Home

Sannsynlighet oppgaver 1p

Sinus 1P. 1 Tallregning og algebra. 2 Forhold og prosent. 3 Lengder og vinkler. 4 Areal og volum. beregne sannsynlighet ved å telle opp gunstige og mulige utfall, Interaktive oppgaver. Sannsynlighet - simuleringer (flash) Sum av to terninger oppgave 9.300 (ggb) Øvinger 1P - Matematikk fellesfag. EMNE. Sannsynlighet. Oppgaver og aktiviteter. Hva er sannsynlighet? Kjernestoff Addisjon av sannsynligheter Betinget sannsynlighet og den generelle produktsetningen Kjernestoff. Beregne sannsynligheter ved å. Her finner du oppgaver i dokumentform innenfor hovedemnet Sannsynlighet for matematikk 1T, 1P og 2P-Y Innledning . Sannsynlighet er et nytt fagområder i matematikk. Grunnlaget ble lagt av Fermat og Pascal i 1654 og utviklingen har fortsatt til langt ut på 1900 tallet. Sannsynlighet brukes i dag blant annet innen spillteori, forsikring og økonomi, medisin, moderne fysikk, for å nevne noen områder

Vær – Ekte data

Beste metoder · Motiverede lærer · Mulighet for leksehjel

 1. Ofte stilte spørsmål. Vi har samlet på noen av svarene som orakelet har gitt. Spørsmål og svar finner du under følgende temaer: Regning (tall, prosent, brøk, gange
 2. Eksperimentell Sannsynlighet . La oss tenke oss at vi kaster en terning 100 ganger og får 14 firere. Vi sier da at den relative frekvensen for firere etter 100 kast er 14/100 = 0,14 = 14%. Sannsynligheten er lik den relative frekvens i det lange løp
 3. Sinus 1P matematikk består av: lærebok med teori og oppgaver; og denne nettsiden; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: Sinus videoer til omvendt undervisning; kontrolloppgaver med løsningsforslag; interaktive oppgaver; løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av lærebok

Sinus 1P: 9 Sannsynlighetsregnin

1P - Matematikk fellesfag - Sannsynlighet - NDL

S2: Sannsynlighet - eksamensoppgaver Oppgave 1 a) Sannsynlighetsfordelingen til en stokastisk variabel X er gitt ved Du får opplyst at B!1 1) Bestem A og PX1 . 2) Bestem B når du får opplyst at EX 1,0. 3) Vis at variansen er Var X 6,0 . b) En stokastisk variabel X er normalfordelt med P 30 og V 2,5. 1) Bestem PX31d 2) Bestem PX28! Oppgave Sannsynlighet. Kombinatorikk: Kombinatorikk (Powerpointpresentasjon) De store talls lov og den uniforme sannsynlighetsmodellen: Å finne sannsynligheten (Powerpointpresentasjon / aktivitet med terninger) Coin toss - interaktiv. Oppsummeringer av temaet sannsynlighet: Sannsynlighet - en kort oppsummering (Handout / legges ut på fronter beregne sannsynlighet ved å telle opp gunstige og mulige utfall, Interaktive oppgaver. Sum av to terninger - til oppgave 6.300 (ggb) Sannsynlighet - simuleringer (flash) Øvinger. Kontrolloppgaver til kapittel 6 199 KB Last ned; Løsning på kontrolloppgaver til kapittel Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Sannsynlighet. Hva er sannsynlighet? Å finne sannsynligheten (Uniform sannsynlighet) Å finne sannsynligheten ved flere hendelser; Sannsynlighet med og uten tilbakelegging; De store talls lov (Ikke-uniform sannsynlighet) Simulering og Simulering ved bruk av Excel; Utfallsrom illustrert med et venndiagram (Addisjonssetningen

