Home

Europeiske kolonier

Europeisk kolonisering av Amerika - Wikipedi

 1. Europeisk kolonisering av Amerika er som regel datert til 1492 med en ekspedisjon fra Europa.Før den tid, rundt begynnelsen av 1000-tallet nådde de første europeere fram til Nord-Amerika via Grønland, antagelig på Newfoundland.Det var norrøne folk fra Island og Norge, ledet av Leiv Eiriksson, men disse bosetningene i Amerika ble ikke varige
 2. Europeiske land hadde vært opptatt med å opprette kolonier over store deler av kloden siden 1400-tallet. Men på slutten av det 19. århundre foregikk koloniseringen med en effektivitet og med såpass varierende hensyn til lokalbefolkningens liv og velvære at den har farget store deler av verdens syn på Europa siden
 3. De europæiske kolonier. I 1400-tallet begyndte den europæiske ekspansion, og Europas handel og kontakt med resten af verden steg betydeligt. Portugal og Spanien begyndte samtidig at kolonisere i Syd- og Mellemamerika. Det spanske kongehus havde erobret den iberiske halvø fra maurerne i 1492,.
 4. Det har variert over tid hvilke kolonier som tilhørte hvilke stater. Øverst kan du se et kart for 1914, etter 1. verdenskrig mistet Tyskland sine kolonier til England, Frankrike (og Australia). Nedenfor er det et kart som viser ulike tidsepoker. På wikipedia finner du en liste over europeiske land og deres kolonier
 5. Alle europeiske stater og Japan hadde kolonier i Kina fra slutten av 1800-tallet i form av selvstyrte bydeler. Japan tok i tillegg Korea som koloni etter europeisk mønster. Videre følger et hav av øykolonier spredt ut gjennom Stillehavet

Koloniseringen av Afrika kan deles inn i de tre følgende delene: antikken, de islamske erobringene og europeisk kolonisering.I vanlig dagligtale brukes gjerne begrepene «kolonialisme» og «koloniseringen av Afrika» utelukkende om den europeiske aktiviteten i Afrika fra andre halvdel av 1800-tallet og frem til utbruddet av første verdenskrig i 1914, en periode ofte kjent som den nye. En handelskoloni var et område under kontroll av europeiske handelskompanier. Mange av handelskoloniene hadde historiske røtter tilbake til den første europeiske oversjøiske ekspansjonen, som startet på 1500-tallet. India er et eksempel på en koloni som i utgangspunktet var styrt av det britiske Ostindiske kompani For de europeiske maktene var kontroll over kolonier adgang til råvarer, og adgang til markeder for eksport av ferdigvarer fra den fremvoksende industrien. Kolonialismen var en imperialistisk politikk, med to hoveddeler: å skape imperier ved erobring av territorier, og å skape verdier gjennom kontrollert handel

Du er her: Skole > Europeisk historie fra 1400- til 1700-tallet Europeisk historie fra 1400- til 1700-tallet. Europas rolle i senmiddelalder, og dets plass i verden, samt deres møte med resten av verden I Afrika var det i all hovedsak europeiske land som tok kolonier. Men i Asia var også USA og Japan kolonimakter. USA hadde i tillegg koloniinteresser i Latin-Amerika. Likevel var det først og fremst britiske selskaper som sikret seg kontroll over handelen med råvarer fra de latinamerikanske områdene Starten av den europeiske koloniseringa av Amerika vert ofte datert til 1492, sjølv om det var minst eitt tidlegare forsøk på kolonisering.Dei første kjende europearane som nådde Amerika var vikingane på 1000-talet, som oppretta fleire koloniar på Grønland og ein kortvarig busetnad i L'Anse aux Meadows (51°N) i eit område dei kalla Vinland, på dagens Newfoundland Norges grusomme kolonihistorie. KRONIKK: I 2017 feires 100-årsjubileet for salget av Dansk Vestindia til USA. Den sorte befolkningen, som to generasjoner tidligere hadde blitt kvitt slaveåket, ble solgt på ny

