologiutdanning i Ungarn
 3. Oslo tingrett: Kan tyde på uheldig økonomisk binding. Etter at Oslo tingrett mottok forklaringen fra Aba Consulting, ble de oppunder 160.000 kronene utbetalt fra domstolen
 4. Oslo tingrett; Av Trine Urstad. Publisert: 04. november 2020, kl. 10:05 Sist oppdatert: 04. november 2020, kl. 12:56. Skatteetaten ga ikke Petter Olsen momsfradrag for Ramme gård. Da saksøkte Olsen staten - en rettssak han nå har vunnet. Til toppen Kontakt oss.
 5. OSLO TINGRETT Retten har forbudt offentlig gjengivelse før avgjørelsen er meddelt partene, men ikke lengre enn 2 uker fra avgjørelsesdato jf. Mer overordnet har Moxnes vist til allmennhetens behov for innsyn i saker som avslører mangler i sykehjemsdrift, pasienthåndtering og oppfølgning av ansatte
 6. VG har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering av materiale fra VG for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale
 7. OSLO TINGRETT (TV 2): Det ble påvist mannlig DNA på en lue som ble funnet på gårdsplassen dagen da noen hadde tagget på boligen til Tor Mikkel Wara (Frp) og Laila Bertheussen (55)

Oslo tingrett har også dømt 22-åringen for et grovt ran som fant sted i forkant av drapet. Lindén sammen med sin forsvarer Øystein Storrvik under rettssaken i Oslo tingrett Oslo tingrett har i den siste tiden tilskrevet samtlige involverte aksjonærer vedrørende skjønnssaken i Hafslund ASA. Siden utsendelsen har skjedd over et antall dager, vil aksjonærene kunne motta henvendelsen på ulike tidspunkter. Oslo tingrett vil ha fullført utsendelsen i løpet av inneværende uke

Oslo tingrett, tidligere Christiania/Oslo byrett, holder til i C.J. Hambros plass 4, og har Oslo kommune som rettskrets. Med en stab på omkring 250 personer, hvorav 70 dommere og 38 dommerfullmektige (2018) er Oslo tingrett Norges største domstol. Også i saksmengde er den størst, da den behandler nær en femtedel av alle landets sivile tvistemål og straffesaker som førsteinstansdomstol Kontaktinformasjon for Oslo Tingrett Oslo, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer Oslo tingrett, Oslo, Norway. 1,8 k liker dette. Oslo tingrett er Norges største domstol og behandler ca. 20 prosent av alle sivile saker og straffesaker på landsbasis

Fasting Torgersen nektes innsyn - NRK Oslo og Viken

Retten til innsyn i egne personopplysninger er viktig for at du som pasient eller bruker skal ha kontroll over dine egne personopplysninger. Henvendelser om å få innsyn i egne opplysninger rettes til virksomheten som er ansvarlig for journalen du ønsker innsyn i. Det kan for eksempel være sykehuset, fastlegen eller tannlegen din OSLO TINGRETT (TV 2): Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) kan bidra til at hans samboer Laila Bertheussen (55) dømmes strengere når han i dag skal vitne i tingretten Offentlighetsloven gjelder all «tradisjonell forvaltning», som departement, kommuner, fylkeskommuner og en del selskaper med offentlig eierskap. Loven gjelder ikke for domstolenes dømmende virksomhet og politiets arbeid med straffesaker, og heller ikke for Stortinget og dets organer. Men Stortinget har vedtatt i en egen lov at de skal følge offentlighetsloven, så langt den passer. Krev. Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver Innsyn og offentleg journal; Om oss Om oss. Organisasjonen; Jobb i politiet; Nærpolitireformen; Strategier, planer og årsrapporter; Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo Show in map Address Postboks 2093 Vika, 0125 Oslo. Police offices and services in Oslo Police District. Police offices and services in Oslo Police District

OSLO TINGRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 21.09.2020 i Oslo tingrett, Saksnr.: 20-008650TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende Saken gjelder: Overprøving av vedtak fra Klagenemnda for industrielle rettigheter BioClin BV Advokat Mikkel Lassen Ellingse MADSERUD: Hyllveien 1-5 på Madserud i Oslo. Foto: (Estate Nyheter) Stegg Eiendom gikk deretter på Gedde-Dahl og hans forsikringsselskap If, med krav om å få dekket beløpet som Stegg hadde. Indeks Siste +/-% Tid; Hovedindeksen på Oslo Børs: 845,72: 0,08: 16:47: Nikkei 225: 24325,23: 0,91: 07:30: Hang Seng: 25712,97: 0,07: 09:08: Euronext 100: 1001,38-0.