Sannsynlighet - Barn blir født Elevene skal finne ut sannsynligheten for at det blir født tvillinger eller trillinger. De skal også gjøre noen forsøk med klosser og finne ut sannsynligheten for at de vil trekke to klosser med lik farge, med ulik farge osv 1P - Uniform sannsynlighet Når alle utfall har samme sannsynlighet, har vi en uniform sannsynlighetsmodell. Dette er den viktigste sannsynlighetsmodellen - den kan brukes på mange situasjoner/oppgaver Kombinatorikk og sannsynlighetsregning Aasum, Jon-Henning & Maers, Rafael Lukas 1. april 2014 Sammendrag Denne artikkelen forsøker å gi en god forklaring på grunnleggend Matematikk SF/YF/Påbygging dekker alle matematikkurs på videregående skole. Verket består av lærebøker, gratis elevnettsteder og et felles lærernettsted. Matematikk for yrkesfag, Matematikk 1P, Matematikk 2P og Matematikk Påbygging fins i forenklede utgaver.. Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.no

Lik, abonner og del gjerne videoene mine. Kommenter om det er noe som er uklart eller feil. Jeg er tilgjengelig for videoønsker i kommentarfeltet eller på mail: torkrgr@gmail.com. Mvh Tor SANNSYNLIGHET Sannsynlighetsregning går ut på å finne ut hvor sannsynlig det er at noe skal skje (hvor sannsynlig det er at en hendelse inntreffer). Sannsynlighet beskriver vi ofte med prosent mellom 0 og 100, eller et tall mellom 0 og 1, eller en ekte brøk Oppgaver i sannsynlighet . Kast med 2 terninger . 8. Hvor mange mulige utfall er det når vi kaster 2 terninger? 9. Hva er sannsynligheten for at begge terningene lander på 2? 10. Hva er sannsynligheten for at minst en av terningene lander på 2? 11. Hva er sannsynligheten for at ingen av terningene lander på 2? 12 Sannsynlighet brukes for å uttrykke hvor trolig en hendelse er og som et uttrykk for hvor ofte en hendelse opptrer. Sannsynlighet Innhold. Kombinatorikk og opptelling av muligheter Multiplikasjonsprinsippet Prøv selv! Et eksempel med terninger Oppsummering Les først. Antall med både og (multiplikasjonsmetoden) Multiplikasjon med tre ensifrede tall Lær mer. Fakultet av tall Ordnet.

Oppgavearket Sannsynlighet med to terninger viser mer konkret hvilke hester som har størst sjanse for å vinne og hvorfor. Dette kan eventuelt brukes ETTER Hesteveddeløpet FØR man diskuterer hva som skjedde i spillet. Eller man kan gjøre dette arket først. Variasjonsmulighetene er store : Hesteveddeløp er et godt spill for å lære bort sannsynlighet. Elevene kaster to terninger og opplever fort at sannsynlighet ikke alltid er rettferdig. Dette brukes til å se på gunstige over mulige Ekte data er oppgaver med tall fra naturen. Vi henter målinger og datasett fra vann, land og luft, og lager oppgaver tilpasset matematikk- og naturfagundervisning på ulike trinn. Ekte data er utviklet av Geofysisk institutt og Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen Videregående Matematikk Universell Matematikk P . Sannsynlighetsregning . Enkle problemer med sannsynlighet Sannsynlighet. 2. Sum av sannsynligheter del 1. 1. Introduksjon til sannsynlig. 4. Produktet av sannsynligheter del 1. 3. Sum av sannsynligheter del 2. 6. Avhengige hendinger del 1. 5. Produktet av sannsynligheter del 2. 7

Oppgaver i sannsynlighetsregning Oppgave 1 En skoleklasse på Elvebakken skole er trukket ut til å delta i TV programmet 5-PÅ. Klassen skal stille Begge disse fordelingene har en sannsynlighet på 0,37. Oppgave 2 a) Vi bruker gunstige delt på mulige Start studying Sannsynlighet 1P. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Introduksjon til sannsynlighet. Oppgave 1: En kollega vil vedde på at det blant de første 20 bilene som passerer er minst to som har samme to sluttsifre i registreringsnummeret. Bør du vedde imot? Nei, du vil sannsynligvis tape. Det er om lag 87 % sjanse for at minst to av tjue vilkårlige registreringsnumre slutter på samme to sifre Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk med, kaste, sekvens, mynt, trekke, sannsynlighet, eksempel, kuler, tilfellet, studie, case study, gjensidig utelukkende hendelse, rettferdig mynt, valgtre, Å trekke kuler - et eksempel med valgtre In order to unlock resources, you must be logged on yTeach and assigned to school