1870-1914 - Imperialisme og koloniserin

 1. I stedet ble det dannet indre selvstyre i disse europeiske koloniene. Dette menes med at innbyggerne selv styrer og holder landet i sjakk, mens deres europeiske styrere sjekket innom av og til for å ha et overblikk. I disse tidene håpet afrikanerne at dette var slutten på den store erobringen som hadde begynt på 1400-tallet
 2. Årsaker til koloniseringen av Asia. Asia er et stort kontinent og det var stor variasjon i hvordan koloniseringen utartet seg. Det blir vanskelig å si noe generelt om årsaken til koloniseringen i Asia, som ikke også gjelder koloniseringen i andre verdensdeler. Årsaker til Imperialismen generelt kan du lese om og finne mer informasjon om i svaret på spørsmål om Imperialisme og kolonialisme
 3. En koloni er et landområde som ligger utenfor moderlandets grenser, som oftest erobret ved makt eller som nybygging på andre øyer.De mest kjente og omfattende eksemplene på kolonier er den europeiske (særlig den britiske og franske) koloniseringen av Amerika, Australia, Afrika og deler av Asia.. De fleste koloniene lå på andre kontinenter eller øyer, men også her finnes det unntak.
 4. Kart over europeiske kolonier i India. De to dansk-norske koloniene i India, Trankebar og Serampore, ble solgt til engelskmennene i 1845 for én million riksdaler. De to byene hadde før dette sakte, men sikkert utviklet seg til å bli en del av det britiske India
 5. For kolonier som ikke er blant de tretten koloniene, se Europeisk kolonisering av Amerika eller Britisk kolonisering av Amerika.. Kolonitidens Amerika omhandler tiden fra sent i det 16. århundre frem til de tretten koloniene i Nord-Amerika erklærte sin uavhengighet i 1776.Denne artikkelen handler om hendelsene i forkant av USAs grunnleggelse.

Begrep. afrikaans, blanding av nederlandsk og afrikanske språk. aztekerne, indianerfolk som erobret høylandet i det sentrale Mexico på 1400-tallet og skapte et stort rike. boerne, nederlandske bønder som slo seg ned i det sørlige Afrika. buddhismen, religion som legger vekt på måtehold og respekt for alt liv. Målet var nirvana - en tilstand av høyeste bevissthetsnivå og lykke Det å ha kolonier ble viktig for de europeiske nasjonenes selvfølelse . fordi Flere steder forekom sterk afrikansk motstand mot europeernes inntrengen . (1947-1975) gikk de europeiske kolonirikene i oppløsning . fordi I Afrika frigjorde koloniene seg rundt 1960 . fordi Årsakene til avkoloniseringen var blant annet. Uten en eneste afrikansk representant med i forhandlingene, la Europa denne februardagen for 130 år siden grunnlaget for det som senere skulle bli selvstendige afrikanske nasjonalstater, men som fram til den afrikanske frigjøringen rundt 1960 i all hovedsak var europeiske kolonier Kolonialisme (afledt af latin: colonia i betydningen landbrug og nybygger) er en større eller mindre befolkningsgruppes udvandring fra et land og dannelsen af en bosættelse på territorier uden for landets egne grænser i form af en koloni.Kolonialisme kan desuden referere til den tankegang, der forsvarer og fremmer denne handlingsmåde.. Kolonialismen er ikke i sig selv imperialisme, idet.

Islam – WikipediaNasjonaldagen - den verste for urbefolkningen

Oppdagelser, kolonier og slavehandel Fram til 1400-tallet hadde Europa vært en utkant i verdensøkonomien, og lå langt etter flere riker i Asia når det gjaldt makt og rikdom. Men nå førte oppdagelsesferder og kolonisering til en europeisk ekspansjon, som mange regner som et vendepunkt i verdenshistorien India / europeiske kolonier : Medaljer og dekorasjoner : Materialliste . Kjøp, sal og byte av samleobjekt får du gjort enkelt på Colnect. Berre vi kobler automatisk dine ønske med andre samlarars sals- og bytelister. Colnect samlerforening revolusjonerer din samleropplevelse India / europeiske kolonier : Medaljer og dekorasjoner : Serieoversikt [Type: Medalje]. Kjøp, sal og byte av samleobjekt får du gjort enkelt på Colnect. Berre vi kobler automatisk dine ønske med andre samlarars sals- og bytelister. Colnect samlerforening revolusjonerer din samleropplevelse Franske kolonier deltar. og omfattet et landareal på 12 347 000 kvadratkilometer. Sammen med den europeiske delen av Frankrike omfattet koloniriket på 8,6 prosent av verdens landareal