Innsyn i domstol, politi, konkurs og forliksråd - Presse

Råd og regler i Oslo - Koronavirus - Oslo kommun

Se reguleringsplaner og kommuneplan i Oslo kommunes karttjeneste. Du finner også kommunedelplaner, planprogram, veiledende planer for offentlig rom, gul liste. Ved Oslo tingrett dom av 18. februar 2005 ble Sharok Ezazi dømt til fengsel i seks år og seks måneder for overtredelser av straffeloven § 255 jf. § 256, § 270, jf § 271, § 166, § 277, § 274 og regnskapsloven § 8-5 første ledd. Han ble også fradømt retten til å utøve legevirksomhet for alltid, jf. straffeloven § 29 nr. 2 Innsyn i egen pasientjournal. Oslo universitetssykehus bruker elektronisk pasientjournal i tillegg til at det oppbevares gamle papirjournaler i arkivene. Les mer om og be om innsyn i egen pasientjournal. Klage på behandling. Hvis du vil gi oss en tilbakemelding enten på behandling,.

VG tapte søksmål om innsyn - Innenrik

Har gjennomgått den siktede dommerens avgjørelser - Rett24

Innsyn i Sivilombudsmannens dokumenter. Den som ønsker å se et dokument eller en sak hos Sivilombudsmannen, kan be om dette ved hjelp av bestillingsknappen nedenfor, eller ved å sende en e-post (postmottak@sivilombudsmannen.no). For å bestille innsyn, må du oppgi saksnummer og/ eller dokumentnummer som du finner knyttet til den enkelte sak tingrett. Asker og Bærum tingrett avsa 3.12.2015 kjennelse der gjenåpning ble nektet med den begrunnelse at endringsloven som Stortinget vedtok den 19.6.2015 som følge av Eds dom i Lindheimsaken, fikk anvendelse for festeforholdene mellom Brandt-Kjeldsen og festerne til tross for den rettskraftige dom fra Oslo tingrett av 29.4.2009 OSLO TINGRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 04.09.2020 i Oslo tingrett. Saksnr.: 20-029327TVI-OTIR/04 og 20-029331TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Krav om at vedtak fra KFIR kjennes ugyldig NHS, Inc. Advokat Julius Berg Kaasin

Innholdet er beskyttet etter åndsverkloven. Regelmessig, systematisk eller kontinuerlig innhenting, lagring, indeksering, distribusjon og all annen form for sammenstilling av data tillates ikke uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra FINN.no Oslo tingrett er landets største domstol med ca 110 dommere og dommerfullmektiger, og 115 saksbehandlere og administrativt ansatte. Vi holder til sentralt i Oslo tinghus. Domstolen ledes av sorenskriver og er inndelt i 8 rettsavdelinger, en strafferettsavdeling og administrasjonen som ledes av direktør Oslo tingrett viser til Justisdepartementets høring av 7. desember 2011 om forslag til endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven. Det betydelige antallet personer som er berørt av hendelsene 22. juli 2011 skaper store utfordringer for Oslo tingrett i forhold til å gjennomføre straffesaken på en hensiktsmessig o OSLO TINGRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 04.07.2014 i Oslo tingrett. Saksnr.: 13 -149198TVI -OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Torunn Hardeland m/alminnelig fullmakt Meddommere: Teknisk direktør Kjell Karlsrud Fylkesplanlegger Max Ingar Mørk Saken gjelder: Krav om erstatning for skade på eiendo