Nedlastbare filer til hovedområdet Sannsynlighet for 1T

Sannsynlighet. Sannsynligheter uttrykker hvor realistisk vi mener det er at noe skal skje. Et godt og veldig vanlig eksempel på sannsynlighet er lottotrekninger. Man kan ofte føle at det ikke er lik sannsynlighet for alle tallene, fordi det føles som at noen tall kommer oftere enn andre Hva er sannsynlighet? Sannsynlighet er et begrep vi bruker for å sette en odds på fremtidige utfall og hendelser som ligger lenger frem i tid. Eksempelvis snakker vi ofte om sannsynligheten for regnvær de kommende dagene, eller hvor stor sjanse det er for å møte en viss person på en klassefest

Matematikk.net tilbyr matematikkleksikon, oppgaver og et aktivt matematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også pensum i matte for ungdomsskolen pluss 1MX 1MY Oppgaver i Sannsynlighetsregning og kombinatorikk MAT0100V v aren 2016 Ørnulf Borgan Matematisk institutt Universitetet i Oslo Oppgave 1 Et forsøk er deterministisk hvis vi kan forutsi resultatet. Hvis det ikke er slik, sier vi at forsøket er tilfeldig. Vi bruker ordet forsøk mer vidt enn en er vant til fra elevforsøkene i naturfag Eksamensoppgaver S2 Sannsynlighet Anja Lyng Bækken 7 5 5 50 5 5 PX §· ¨¸ ©¹ Det er 18,5 % sannsynlighet for at akkurat 5 av de 50 kassene med jordbær inneholder ødelagte bær. b) Finn sannsynligheten for at minst 5 kasser inneholder ødelagte bær. k 50 4 0 50 5 1 5 1 0,10 1 0,10 0,569 k k k P X P X k §· t ¨¸ ©¹ Dansk nettsted med oppgaver fra 1. - 10.klasse. Dessverre har sidene en del reklameâ ¦ Mega nettressurs: Nettressurser til vårt læreverk - Mega : Regelbok: Regelbok som inneholdet pensumet for ungdomstrinnet + litt for 1.kl. vid. Sannsynlighet: Fin innføring i sannsynlighet. Egen oppgavesamling. Sirkelen 10.klasse : Sodoku. Hovedmeny. Sinus 1P-Y. 1 Tall og mengd

Interaktive oppgaver. Forkorting og utviding av brøker; Brøkdelen av et tall; Desimaltall og brøk - regneark til oppgave 1.304 44 KB Last ned; Multiplikasjon.ggb - GeoGebra-fil til oppgave 1.30 1p. Sannsynlighet Kap 9. Innføring i sannsynlighet. Påfølgende uavhengige hendelser. Krysstabell og venndiagram (OBS: slurvefeil på 8 min, du ser det nok ;) ) Påfølgende avhengige hendelser. Valgtre. Funksjoner Kap 7 og 8. Funksjoner. Innføring koordinatsystem. Fra graf til lineær funksjon Under Statistikk og sannsynlighet finner du Søylediagram, Median, typetall og gjennomsnitt, Å ordne data, Test deg selv I Mange oppgaver, spesielt på ungdomsskolen, er vanskelige fordi det (etter min mening) er uklart om utvalgene er med eller uten tilbakelegging og om de er ordnet eller uordnet. I En lærer har 2 oppgaver om algebra, 3 om geometri og 4 om sannsynlighet, og skal lage en prøve med én oppgave av hver type. Hvor mange forskjellige prøver kan.