Krigeren var født til å kjempe | historienet

Tyske kolonier omfattet flere kolonier som Tyskland som europeisk stormakt skaffet seg i den tredje verden fra 1880-tallet.. Ved Berlin-konferansen i 1884 ble landområdene i Afrika fordelt mellom europeiske nasjoner, og landegrensene, som fremdeles gjelder for dagens afrikanske stater, ble tegnet opp. Tyskland kom sent inn i kappløpet, og måtte nøye seg med færre og mindre kolonier enn. Det var også på 1700-tallet at europeiske militære organisasjoner og teknologi beviste sin overlegenhet over alle mulige ikke-europeiske rivaler. Fra og med syvårskrigen (1756-63) ble fordelingen av oversjøiske kolonier avgjort av utfallet av krigene i Europa, med unntak av Englands amerikanske kolonier, som gjorde seg selvstendig i 1783 Tyskland inn i jakten på kolonier. Det som skjedde i første halvdel av 1880-tallet, var dels at Afrika ble en brikke i det europeiske storpolitiske spillet, dels at aktører som tidligere ikke kunne eller ville skaffe seg kolonier, nå forsøkte å tilrive seg en del av den afrikanske kaken

Slavehandel gjorde afrikanske konger rike | historienetLatin-Amerika – Wikipedia

De Europæiske Kolonier - SLAVEHANDE

De europeiske statene kastet seg rett inn i jakten på dets rikdommer. Eventyrere, soldater og misjonærer slo seg ned langs kysten og de største elvene. Nesten 300 år senere var mye av Nord-Amerika fortsatt uutforsket, men da de amerikanske koloniene løsrev seg i 1776, tok utviklingen fart 9 relasjoner: Avkolonisering, Britisk kolonisering av Amerika, Det britiske imperiet, Det britiske territoriet i Indiahavet, Europeisk kolonisering av Afrika, Europeisk kolonisering av Amerika, Grønland, Hebridene, Norgesveldet. Avkolonisering. Kolonimaktene i 1945 Avkolonisering er en benevnelse for avviklingen av særlig de europeiske koloniene etter andre verdenskrig Europeiska koloniseringen av Amerika inleddes med Christofer Columbus första resa över Atlanten 1492. Columbus sökte med fartyget Santa Maria tillsammans med två andra fartyg sjövägen till Indien.Man kände till landvägen, och visste att det fanns hav utanför Indien, men man visste inte hur man kom dit sjöledes Liste over tidligere europeiske kolonier - List of former European colonies fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Dette er en liste over tidligere europeiske kolonier Liste over tidligere europeiske kolonier - List of former European colonies fra Wikipedia, den frie encyklopedi.

Rundt 1960 ga de andre europeiske kolonimaktene opp sine kolonier i Afrika, men Portugal nektet fortsatt å gi opp sine. Kilde:Wikipedia. Ordfakta: Kolonier er 8 bokstaver langt og inneholder 4 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp kolonier i ordboka Aller først vil jeg bare gjøre det klart hva den europeiske oversjøiske ekspansjonen var. En ekspansjon er jo en utvidelse, og denne ekspansjonen var da da europeerne ekspanderte ved å legge ut på reiser til sjøs og utnytte områdene de kom til enten ved å skaffe politisk, økonomisk eller militært herredømme der. De dannet da kolonier eller imperium... I europeisk historieskriving omtales tiden mellom 1870 og 1914 som kolonialismens tidsalder. Kolonialisme vil si at en stat sikrer seg politisk og økonomisk kontroll over en annen stat og regner denne staten som «sitt» område Europeiske koloniledere etablerte også byråkratier i en rekke stater. Slik ble det mulig å koordinere handel, skole, helsestell og kontakt over større områder. Virkningene av nyimperialismen er altså sammensatte. Ulike europeiske strategier ga ulike konsekvenser. Ikke minst hadde det mye å si hva slags samfunn europeerne møtte Kapittel 8: Oppdagelser, kolonier og slavehandel 1. Grunnen til at det var så viktig å finne sjøveien til India var at en slik direkte sjøvei ville gi økonomiske gevinster og uavhengighet av arabiske kjøpmenn som tidligere hadde kontrollert mesteparten av handelen