Dommer fra Tingretter - side 2 - Lovdat

Barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen måtte gå rettens vei for at deres bistandsadvokat skulle få innsyn i politiets etterforskning av bortføringssaken OSLO TINGRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse KJENNELSE Avsagt: 07.04.2020 i Oslo tingrett, Saksnr.: 20-041571TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Helen Engebrigtsen Saken gjelder: Ugyldighet av statlig reguleringsplan og rammetillatelse for rivning av Y-blokka Etter en tekst skrevet av Oslo tingrett. Oslo tingrett er opptatt av å kommunisere klart og tydelig med brukerne av domstolen, både i domskriving, rettsmøter og brev. Oslo tingrett er Norges største domstol, og hver femte sak i landet behandles her

Oslo tingrett | 1 386 følgere på LinkedIn | Oslo tingrett er Norges største domstol og holder til i Oslo tinghus. | Oslo tingrett er landets største domstol med ca 100 dommere og dommerfullmektiger og 115 saksbehandlere og administrativt ansatte. Vi holder til i Oslo tinghus. Domstolen ledes av sorenskriver og er inndelt i 8 rettsavdelinger og en administrasjonsavdeling Marie Falchenberg | Oslo-området, Norge | Dommerfullmektig i Oslo tingrett | 385 forbindelser | Se hele profilen til Marie på LinkedIn og knytt kontak Offentlig postjournal er en oversikt over inn- og utgående dokumenter og interne notater ved Oslo universitetssykehus. Selve dokumentet er ikke tilgjengelig på nett, men alle kan be om å få innsyn Oslo tingrett behandler hvert år ca 2500 sivile saker og 13000 straffesaker. Vi legger stor vekt på høy kvalitet i alt vårt arbeid, effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester. HR-leder. Denne stillingen er ikke aktiv. Åpne som PDF. Om stillingen Oslo tingrett dømte han til gjeninnsettelse på forvaring etter prøveløslatelsen etter at hadde brutt vilkårene for prøveløslatelse. Det fremgår av en dom fra 3. juni 2016. Borgarting lagmannsrett forkastet tiltaltes anke 26. juni 2017, og Høyesterett avviste at anken kunne fremmes 22. september 2017

eInnsyn - Innsyn i offentlig saksbehandlin

De siste 20 årene har spørsmålet om sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete til én domstol i Oslo vært til behandling tre ganger tidligere. I 2003 bestilte Justisdepartementet en ekstern utredning. Rapporten fraråder sammenslåing og viser til at det er en tydelig risiko for at spesialkompetansen kan gå tapt ved en sammenslåing Oslo tingrett, Oslo Sikkerhetsleder Oslo tinghus Jobbnorge ID: 195835 Om stillingen Vi søker en dyktig og engasjert leder til sikkerhetsseksjonen i Oslo tinghus. Vi er opptatt av å utvikle sikkerhetsarbeidet i tinghuset i tråd med samfunnet rundt oss, og ønsker en sikkerhetsleder som kan være en pådriver i det daglige arbeidet

VG tar Riksadvokaten til lagmannsretten om våpensak-innsynFår ta beslag i klient-info fra korrupsjonssiktet advokat
 • Ak 97.
 • Bymiljøetaten beboerparkering.
 • Nordan visjon.
 • Freeport kariéra.
 • Vw halle braunschweig programm 2018.
 • Vw logo png.
 • Salmaker bil.
 • Pumi fakta.
 • Tn c fordelingssystem.
 • Politikk tromsø.
 • Narkotikakartell definisjon.
 • Caroline nielsen et son fils.
 • Saarländische boudin.
 • Bilder bei poco.
 • Perez hilton net worth.
 • Toyota sienna preis.
 • St.peter gottesdienst.
 • Væske i kne.
 • Pancreatic head.
 • Däck uppsala librobäck.
 • Find waldo costume.
 • Omgangssyke gravid 3. trimester.
 • Vin etter sleeve.
 • The hunter call of the wild welche tiere gibt es.
 • Veggbilde barcode.
 • Francisco franco død.
 • First they killed my father nominasjoner.
 • Artikkel om kong harald.
 • York møbler til salgs.
 • Hochzeitsgedicht modern.
 • Nav gravid.
 • Oppriss definisjon.
 • Ian somerhalder.
 • Hva trenger eldre av næringsstoffer.
 • Ford custom 2018.
 • Bremen next night fotos.
 • Odontologi wikispaces.
 • Enamore con tilde.
 • Iphone svindel.
 • Odontologi uio.
 • Castle fuengirola.