Sannsynlighet - matematikk

Sannsynlighet Test 3 Print: Merk deg, f r du g r i gang med testen. Les hvert sp rsm l grundig. Se deretter p svaralternativene som vises og velg s det svaret du mener er riktig. Det er kun ett riktig svar til hver oppgave. L s oppgavene og kryss av de riktige svar. 1.. coSinus: alt på ett sted 2020. coSinus er et nytt, digitalt verktøy i matematikk for videregående skole Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Forklaring av og gjennomførte eksempeloppgaver av: - Addisjonssetningen - Produktsetningen - valgtrær - Binomisk Sannsynlighetsfordeling (Sannsynlighet R1 Matte: Hvordan regne sannsynlighet. I denne videoen lærer du om sannsynlighetsregning. Del på Facebook; Lik oss på Facebook for de beste tipsene! Skrevet av: Redaksjonen . Lesernes favoritter. POPULÆRE TEMAER. artige.

Sannsynlighet - Matematikk

 1. Det er flest oppgaver innenfor sannsynlighet og statistikk, mens kombinatorikk prøves med to oppgaver. Veiledning til Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk 5. - 10. årstrinn Side 6 av 71 Kapittel 1 Elevers begreper i sannsynliglighet og statistik
 2. Kommentar: Dette er en definisjon og dermed strengt tatt ingen regneregel.Den er likevel tatt med på denne siden fordi denne definisjonen av betinget sannsynlighet ofte brukes på lik linje med regneregler når vi skal løse oppgaver. En motivasjon for denne definisjonen finnes på temasiden om hendelser og sannsynlighet
 3. Fagene tar for seg praktisk matematikk. Emnene i faget er Tall og algebra, Geometri, Økonomi, Sannsynlighet og Funksjoner. Forkunnskaper Fullført grunnskole eller tilsvarende. Omfang og støtte i Lånekassen Matematikk 1P utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester
 4. Frigitte oppgaver i matematikk for ungdomstrinnet T. Matematikk for ungdomstrinnet Side 3 Oppgavene er utviklet med tanke på elever på ungdomstrinnet. I dette hefte presenteres frigitte oppgaver fra TIMSS. Her fi nnes både fl ervalgsoppgaver og åpne oppgaver
 5. Sannsynlighetsregning, den delen av matematikken som omhandler regning med statistiske sannsynligheter. Sannsynlighetsregningen ble først gitt et matematisk grunnlag, motivert av terningspill, av Girolamo Cardano i hans bok De ludo aleae 1564, trykt 1663. Blaise Pascals og Pierre de Fermats korrespondanse om noen sannsynlighetsproblemer i 1654 hadde stor betydning for utviklingen senere
 6. 6A Sannsynlighet: Jobbe litt med del 2 av prøven. Les s. 231 og 233. - Info om 1P og 1T- 1A: Tallregning (Oppgaver på utdelt ark) Klassevis: Tirsdag 23.08: Oppstart 1A: Tallregning: Info om arbeidsplan, utstyr, rutiner, lekser. Registrering på Campus Inkrement 1P.

7 Sannsynlighet. Eldre utgave (2013) 1 Algebra (2013) 2 Rette linjer og optimering (2013) 3 Likninger og ulikheter av andre grad (2013) 4 Potenser og logaritmer (2013) Oppgaver. Kontrolloppgaver til kapittel 7 128 KB Last ned; Løsning på kontrolloppgaver til kapittel Kjøp Sinus 1P (2020) fra Cappelen Damm Undervisning Sinus 1P lærebok i matematikk 1P for studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole. Sinus 1P er skrevet for læreplan Kunnskapsløftet LK20. Komponenter Sinus 1P matematikk • Sinus 1P med teoridel og oppgavedel • Sinus Elevnettsted, gratis • Omkring Sinus Lærernettstedet, lisens • Sinus 1P Brettbok • coSinus. R1,sannsynlighet 4baller Det kommer mange oppgaver i sannsynlighet. Sannsynlighet i en kortstokk. Det kommer mange oppgaver i sannsynlighet Finn massevis av oppgaver i matematikk her. Oppgavene kan hjelpe deg med å øve til eksamen og prøver eller med å løse oppgaver du synes er vanskelige. Matematikk. Sannsynlighet R1. Nettbo Prosentregning Kapittel 2 SINUS 1P | Oppgaver (Sannsynlighet R1) () Les mer Matematikk. Vektorer. Kompendium. Vektorer Matematikk R1, Matematikk R2. Her finner du vårt kompendium om vektorer. Vektorer en del av Matematikk R1 og Matematikk R2. På den første siden er.