Hvilke områder ble kolonisert? / Spørsmål og svar / Nord

 1. dretallet på stedet, og både rasismen og den økonomiske utbyttingen ble mer direkte enn i andre land. Myndighetene forsømte det afrikanske jordbruket for at lokale bønder ikke skulle by europeiske farmere på uønsket konkurranse, og i Kenya ble det rett og slett forbudt for afrikanere å dyrke kaffe på egen.
 2. istrene var.
 3. Europeiske stater var vant til å tegne grenser på kartet etter at områder var erobret av krig, ble heller Afrika delt opp på forhånd av diplomater. Frankrike sikret seg kolonier langs kysten, som Elfenbeinskysten, Senegal og samtidig fattige områder som Sahara-ørkenen
 4. Kappløpet om Afrika er en betegnelse på hvordan de europeiske stormaktene i tiden fra ca. 1870 til 1914 forsøkte å sikre seg størst mulig herredømme over områder i Afrika.Disse områdene ble erobret til kolonier gjennom - ofte - blodige kamper mot de lokale innbyggerne i området. Gjennom slike kolonikriger klarte de ulike stormaktene i Europa å få politisk, økonomisk og militær.

Oversikt over kolonier - Politikk og samfunn - Diskusjon

: mange europeiske land hadde kolonier i Afrika mange europeiske land hadde kolonier i Afrika / handels koloni, militær koloni handels koloni, militær koloni 1 område som tilhører en stat, og som ligger utenfor dens territoriu Detaljert plan for særemnet Inkvisisjonen i de europeiske kolonier 10. februar Introduksjon til emnet. Kjeldstadli kap 8, 17 og 18. 17. februar Dellon Henningsen: The Database of the Spanish Inquisition. Kjelstadli kap 9 24. februar Greenleaf 3. mars Hampe-Martinez Hordes, Netanyah

Koloniseringen av Afrika - Wikipedi

Historie Vg2 og Vg3 - Kolonialisme, sentrale begreper - NDL

Den europeisk e økonomisk e vekst en var a ltså i stor grad avhengig av afrikansk slavearbeid og 70 prosent av alle slaver jobbet i sukkerindustrien. I løpet av de 400 årene den transatlantiske slavehandelen fant sted, ble rundt 12 millioner afrikanere sendt for å arbeide som slaver i de europeiske koloniene i Amerika Sjekk Europeisk kolonisering oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på Europeisk kolonisering oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Kolonien Virginia Kolonien Virginia (engelsk: Colony and Dominion of Virginia) var den engelske kolonien i Nord-Amerika som eksisterte en kort tid i det 16. århundre og kontinuerlig fra 1607 frem til den amerikanske revolusjonen. Ny!!: De tretten kolonier og Kolonien Virginia · Se mer » Kongeriket Englan Gjesteforelesning om språkutveksling i franske kolonier på 1800-tallet I forbindelse med utgivelsen av boken De la bouche même des indigènes (Éditions Vendémiaire) i fjor høst, holder Cécile van den Avenne fra Université Paris 3 en gjesteforelesning med tittelen «Echanges linguistiques en Afrique coloniale française». Åpen for alle