matematikk.net :: 10.klasse :: Sannsynlighet

Sinus 1P: matematikk 1P Vg

Elevers begrunnelsesmåter i sannsynlighet - En kvalitativ studie av 1T- og 1P-elevers begrunnelsesmåter i sannsynlighet. Mehus, Susanne. Master thesis. Åpne. 12357_FULLTEXT.pdf (5.038Mb) 12357_COVER.pdf (181.6Kb) Permanent lenke Hvilke begrunnelser bruker 1T- og 1P-elever i diagnostiske oppgaver i sannsynlighet Matematikk 1P er faglig solide med grundige forklaringer og gode eksempler. I 2020-revisjonen er omfanget av oppgaver økt. I tillegg til innlæringsoppgaver, differensierte oppgaver til hvert underkapittel og eksamenstrening, fins det nå også egne sider med blandede oppgaver Denne masteroppgaven forsøker å bidra til å kartlegge elevers begrunnelsesmåter i sannsynlighet ved å besvare denne problemstillingen: Hvilke begrunnelser bruker 1T- og 1P-elever i diagnostiske oppgaver i sannsynlighet

Sannsynlighet - simuleringer (flash) Simuleringsoppgaven du finner som vedlegg benytter Flash. For å vise innholdet må du ha dette programtillegget installert

MAT1121 - Matematikk 1P-Y IM MAT1123 - Matematikk 1P-Y NA MAT1115 - Matematikk 1P-Y FD MAT1129 - Matematikk 1P-Y TP MAT1111 - Matematikk 1P-Y BA MAT1117 - Matematikk 1P-Y HS MAT1113 - Matematikk 1P-Y EL MAT1127 - Matematikk 1P-Y SR MAT1119 - Matematikk 1P-Y DT MAT1125 - Matematikk 1P-Y R - tilhørighet, kunnskap og glede for alle i skolen. Forside > 9.trinn > Oppgaver > Kombinatorikk/Sannsynlighet. Treningsoppgaver kombinatorikk og sannsynlighet. Sinus R1 matematikk består av: lærebok med teoridel og oppgaver; dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet har varierte og motiverende oppgaver knyttet til hverdagsopplevelser ; Mønster 1P, Smart Bok ISBN 9788205540484 Elevutgave Bokmål Kr 211,00 * Priser er eksklusiv mva. Smart Bok Videregående. Biologi; Bygg- og anleggsteknikk; Elektrofag; Engelsk; Fransk. Forsøk med sannsynlighet - velg 8.1 (gjennomgå begge eksemplene)Kap. 4.2 Sannsynlighetsmodeller - velg 8.2 gjennomgå teori + eksempel + (prøv gjerne kontrollspørsmålene) Kap. 4.3 - Uniforme sannsynlighetsmodeller - velg 8.3 ( Gjennomgå teori + eksemplene) +(prøv gjerne kontrollspørsmålene) Kap. 4.4 - Addisjonssetningen - velg 8.4 (teori + eksemplene) + (prøv gjerne.

1P Hovedside - matematikk

Eksamensoppgaver etter tem

Matematikk 1P (MAT1011) - Udi

Tren på regning. Velg blant oppgavene våre. Hoderegning er nyttig i mange sammenhenger fra lignende oppgaver i testen. Det ble også kort sett på forskjeller mellom forskjellige elevgrupper som gutter og jenter, og elevene som hadde valgt 1T- og 1P-modulen. Konklusjonen ble at elevene har problemer med begreper som de store talls lov, representativitet og tilfeldighet. Spesielt de store talls lov er det begrep det virker som mang Matte-Oppgaver om Sannsynlighet og Venndiagram. Da er det ikke sannsynlighet eller usikkerhet lenger, men noe du VET. 1 b) Sjansen for å få en blå terning på første kast er 4/9. Om vi satser på å få en blå terning etter dette IGJEN, blir det 4/9 * 4/9 = 16/81 Matematikk 1P 2009-utgaven 2014-utgaven. Om kursholderen. Roger Markussen underviser i matematikk og fysikk ved Møglestu videregående skole. Han begynte med omvendt undervisning i 2011. Beskrivelse. Matematikk 1P er et praktisk kurs for vg1 studiespesialiserende

På skolen er vi blitt vant til å regne, - for å lære å regne. I MATEMAMATIKK er oppgavene laget for å finne ut av noe: Temaer knytter regning til and diagnostiske oppgaver til emnet sannsynlighet. Dette var et emne det ennå ikke var utviklet et hefte til. Jeg skulle videre få tilgang til materiale fra utprøvingen på elever. Tidlig våren 2008 ble det klart at progresjonen i KIM-DIGI prosjektet var slik at jeg måtte prøve ut oppgavene Hefte: Problemløsningsoppgaver 28 oppgaver som kan brukes som ukas nøtt. Eleven skal få en forståelse for og kunne bruke. Sannsynlighet er kanskje det emne i matematikk som stemmer dårligst. Det egner seg derfor godt i starten av temaet sannsynlighet. Passer best for 1T, 1P, R1 og S1

Matematikkens Verden: Sannsynlighet med og uten tilbakeleggin

 1. Matematikk 1P 2014-2015. Lærestoff Repetisjon før vurdering Vurderinger Repetisjon fra grunnskolen Egenvurderinger Høsten 2013: Løsningsforslag på ulike oppgaver: Del 2 - oppgave 6 Del 2- oppgave 7. Løsning på hele settet. Våren 2013. Løsningsforslag på oppgave 1 - del 2 våren 2013. Powered by Create your own unique website with.
 2. Matte oppgaver: Sannsynlighet. Oppgave 1. a) Dette er et valgtre (Se bilde under) som viser sannsyneligheten av å få enten gul farge eller grønn farge. Sannsyneligheten avhenger av hvilke farger det er i de forskjellige grenene
 3. Matte: Sannsynlighet - To oppgaver Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Matte: Sannsynlighet - To oppgaver. Av -Teddy-, 28. januar 2007 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innleg
 4. Abstract. Denne masteroppgaven forsøker å bidra til å kartlegge elevers begrunnelsesmåter i sannsynlighet ved å besvare denne problemstillingen: Hvilke begrunnelser bruker 1T- og 1P-elever i diagnostiske oppgaver i sannsynlighet
 5. Sannsynlighet. Oppgave 1. Når vi kaster en spillterning på et bord, kan den lande på en av de seks sidene og det er like stor sjanse for at den kan lande på hvilken som helst av disse sidene. Hvis vi kaster en slik terning én gang, hvor stor matematisk sannsynlighet, målt i prosent, er det for å f
 6. Her er Søylediagram. Salaby Intro. Bokmål; Nynors
 7. Matematikk 1P er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte

Matematikk - Gjennomsnit

En rik oppgave er en problemløsningsoppgave som byr på muligheter til diskusjoner med andre når det gjelder ideer til løsninger og forståelse av matematiske begreper (Rike oppgaver, Matematikksenteret). I tillegg bør rike oppgaver tilfredsstille en rekke kriterier, som at de skal være lette å forstå slik at alle elevene skal kunne komme i gang, d Forskjellen mellom 1P og 1T, er at T-matten er et mer omfattende fag (som regel går vi gjennom nytt stoff hver time) og undervisningen går mye fortere frem enn hva gjelder P-matten. Hvis du velger 1P på VG1, kan du fortsette med 2P eller S1 på VG2. Hvis du velger 1T på VG1, kan du fortsette med S1 eller R1 på VG2. På VG2 tilbyr vi 2P, S1. Matematikk SF/YF Mønster er et helt nytt matematikkverk for VGS, tilpasset de nye læreplanene og med egne bøker til alle yrkesfagene. Parallelt lanserer vi Mønster Smart Øving, et adaptivt øvingsverktøy som gir hver elev et personlig læringsforløp og gir læreren kontinuerlig oversikt over elevens mestring Oppgaver sortert på tema. På lista under kan du finne oppgaver som passer til ditt tema. Søk (IP) Internasjonal politikk (13) (KP) Komparativ politikk (6) (OPA) Offentlig politikk og administrasjon (6) (PT) Politisk teori (4) 1000-nivå (innføringsemne) (1) 2000-nivå. Sannsynlighet Normalfordeling Tor Espen Kristensen Sannsynlighet i normalfordeling Stokastiske variable Binomisk fordeling Dersom vi har en stokastisk variabel X med forventning µ Forventningsverdi og standardavvik σ, så kan vi la Varians og standardavvik G(z) = P(X < µ + zσ) Normalfordelingen Sentralgrense- Det viser seg at dersom X er normalfordelt, så er denne setningen.