Europeisk kolonisering av Amerika - Wikipedia

New Zealands historie går tilbake minst 700 år da landet ble oppdaget og bosatt av polynesiere som utviklet en særegen maorikultur sentrert rundt slektforbindelser og landområder. Den første europeiske utforskeren som fikk se New Zealand var nederlenderen Abel Janszoon Tasman den 13. desember 1642. Den engelske kaptein James Cook, som nådde New Zealand i oktober 1769 på den første av. Vennligst vent. Adresse: Torget 1, etasje 5, Postadresse: Østlands-Posten AS, Postboks 94, 3251 Larvi Kolonitiden var et resultat av en maktkamp mellom de europeiske stormaktene som startet i 1870. Blant annet britene hadde kommet langt i industrialiseringen og var en av de største pådriverne for å starte kappløpet om Afrika. De afrikanske landene var rike på ressurser, og britene så på dette som en mulighet til å øke si Europeiske nasjoner hugget opp store biter av Asia og nesten hele Afrika, og skilte landet mellom seg. Koloniene disse nasjonene opprettet vedvarte til andre halvdel av 1900-tallet. Imperialismen omorganiserte internasjonal politikk og hadde stor innvirkning på utviklingen av det globale sør Koloniene betydde mer handel, mer makt Hvorfor var d viktig å skaffe seg kolonier for mange land? Europeiske land møttes og delte Afrika mellom seg m en linjal, for å unngå europeiskkrig

Afrikas historie - Store norske leksiko

Kapittel 7: Imperier og kolonier Elevene skal kunne - presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver - gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfun A Gjør greie for innholdet i Monroedoktrinen. B Hvilke konsekvenser fikk Monroedoktrinen for USAs politikk overfor Latin-Amerika? C Hvordan artet amerikansk imperialisme seg og hvilke områder gikk den ut over? D Hva innebærer Roosevelts tillegg til Monroedoktrinen fra 1904? E Kom med eksempler på at USA har utøvd internasjonal politimakt etter 1904 Europeiske skip som anløp Guineabukta på 16- og 1700-tallet gikk oftest i trekantfart med nettopp disse tre varene i lasten. Perioden fra europeerne kom til Gullkysten fram til den engelske kolonien ble etablert betegnes som førkolonial tid. Allerede før 1820 ble engelskmennene involvert i krig fordi de ønsket å stoppe slavehandelen

Europeisk historie fra 1400- til 1700-tallet - Daria

Det er blitt prøvd. Og det klare motargument, er at det er litt i det seneste laget å ombestemme seg nå for hvordan Europa skal se ut. En verdensdel som i løpet av flere hundre år invaderte, ransaket og fornedret deler av verden som senere ble kalt kolonier, og gjort om til personlige «eiendommer» av europeiske kongehus og europeiske folk De fleste av de tidligere britiske koloniene er medlemmer av Commonwealth, og det er 16 Commonwealth-rikene som, selv om de er uavhengige stater, anerkjenner dronningen av England som statsoverhode. År senere, britene forlot et merke i sine tidligere kolonier; De fleste land bruker engelsk som det offisielle kommunikasjonsspråket Mens kolonien var en kommersiell venture i utgangspunktet, utviklet New Nederland til en sivil koloni i løpet av det 17. århundre. Slutten av den nederlandske kolonien kom i 1684, da den engelske vant Tredje anglo-nederlandske krig. Frankrike . Frankrike den eneste store europeiske kraft aldri å kolonisere i 13 kolonier regionen Kap. 17 (s. 183): De europeiske kolonirikene i 1914; Kap. 17 (s. 188): Europeiske kolonier i Afrika i 1880 og i 191 De tre europeiske stormaktene, Tyskland, Storbritannia og Frankrike, hadde ulike ønsker og mål når det kom til koloniseringen, i tillegg til det generelle ønsket om tilgang på råvarer: Storbritannia - målet til Storbritannia var å skaffe støttepunkter mellom England og de gamle koloniene, de ville også forsøke å få kontroll over verdens sjøveier