Sinus 1P: Sannsynlighet

 1. Denne oppgaven gir elevene en forståelse av tall og urettferdigheten i verden. Oppgaven kan gjøres både lettere og morsommere dersom den gjøres i grupper
 2. Tempoplan for Sinus 1P-Y HS RM SR 2020 23 KB Last ned; Tempoplan for Sinus 1P-Y TP BA 2020 223 KB Last ned; Tempoplan for Sinus 1P-Y TP BA 2020 24 KB Last ned; Tempoplan for Sinus 1P-Y EL 2020 215 KB Last ned; Tempoplan for Sinus 1P-Y EL 2020 23 KB Last ned; Tempoplan for Sinus 1P-Y IM DT FD NA 2020 217 KB Last ned; Tempoplan for Sinus 1P-Y IM.
 3. Mønster 1P, Smart Bok Mønster skaper matematikkforståelse og hjelper elevene å se sammenhenger i faget. Tove Kalvø, Knut Skrindo, Jens Christian Lothe Opdahl, Øystein Weide
 4. - tilhørighet, kunnskap og glede for alle i skolen. Forside > 10.trinn > Kombinatorikk/Sannsynlighet. Kombinatorikk/ Sannsynlighet
 5. Sannsynlighet for gutt Undersider (11): Areal av firkant Belønningen Figurtall Gavepapir Hvor gamle er barna? Logikkspill Låne penger Matematiske bevis Sannsynlighet for gutt Trekant med tall Ukjente regneoperasjone

1: 2: Emne: Animasjon: Kan brukes til: Stikkord: Mer: Kilde: Sannsynlighet: F: I: Sannsynlighetsbegrep: Intro - Repetisjon. Oppgaver. Regelen om gunstige og mulige. e) Også her kan vi tenke at trekningen skjer trinnvis. I første trekning har vi 4 ess av 52 kort totalt og dette gir sannsynlighet 4/52. I neste trekning har vi 3 ess tilbake av 51 kort og dette gir 3/51. Tilsvarende for tredje og fjerde trekning får vi p = 2/50 og 1/49 Sannsynlighet er et begrep vi ofte benytter i dagligtalen, og vi har en intuitiv forståelse av hva ordet betyr. For å kunne regne med sannsynlighet trenger vi en presis matematisk definisjon av begrepet. Ut fra en slik definisjon kan vi utlede regneregler for sannsynlighet

Matematikk 1P. Digitale ressurser er felles for lærer og elev og tilbys som en skolelisens. Noen ressurser er kun tilgjengelig for lærer.Når en skole kjøper en skolelisens, har elevene gratis tilgang til elevressursene.Det er utarbeidet digitalt innhold Matte oppgaver: Sannsynlighet mars 12, 2013; Blogg på WordPress.com. Legg ut p. 6.2 Sannsynlighet OPPGAVE 6.20 a) Man kan få 1 -2 -3 -4 -5 -6 Altså 6 mulige utfall b) Få treer 1 6 P OPPGAVE 6.21 a) Det er 15 elever i klassen. Altså 15 mulige.