Historie Vg2 og Vg3 - Den europeiske dominansen tar form

Portugisere søker lykken i gamle kolonier. Mange arbeidsløse fra kriserammede euroland kommer til Norge på jakt etter jobb og en ny framtid. Men også i tidligere europeiske kolonier søker stadig flere lykken Sør-Afrika som europeisk koloni. 1. Se filmen 2. Oppgave 1 3. Oppgave 2 4. Oppsummering. Oppsummering: Sør-Afrika som europeisk koloni. Oppgave 1. Hva skjedde med Mandela etter 1990? Oppgave 2. Hvilken rolle spiller ANC i Sør-Afrika i dag? Forrige Neste. Kap. 07 (s. 103): De europeiske kolonirikene i 1914; Kap. 07 (s. 110): Europeiske kolonier i Afrika i 1880 og i 1914; Kap. 07 (s. 111): Kina i ca. 190 En koloni er et landområde som ligger utenfor moderlandets grenser, som oftest erobret ved makt eller som nybygging på andre øyer. De mest kjente og omfattende eksemplene på kolonier er den europeiske (særlig den britiske og franske) koloniseringen av Amerika, Australia, Afrika og deler av Asia

Den europeiske sentralbanken. I 2002 fikk EU-landene som deltar i EUs økonomiske og monetære union (ØMU), felles valuta. For dagens 16 (Slovenia i 2009) EU har et nært handelssamarbeid med stater som tidligere har vært kolonier under europeiske stater Noen kolonier består utelukkende av krykkje, mens andre er blandingskolonier, ofte med polarlomvi. Hekkebestanden i Barentshavsregionen er anslått til å være ca. 900 000 par. Den europeiske hekkebestanden er estimert til mer enn 2,1 millioner par og regnes som stabil Kong Leopolds terrorvelde Forfatteren Adam Hochschild beretter den brutale, bisarre og sanne historien om kong Leopold II av Belgia. I 1885 opprettet han den privateide Kongostaten, basert på. Den europeiske menneskerettskonvensjon fyller 70 år. 13 min • 04.11.2020. Kulturen forklarer hvor viktig ytringsfriheten er. 26 min • 04.11.2020. Kolonien som vil forbli koloni. 06.10.2020 · 12 min. En av de få gjenværende franske koloniene, Ny Caledonia,. Den europeiske menneskerettighetskonvensjon ble innført i Norge i 1951, og noen år senere ble Den europeiske menneskerettighetsdomstol etablert - en utvikling som innebar at menneskerettigheter nå var juridisk bindende. Verdens kolonier i 1945. (Foto: Wikipedia / Aris Katsaris) Menneskerettighetene ble utvidet

Europeiske nasjoner hugget opp store biter av Asia og nesten hele Afrika, og skilte landet mellom seg. Koloniene disse nasjonene opprettet vedvarte til andre halvdel av 1900-tallet. Imperialismen omorganiserte internasjonal politikk og hadde stor innvirkning på utviklingen av det globale sør På starten av 1800-tallet ble Marokko kolonisert av Frankrike og Spania. Frankrike erobret Alger i 1830, noe som fikk stor betydning for Marokko. Frankrike ønsket å få kontroll over Marokko sine naturressurser, produksjon og marked. I tillegg lå Marokko veldig nærme Europa, det gjorde at man kunne frakte varer fra de andre koloniene på e Sør-Afrika som europeisk koloni. Sør-Afrika er eit av mange land som har vore offer for europeisk imperialisme. Gjennom fleire århundrer kjempa. I Norge er det flere titalls tusen hjemløse dyr. De fleste er overlatt til seg selv etter å ha blitt forlatt av sine eiere eller født av en hjemløs mor ; Ordet koloni kommer af latin colonia. Liste over stater, statlige flagg, og grunnleggende informasjon, inkludert hovedstaden, befolkning og areal På Berlin-konferansen deler de europeiske stormaktene Afrika mellom seg på kartet og underlegger seg kontinentet, bortsett fra Etiopia, som kolonier. Ingen afrikanske land er til stede på konferansen