<p>Boka er strukturert, oversiktlig og lett å bruke. Alt lærestoffet er inndelt i 2-siders oppslag, og hvert oppslag er tilpasset én undervisningsøkt. I tilknytning til hvert kapittel finner du sammendrag, «Test deg selv»-oppgaver med fullstendige løsninger og «Les, skriv og snakk»-oppgaver. «Les, skriv og snakk»-oppgaver er oppgaver der elevene jobber spesielt med de. Etiketter: Matematikk, S2, sannsynlighet I dag har fem av mine elever vært opp til muntlig eksamen i Matematikk R2 og her kommer en liten rapport om oppgaver og tenkningen rundt dis... Muntlig eksamen i matematikk. Forrige uke var jeg sensor i Matematikk 1 på Høgskolen Stord/Haugesund Kan vi bruke sannsynlighet til å regne ut pi? Idé La oss se for oss at vi har et kvadrat som er 1×1 meter. I dette kvadratet, så tegner vi en sirkel som tangerer alle sidene. Dersom vi velger et tilfeldig punkt i denne figuren, så må det jo. vurdere og kartlegge elevers matematiske kompetanse i geometri, statistikk, sannsynlighet og begynneropplæring; GENERELL KOMPETANSE. Den nyutdannede læreren. kjenner til hvordan forskjellige temaer innen geometri, statistikk og sannsynlighet er beskrevet i gjeldene lærerplan, og kan stille opp relevante læringsmål for undervisningsøkte

Statistikk og sannsynlighet UNDERVISNINGSMETODER - last

Uniform sannsynlighet Webinaru Krysstabell Selvstudium nettkurs Uke 3: Sannsynlighet Gå gjennom modulene under og regn tilhørende oppgaver. 6.2 Beregne sannsynlighet 6.3 Øving til avsluttende prøve Webinaropptak Produktsetningen Addisjonssetningen Komplementær sannsynlighet Oppsummering av sannsynlighet Statistikk. Gjennomgang av oppgaver Det at elevene tyr til de samme misoppfatningene i møte med oppgaver i sannsynlighet hinter om at årsakene er mer knyttet til prosessen å lære sannsynlighet enn til kultur og språk. Man kan anta at disse misoppfatningene er en del av en naturlig prosess rundt det å lære sannsynlighet

Sinus 2P-Y: 6 Sannsynlighetsregnin

 1. 1P Sannsynlighet - Valgtre - YouTub
 2. Matematikkens Verden: Kombinatorikk og sannsynlighet
 3. Sannsynlighet - Barn blir født - Matematikk
 4. Mattevideo Optimal videolæring Uniform sannsynlighet 1P
 5. Matematikk 1P. Elev / 11-13 - Loku
 6. Matte 1P 1T 2PY Sannsynlighet Oppgave 2 del 1 V15 - YouTub
 7. Sannsynlighet og kombinatorikk - Mæla ungdomsskol

Oppgaver i sannsynlighet - ma10kl

VideoerOptimal videolæring | Formlike trekanter 1P matematikkUDL
 • Sea life oberhausen hunde.
 • Blandet skog.
 • G3 volt nikotin mg.
 • Ship tracker.
 • Hidden figures book.
 • Latexallergi symptom.
 • La virgen maria para niños de primaria.
 • Immobilien kaufen dortmund.
 • Velvet leipzig jobs.
 • Hanefot.
 • Indoor minigolf paderborn.
 • Brakar linje 51.
 • Sifo referansebudsjett 2017.
 • Masud gharahkhani stortinget.
 • Vannprøve mattilsynet.
 • Hvorfor er det viktig å spise ofte og variert.
 • Beckers immobilien kreis heinsberg.
 • Landesluftbildarchiv bayern.
 • Skarland press.
 • Ticket centre hohenschwangau.
 • Erdgeschosswohnung recklinghausen.
 • Teknologisk institut tåstrup.
 • Vivabox vervallen.
 • Comic con tickets.
 • Vilka länder ger mest bistånd.
 • Aksjenm 2018.
 • Citations chicago.
 • Oman flugzeit münchen.
 • Gram positive rods.
 • Helsedirektoratet sykdom barnehage.
 • Gram positive rods.
 • Landro kyrkje.
 • Dr dk mobil.
 • Reiseland halle.
 • Holt gård vestfold.
 • Baker jørgensen.
 • Dragon ball wiki piccolo.
 • Cm målebånd online.
 • Universal ladestasjon mobil.
 • Krav foreldet.
 • Sortering av farlig avfall.