Norges grusomme kolonihistorie - Stavanger Aftenbla

Imperialismen - Daria

Koloniseringen av Asia / Spørsmål og svar / Nord-Sør

Her finner du kryssordhjelp for ordet Elv. Vi hjelper deg med å finne bokstavene du mangler i kryssord USA var i prinsippet motstandere av de europeiske koloniene. I Indokina var det oppfatningen av behovet for å demme opp for kommunismen som var viktigst, sier forskeren

Osmoderma lassallei – WikipediaHaseenas Lille Historie Verden: TANZANIA - en perle avPPT - 1Republikken Kypros – WikipediaAustralias historie – Wikipedia

Hvilket asiatisk område ble den første europeiske kolonien, og hvilken stat var koloniherre? Hvilke konsekvenser fikk den økonomiske utviklingen i verden for Europa Tyskland var en av de europeiske stormaktene som fra 1880-tallet skaffet seg kolonier i den tredje verden. Ved Berlin-konferansen i 1884 ble b.la. Afrika fordelt, og grensene som gjelder også for dagens afrikanske stater tegnet opp. Tyskland kom sent inn i kappløpet, og måtte nøye seg med færre og mindre kolonier enn Storbritannia og Frankrike Charterkoloni er en av tre klasser av kolonistyring opprettet på 1600-tallets engelske kolonier i Nord-Amerika, de andre klassene er proprietær koloni og kongelig koloni.Disse koloniene ble operert under et selskaps charter gitt av kronen. Koloniene Virginia, Rhode Island, Connecticut og Massachusetts Bay var på et eller annet tidspunkt charterkolonier 03-02 Europeiske kolonier i Afrika Fransk Tysk Portugisisk Spansk Belgisk Italiensk Selvstendig stat Sierra Leone (Br.) Gambia (Br.) Rio de Oro Kamerun Portugisisk Guinea Britisk Øst-Afrika Etiopia Anglo-Egyptisk Sudan Egypt Br. Somaliland It. Somaliland Zanzibar (Br.) Libya Sør-Afrika-Sambandet Tysk Øst-Afrika Kanariøyene Algerie (Sp. Europeisk politisk historie 1750-1950. Rolf Hobson. Bla i boka Hvordan har demokratisering, liberalisering og nasjonalisme formet de politiske regimene som oppsto i Europa etter 1750? På 1700. Når maurene fra de europeiske og kaliforniske koloniene møtte maur fra den største maurkolonien i Japan, oppførte maurene seg som om de skulle være gamle venner. Ifølge ekspertene tyder det på at alle de argentinske maurene genetisk sett er i slekt, og at de dermed kjenner igjen de kjemiske bestanddelene maurskjelettet består av

 • Sommerjobb sommerleir.
 • Urinveisinfeksjon barn legevakt.
 • Rencontrer def.
 • Salmaker bil.
 • Ulv dreper sau.
 • Når skal baby drikke vann.
 • Weekend sommerhus.
 • The hunter call of the wild welche tiere gibt es.
 • Karl rosengren flashback.
 • Brunch detmold.
 • Gulvmatter stue.
 • Trondheim parkering.
 • Sosiale helsedeterminanter.
 • Ww1 austria hungary.
 • Buzz lightyear spielzeug.
 • Lære wordpress.
 • Ostsee zeitung ribnitz damgarten telefon.
 • 3ds prisjakt.
 • Perioral dermatitis.
 • Terina pizzafyll.
 • Finn no leie leiligheter langhus ski vinterbro ås.
 • Simsontreffen linum 2018.
 • Blå melk.
 • Jaguar xjs 1988.
 • Sogn studentby parkering.
 • Holt gård vestfold.
 • Kah tequila blanco.
 • Snabbladdare sony.
 • Møller bil app.
 • Livre minecraft amazon.
 • Tilbakelevering vinmonopolet.
 • Mary stuart masterson ncis.
 • Pareto wikipedia.
 • Strandkaiterminalen oppbevaring.
 • Thon hotel munch munchs gate 5 0165 oslo.
 • Kramer skøyter.
 • Biltema båtpolish.
 • Eggerøre med kremfløte.
 • Stadtplan jena download.
 • Test om dere passer sammen.
 • Tesla feil og mangler.